2D1240 Numeriska metoder gk2 för D

Resultat av kursutvärdering hösten 2000


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 2% (2 st) Mycket lätt.
  2. 12% (10 st) Ganska lätt.
  3. 48% (40 st) Medel.
  4. 33% (28 st) Ganska svår.
  5. 4% (3 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 77% (65 st) Ja.
  2. 19% (16 st) Tveksam.
  3. 2% (2 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 43% (36 st) Ja, mycket.
  2. 49% (41 st) Ja.
  3. 5% (4 st) Neutral.
  4. 1% (1 st) Inte särskilt.
  5. 1% (1 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och vana vid unix och emacs. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 89% (75 st) Ja.
  2. 8% (7 st) Tveksam.
  3. 1% (1 st) Nej.


 5. Vad tycker du om läroboken av Heath: Scientific Computing?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 10% (8 st) Bra.
  3. 10% (8 st) Hyfsad.
  4. 7% (6 st) Mindre bra.
  5. 2% (2 st) Dålig.
  6. 70% (59 st) Har inte använt den.

  ---Jag har tyvärr inte haft så mycket nytta av Heath. Det gick bra på tentan ändå. NAM räcker bra.
  --- Många köpte boken utan att det behövdes, framhåll tydligare att boken ej är ett krav.
  --- NAM säger allt, fast kortare.
  --- Lite tung, och med NAM i väskan så behövdes ju inget mer.
  --- För pratig.
  --- Känns som att den inte behövs, eftersom allt står mycket tydligt i NAM.
  --- Har inte använt den så mycket.
  --- Mkt tryckfel.
  --- Stundvis mycket svår att följa. Ni borde inte säga att man behöver den om man vill ha betyg>3 (fick det intrycket) - det går utmärkt med NAM.
  --- Helt onödig verkar det som. Jag har inte använt den alls.
  --- Kan inte uttala mig eftersom jag knappt använde den, men det kanske ändå säger någonting om den?
  --- Opedagogisk.


 6. Vad tycker du om Gerds bok: Numeriska algoritmer med Matlab (NAM)?

  1. 42% (35 st) Mycket bra.
  2. 48% (40 st) Bra.
  3. 6% (5 st) Hyfsat.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  --- Superbok! Klar och tydlig och inget tjafs.
  --- Lite jobbigt med alla generella formler. Det kändes väldigt rörigt. Ex sid 30 och 61 där det är mycket hi, ki och delta y mm. Samt liknande röriga formler.
  --- Innehåller allt som kursen innehåller. Perfekt för tentaplugg. Ibland är det bra att ta Matlab-koden till hjälp. Kan man boken går tentan som en dans.
  --- Lättläst och lättförståelig.
  --- Lysande!
  --- Ett pedagogiskt och språkligt mycket bra undevisningsmedel. Det som saknas är färger. Eventuellt kunde materialet presenteras i en annan ordning med t ex ekvationslösning tidigare i kursen och tillfällighetsbedömning senare.
  --- Mycket bra bok men jag skulle önska lite mer översiktlig indelning så att man direkt förstår skillnaden mellan olika typer av metoder. Man kan klumpa ihop alla tangent, sekantmetoden gyllenesnittmetoden ännu tydligare. Det finns redan en indelning men ännu tydligare vore ännu bättre. Det här är ingen hård kritik då boken redan är bra.
  --- Kunde ha roligare layout, men är i mitt tycke lättfattligt skriven och passar kursupplägget bra.
  --- Detta är nog den kurs där boken stämt bäst överens med innehållet, men boken kanske är för lika kursen och labbarna. Det är lätt hänt att som lat d-teknolog skriva av boken på labbarna istället för att tänka själv.
  --- Jag har inte ens bläddrat i Heath, men jag tycker att jag klarat mig mycket bra med enbart NAM.
  --- Kortfattad, ibland kanske lite väl kort för min smak. Med Heath som komplement blev det bra.
  --- Mycket bra bok som verkar som gjord för kursen! hur kan det komma sig?
  --- Konkret och saklig, inget trams. Bra beskrivna algoritmer i punktform.
  --- Lite för "hoptryckt" information
  --- Lätt att förstå med klara och tydliga exempel.
  --- Lite rörigt
  --- Förklarar bra, enkelt.
  --- Koncis, ibland lite väl koncis, men med bra och lättfattliga exempel.
  --- Väldigt generaliserad och bygger på exempel. Tycker det var svårt att förstå metoderna och följde mest de mallar som gavs.
  --- Förbättra avsnittet om iterativ lösning av glesa ekvationssystem, det var otydligt.
  --- Den var excellent i vissa avseenden, men vissa algoritmer och principer beskrevs lite väl flyktigt; somliga enbart med MatLab-kod. Strukturellt var upplägget bra, det fanns en naturlig röd tråd genom texten, vilket jag uppskattade.
  --- Jag köpte även Peter Pohls bok, och kunde när jag ville ha en annan syn på saker titta i den. Det var bra, bättre än Heath.
  --- Bra bok, har bara använt den och det kändes som om det räckte.
  --- Svårt att göra allting jättebra men den är ett bra försök.
  --- Kanske kunde "fläskas ut" lite mer? Isåfall skulle man kunna avskaffa all annan litteratur till kursen!
  --- NAM var bra men i förhållande till Heath lite kort skrivet för att enbart använda NAM.
  --- Lite kortfattad på vissa ställen, men tanken är väl att man ska använda Heath för fördjupning.
  --- Med några smärre tillägg skulle den helt ersätta Heath i fråga om att ge förståelse för just den här kursen. Man skulle som student i så fall kunna spara pengar vilket vore bra.
  --- Kompakt med bra information.
  --- På det hela taget ett strålande alster. Särskilt sakregistret längst bak gjorde mycket starkt intryck på mej och har varit till stor hjälp, inte minst ekonomiskt.
  --- Bra som guide om man ska lösa problem. Mindre bra om man vill lära sig teori och bakomliggande matematik. Antar att det är där Scientific Computing kommer in.
  --- Exemplen kunde vara lite mera avancerade så att de matchar tentan och uppgifterna lite mer.
  --- Väldigt kortfattad i vissa delar.
  --- Faktiskt den bästa undervisningslitteratur jag läst på svenska. Allt som stod var relevant och föredömligt kortfattat. Exemplen är bra och hela innehållet känns relevant.
  --- Lite mer utförligt på vissa ställen vore bra.


