Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240,

Numeriska metoder gk2 för F2

Nu är kursanalysen klar.

-----

Senaste nytt

Alla som ännu inte är godkända på lab 3 får en ny uppgift: Computer problem 8.1 a-c i Heath. (sid 265) Lösningen skall förutom svar på frågorna innehålla beskrivning av lösningsmetod som är tillräckligt utförlig att man inte måste läsa koden för att förstå vad ni gjort. Koden skall också bifogas. Lämna in till kursledaren så fort som möjligt men inte senare än 15 oktober. Jag kommer att rätta inlämnade lösningar 20 augusti och 15 oktober. Alla som då inte är godkända får göra lab3 i nästa kursomgång.
Regnbågslinje

Kursprogram våren 2001

Kursledare och föreläsare är Gunilla Kreiss (gunillak@nada.kth.se).

Övningsledare är Gunilla Kreiss, Marco Kupiainen, Mattias Liefvendahl och Reynir Gudmundsson.

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer (ODE), begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

Kursbunt

Kursbunten säljs i samband med första föreläsningen, därefter på Nadas expedition.

Varje vecka delas ett veckoprogram ut. Det innehåller detaljerad information om vad som skall göras på övningar samt kompletterande material.

Användarhandledningarna för GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för ettans datakurs har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt på Nadas datorer ska du ge kommandot course join numf01
Registrering på kursen gör du med kommandot res checkin numf01
(Obs, du måste först vara registrerad på kansli DEF för att få gå kursen.)
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numf01

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numf01
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Kursen är schemalagd i period 3 med 11 föreläsningar, 7 salsövningar och 6 datorövningar. Tentamen ligger efter period 3. I period 4 är kursen schemalagd i de två första veckorna med 2 föreläsningar, 3 datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i vecka 12. En preliminär översiktlig plan för vad som skall behandlas vid de olika föreläsningarna följer här.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. Även en del teoretiska uppgifter ingår. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider.

Redovisning av laboration 1 och 2

De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av lösningar till uppgifterna (utskrifter, kurvor och anteckningar) och Matlabprogram. Båda i laborationsgruppen ska kunna redogöra för teori och algoritmer. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas utanför datorsalarna. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast onsdag 7 februari och två till för laboration 2 med sista redovisningsdag tisdag 27 februari. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena.

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Den ena uppgiften redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. Den andra med ett föredrag och en skriftlig dokumentation (minirapport) innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. När du anmält dig till en kombination av uppgifter får du veta vilken som skall föredras muntligt.
Sista rapportinlämningstid är fredag 6 april. (gäller både den större rapporten och minirapporten).
Föredraget på 12 - 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare).

Tentamen

Tentamen ligger redan efter period 3, lö 10 mars kl 8-13, och omfattar kursinnehållet t o m föreläsning 11 och övning 7. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade.
Tentamensresultatet anslås efter högst tre veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <gunillak@nada.kth.se,>
Senast ändrad 15 oktober 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>