Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för E2

-----

Senaste nytt

Resultat av kursvärderingen
Regnbågslinje

Kursprogram hösten 2000

Kursledare: Henrik Eriksson (henrik@nada.kth.se).
Föreläsare: Henrik Eriksson och Gerd Eriksson.

Övningsledare: Andreas Atle (atle@nada.kth.se), Gerd Eriksson (gerd@nada.kth.se), Beatrice Frock (beatrice@nada.kth.se), Daniel Appelö (e96_dap@e.kth.se), Ninni Carlsund (ninni@nada.kth.se).

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

NAM och exempelsamlingen (40 kr vardera) samt kursbunten nedan (20 kr) kan köpas vid första föreläsningen och därefter på Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se).

Kursbunt

Betahandboken rekommenderas.

Registrering och kurskatalog

Du måste vara kursvalsregistrerad hos din studievägledning för att få tillgodoräkna nummekursen.
Kurskatalogen på elektrodatorerna är /info/kurser/nume/mfiler
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för E2-kursen finns i kursplan för E2. Kortfattat gäller följande: Kursen har i period 1 (v39-42) nio föreläsningar, tre salsövningar (övningen i v39 byts mot matlabföreläsning) och fyra datorövningar,
I period 2 (v44-48) är kursen schemalagd med fem föreläsningar, fyra salsövningar och sex datorövningar. Efter tentamen följer tillämpningslaborationerna med rapport och föredrag i v49-50.
Datasalsbokningar hösten 2000.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper.

Redovisning av laboration 1 och 2: De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av Matlabprogram, utskrifter, kurvor och anteckningar. Bokningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas på webben. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast fr 20 okt och två till för laboration 2 med sista redovisningsdag fr 17 nov. Bonuspoängen gäller vid tentamen 25 nov och under läsårets omtentamenstillfällen (16 dec samt jan, april, aug 2001).

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Ett tjogtal problem finns att välja mellan för vardera labben. Den ena redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation (minirapport) innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. Den andra laborationsuppgiften redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. När du noterar dig för en tillåten kombination av laborationsuppgifter får du samtidigt veta vilken som ska föredras muntligt. Både rapporten och föredraget betygsätts och viktas ihop med tentamensbetyget till ett slutbetyg i kursen 2D1240.
Sista rapportinlämningstid är 21 januari (gäller både den större rapporten och minirapporten).
Föredraget på 12 - 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen av den muntliga föredragningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder.

Tentamen

Tentamen ligger lö 25 nov kl 9-14 och omfattar hela kursinnehållet. Nästa tentamenstillfälle är lö 16 dec kl 8-13. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-54 femma).
Tentamensresultatet anslås efter högst tre veckor på Nadas anslagstavla på plan 3.

Hederskodex.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Hur kursenkäten för E-kursen hösten 1999 var utformad kan du se här:

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se,>
Senast ändrad 18 september 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>