 7. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 8% (7 st) Mycket bra.
  2. 27% (23 st) Bra.
  3. 14% (12 st) Hyfsad.
  4. 5% (4 st) Mindre bra.
  5. 2% (2 st) Dålig.
  6. 42% (35 st) Har inte använt den.

  --- Lite tråkigt när övningsledaren visade lösningen i matlab-kod. Ganska svårt att följa om man inte själv skrivit den tycker jag.
  --- Jag har knappt öppnat den.
  --- Bra med utförliga facit.
  --- Lysande.
  --- Kanske lite flera kortare tal på lägre nivå. Inte roligare att räkna bara för att det handlar om Osqar.
  --- Gjort för lite i den för att uttala mig.
  --- Talen är riktade mot att man använder matlab; när man studerar inför tentan hemma vill man ofta kunna använda enbart papper och penna. Den passar inte särskilt bra till övningarna heller - "..och nu har jag redan löst det här i matlab och då fick jag..." vill man inte höra under övningen.
  --- Jag verkligen uppskattade lösningsdelen! Mycket pedagogiskt skrivit!
  --- Äntligen har någon förstått att det måste finnas lösningar till uppgifterna!
  --- Uppgifterna var för mastiga. Jag använde knappt exempelsamlingen, främst därför att den inte reflekterade det jag tyckte vad nödvändigt att lära mig, ngt som såväl tentamen som labbarna var tydligare med. Exemplena var svåröverskådliga och för omfattande. Många krävde arbete vid dator, vilket är ett stort minus. Arbete vid dator utförde vi tillräckligt av vid labbarna. Det hade varit bättre med mindre omfattande exempel, som går att lösa med fickräknare och som kanske kombinerar flera begrepp. Att lösa 24 uppgifter med MKM på dator i rad och bestämma konditionstalet för en massa 8x8-matriser ger mig inte annat än huvudvärk.
  --- Hann inte räkna nånting i den. Bara från extentorna.
  --- I ärlighetens namn blev det väl inte så där överdrivet mycket räknat...
  --- För MATLAB-orienterad.
  --- Uppgifterna var väl ganska bra tror jag. Men jag räknade i princip ingenting själv, utan var mest med när övningsläraren räknade. Uppgifterna motsvarade de olika områdena vi skulle lära oss.
  --- Använde den väldigt lite då efter att ha tittat på extentorna såg en stor skillnad på uppgifterna.


 8. Hur mycket har du studerat extentorna som ingick i kursbunten?

  1. 14% (12 st) Jättemycket.
  2. 44% (37 st) Ganska mycket.
  3. 27% (23 st) Rätt slarvigt.
  4. 13% (11 st) Har inte tittat på dem alls.

