2D1240 Numeriska metoder gk2 för E

Resultat av kursutvärdering


  22 frågor väntar på svar och dina kommentarer om kursen.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 39% (11 st) Ganska lätt.
  3. 50% (14 st) Medel.
  4. 11% (3 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 36% (10 st) Ja, mycket.
  2. 46% (13 st) Ja.
  3. 11% (3 st) Neutral.
  4. 4% (1 st) Inte särskilt.
  5. 4% (1 st) Nej.


 3. Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och vana vid unix och emacs. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 86% (24 st) Ja.
  2. 11% (3 st) Tveksam.
  3. 4% (1 st) Nej.


 4. Vad tycker du om läroboken av Heath: Scientific Computing?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 14% (4 st) Bra.
  3. 11% (3 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 4% (1 st) Dålig.
  6. 71% (20 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Boken behövdes inte.
  ---
  Omständig utan bra förklaringar och härledningar.


 5. Vad tycker du om Gerds bok: Numeriska algoritmer med Matlab (NAM)?

  1. 18% (5 st) Mycket bra.
  2. 50% (14 st) Bra.
  3. 29% (8 st) Hyfsat.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om NAM:

  Mycket bra i kombination med labbarna.
  ---
  Innehåller det man behöver veta och inte massa blaj...
  ---
  mycket kortfatad men det är kanske meningen. Kompleteras dock dåligt av Scientific Computing.
  ---
  Den borde vara tjockare och innehålla mer matlab kod.
  ---
  Bra att ha en kompletterande kursbok på svenska! Och ett extra plus för matlab exemplen. Tycker dock att boken saknar en "röd tråd" och blir lätt lite hattig. Men eftersom den är ett komplement till kursboken är det acceptabelt.
  ---
  Matlabkoden blir lättare att läsa om det är färre kommandon per rad, men då går det förstås åt mer papper


 6. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 4% (1 st) Mycket bra.
  2. 21% (6 st) Bra.
  3. 29% (8 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 46% (13 st) Har inte använt den.


 7. Hur mycket har du studerat extentorna som ingick i kursbunten?

  1. 7% (2 st) Jättemycket.
  2. 57% (16 st) Ganska mycket.
  3. 32% (9 st) Rätt slarvigt.
  4. 4% (1 st) Har inte tittat på dem alls.


 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 46% (13 st) Mer än 80%.
  2. 7% (2 st) 60-80%.
  3. 11% (3 st) 40-60%.
  4. 21% (6 st) 20-40%.
  5. 14% (4 st) Mindre än 20%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 39% (11 st) Mycket bra.
  2. 39% (11 st) Bra.
  3. 11% (3 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 11% (3 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Henrik är ju ett geni på att undervisa. Gerd är inte så tokig hon heller.
  ---
  Trevligt sånginslag av Henrik


 10. Vilken assistent har du varit hos mest under salsövningarna?

  1. 14% (4 st) Andreas
  2. 25% (7 st) Gerd
  3. 4% (1 st) Beatrice
  4. 18% (5 st) Ninni
  5. 11% (3 st) Daniel


 11. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 18% (5 st) Mer än 80%.
  2. 11% (3 st) 60-80%.
  3. 7% (2 st) 40-60%.
  4. 7% (2 st) 20-40%.
  5. 57% (16 st) Mindre än 20%.


 12. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Förklaras övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 14% (4 st) Mycket bra.
  2. 25% (7 st) Bra.
  3. 14% (4 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 46% (13 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Gick i och för sig bara på dom som Gerd hade ..
  så jag kan inte direkt säga ngt om dom andra ..

  ---
  Beatrice hade Gerds grupp ibland. Hon är också mycket bra och tog tid att förklara.


 13. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna?

  1. 14% (4 st) Alltid.
  2. 39% (11 st) Oftast.
  3. 29% (8 st) Sällan.
  4. 7% (2 st) Aldrig.

  Ev. kommentar om handledarna (kunniga, lättillgängliga, vänliga?):

  Handledarna är säkert helhygglo.
  Kan inte uttala mig eftersom jag knappt träffat dem.

  ---
  Ninni var mycket bra och försökte verkligen ansträngde sig för att vi skulle förstå.
  ---
  Har ibland lite svårt att inse problemet. Ibland kanske det inte är bara Matlab/Unix kunskaperna som sviker utan även t.ex. de matematiska, och då känns det som assisteneterna står frågande..
  ---
  Jag fick hjälp av Beatris
  ---
  Har inte varit på schemalagda datorövningar. Däremot är det bra att man kan komma med frågor till Gerd och Henrik. Tack för det.


