Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för F2, våren 2001

Kursdata

Tid: period 3,4 läsåret 2000/01
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 3 (10 mars), omtenta efter påsk (21 apr).
Föreläsningar: 26 timmar.
Övningar: 16 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) och två av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projekten redovisas med rapport och föredrag.
Kursledare och föreläsare: Gunilla Kreiss
Övningslärare: Gunilla Kreiss, Mattias Liefvendahl, Reynir Gudmundsson, Marco Kupiainen
Antal registrerade elever: 125 (som redovisat minst en labb), varav 104 F99.
På ordinarie tentan fick ca 95% av tenterande F99:or godkänt.
I mitten av oktober (HT00) var ca 82% av all registrerade godkända på alla moment.
Kurslitteratur: Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

En ny lab 3 har använts. Uppgiften bestod i att skriva några integrationsrutiner i matlab, utvärdera dem genom att lösa några olika intgraler. Redovisning i form av rapport där rutinerna och resultaten beskrivs.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En kursenkäten delades ut på en av de sista förseläsningarna (efter tentan, men före de sista två labbarna) besvarades av ca 100 kursdeltagare.

Kursen ansågs som medelsvår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Av de som svarade på ankäten var det många som använde kompendiet, Grunderna i numeriska metoder(Eriksson). Av kommentarerna framgår att kompendiet är en utmärkt hjälp i labdelen av kursen men att det inte räcker till för de teoretiska delen. Kursboken kommenterades också i både positiva och negativa ordalag. en återkommande kritik var bristen på facit.

Laboration 1 och 2 tog klarades av på midre än 20 timmar av 80 respektive 90 procent. dessa två labbar ger en kurspoäng. En rimlig arbetsinsats för en kurspoäng är 40 timmar. I kommentarerna framkom önskemål om tidligare labinstruktioner och enhetligare svar från labassarna.
De flesta (75%) tyckta att ordinarietentan mars speglade kursinnehållet väl.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Det ska bli tydligare vilka teoretiska kunskaper som krävs.
Labinstruktionerna ska förbättras.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gunillak@nada.kth.se,>
Senast ändrad 27 oktober 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>