 14. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 32% (9 st) Mindre än 10 tim.
  2. 29% (8 st) 10-15 tim.
  3. 29% (8 st) 15-20 tim.
  4. 7% (2 st) 20-25 tim.
  5. 4% (1 st) Mer än 25 tim.


 15. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 25% (7 st) Mindre än 10 tim.
  2. 25% (7 st) 10-15 tim.
  3. 32% (9 st) 15-20 tim.
  4. 11% (3 st) 20-25 tim.
  5. 7% (2 st) Mer än 25 tim.


 16. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 3 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 11% (3 st) Mindre än 10 tim.
  2. 11% (3 st) 10-15 tim.
  3. 21% (6 st) 15-20 tim.
  4. 25% (7 st) 20-25 tim.
  5. 32% (9 st) Mer än 25 tim.


 17. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 4 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 14% (4 st) Mindre än 10 tim.
  2. 14% (4 st) 10-15 tim.
  3. 14% (4 st) 15-20 tim.
  4. 32% (9 st) 20-25 tim.
  5. 21% (6 st) Mer än 25 tim.


 18. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 32% (9 st) Laboration 1
  2. 36% (10 st) Laboration 2
  3. 36% (10 st) Laboration 3
  4. 39% (11 st) Laboration 4

  Ev. kommentar om laborationerna:

  En väldans massa laborationer!
  ---
  Alla var bra.
  ---
  Ingen var särskillt givande.
  ---
  "splinebilen"
  ---
  Nyttigt att gräva ner sig i diffekva...
  ---
  Det är ofta svårt att förstå vad som menas i laborationsanvisningarna för uppgifterna i lab 3 och 4.
  Det brukar stå tips om hur man ska gå tillväga för att lösa uppgiften, men ofta fungerar det missvisande.

  ---
  lab3 och lab4 tar för lång tid, men är å andra sidan väldigt givande. Så därför kanske en poäng höjning av kursen kan vara motiverad!
  ---
  Tog alldeles för lång tid.
  ---
  Lab1 och 2 är bra för att lära sig kursen, lab3 och 4 är givande för att man löser verklighetsnära problem och lär sig rätt mycket av kursinnehåll också. Vissa laborationer är rätt tidskrävande (framför allt med tanke på att man får mera poäng på datalogilaborationerna med mycket mindre ansträngning, känns så i alla fall), vissa redundanser kunde undvikas.
  ---
  Den ena behövdes för den andra osv...


 19. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 25% (7 st) Mycket bra.
  2. 54% (15 st) Bra.
  3. 18% (5 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 4% (1 st) Har inte tentat än.


 20. Hur stor del av din totala studietid under period 2 ägnade du åt den här kursen?

  1. 14% (4 st) Mindre än 15%.
  2. 25% (7 st) 15-30%.
  3. 29% (8 st) 30-50%.
  4. 25% (7 st) 50-70%.
  5. 7% (2 st) Mer än 70%.


 21. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 29% (8 st) Lagom med 4p.
  2. 43% (12 st) Borde vara 5p.
  3. 29% (8 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 22. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  Ett stort plus för de roliga och finurliga talen ni har på tentorna. Det märks att de är gjorda med inlevelse.
  ---
  Jag Vill tacka Henrik och hans fru Gerd Eriksson för deras mycket bra föreläsningar. Jag gick samma kurs år 99 med en annan lärare men det var tråkigt tyckte jag. Efter att jag gick om kursen med Henrik och Gerd Eriksson, blev kursen mer intressant. Det kändes bra och lärorik.

  Förresten vill jag gratulera Henrik´s födelsedag och vill säga till honom: Grattis på ditt födelsedag.


  Tack

  ---
  Bra kurs!!! Enkel tenta, men man borde få mer poänd när det ändå är gratis!!!
  ---
  Mer om dubbel- och trippel-integraler.
  ---
  Labbarna är väldigt tidskrävande.
  lab 1 2 samt tenta borde vara 3 p

  ---
  Även om vissa saker var krångliga så gick det snabbt att lära sig dessa tack vare bra undervisning och labbar komb. NAM
  ---
  Det avsätts för lite tid till laborationerna.
  ---
  Kul att de bytte föreläsare den förra hade dåligt ryckte.
  ---
  Det är ofta svårt att förstå vad som menas i laborationsuppgifterna.

  Det här är den första kursen där man känner sig som en riktig ingenjör.

  ---
  En mycket bra kurs, man skulle bara kunna önska sig att alla kurser var lika genomtänkta och pedagoiska! Fortsätt så!
  ---
  Kul!


henrik@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.