  --- Bra, men något (kanske lite väl) varierande svårighetsnivå.
  --- Löste nästan tre av de tentor som fanns med. Jag missade tentan men är övertygad om att jag hade tagit den om jag haft två dagar till på mig. Jag hade velat gå igenom ytterligare någon tenta.
  --- Tråkigt att göra alla uppgifter som egentligen kräver dator utan dator. Detsamma gäller tentan men då måste man ju göra talen fast de är tråkiga. Det är nog kursens största problem, den lämpar sig bäst vid datorn. Teorifrågorna var däremot lysande!
  --- Fina saker de där!
  --- Uppgifterna är kanske lite pratiga men det kanske är nödvändigt.
  --- Det var väldigt bra att öva på samt roliga då uppgifterna är omväxlande och praktiska.
  --- Gav en bra överblick om vilka typer av problem man skulle kunna tänkas kunna.
  --- De var svårare än tentan och väldigt lärorika.
  --- Alltid bra att ha xtentor!
  --- Slutgiltiga betyget i en kurs är oftast direkt proportionellt mot antalet extentor man studerat! :)
  --- Jämn svårighetsgrad på tentorna (bra!)
  --- Det var bra att det fanns fullständiga lösningar till alla tentor.
  --- Gav bra resultat, på slutet av extentapluggandet känndes det verkligen att man lärt sig mycket.
  --- Jag hann egentligen inte sätta mig in i extentorna, men det lilla jag läste gav en bra uppfattning om vad examinatorn tyckte var viktigt att behärska och förstå, vilket underlättade pluggandet.
  --- Hann igenom 3 extentor inför tentan. Men de är bra. Klarar man dem, klarar man tentan hyfsat, förustatt att man har gjort labbarna
  --- Bra med extentor, så att man får en känsla hur uppgifterna kommer att vara på tentan.
  --- Personligen skulle jag vilja se lite tydligare lösningsförslag till vissa uppgifter.
  --- Studerade inte alla sex extentorna men de tentor jag studerade gjorde jag genomgående.
  --- Enligt mitt tycke extremt varierande svårighetsgrad. Sammantaget dock en ordentlig genomkörare på allt vad kursen innefattade; det senare = bra.
  --- Kommentarer och ibland figurer till lösningarna hade uppskattats.
  --- Det var enbart dem jag gick igenom till tentan men jag hann inte göra alla. Om jag hade hunnit gå igenom alla extentorna så hade tentan inte varit något problem, nu han jag bara lära mig principen för diffekvationer och inte alla steg i processen.
  --- Det är bra med extentor. Bra att de ingår i kursen.


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 64% (54 st) Mer än 80%.
  2. 14% (12 st) 60-80%.
  3. 8% (7 st) 40-60%.
  4. 4% (3 st) 20-40%.
  5. 7% (6 st) Mindre än 20%.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 49% (41 st) Mycket bra.
  2. 39% (33 st) Bra.
  3. 5% (4 st) Acceptabelt.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 2% (2 st) Har inte deltagit.

  --- Roligt med knasiga saker som händer när själva undervisningsstoffet inte är det mest upphetsande... (MK-metoden!...=) )
  --- Inget att klaga på.
  --- Gerd är nog den bästa föreläsare jag har haft! Hon utstrålar att ämnet är kul och intressant och kan verkligen förklara bra.
  --- Gärna mer gitarrspel med sång.
  --- Gerd är väldigt inspirerande!
  --- Bra att boken följs så att man inte behöver anteckna så mycket utan kan i lugn och ro lyssna på Gerd som är en bra föreläsare.
  --- Roligt med lite annorlunda inslag (Gerds man)! Trevligt med blommor på katedern sista föreläsningen! Kanske ge en liten introduktion till OH-bilderna innan du börjar gå igenom dem. Det skulle vara bra att redan när overheaden läggs på veta hur viktig och svår den är. Alltså, ska man satsa på att lyssna och förstå eller försöka hinna skriva ner den och titta på den senare.
  --- Mycket bra lärare!
  --- Roliga och bra! fast du lägger väl mycket tid på huvudräkning framme vid tavlan ibland tycker jag, fast det kanske bara är bra för då ser man hur du gör, hmm...
  --- Enda negativa upplevelsen henriks gitarrinhopp... kändes ganska fånigt och jag kommer inte ihåg texten. I övrigt jättebra!
  --- Roliga inslag såsom sång och roliga OH-bilder är helt klart plus i kanten! =)
  --- Pedagogik som man inte trodde existerade på KTH, mkt bra!!
  --- Mycket givande föreläsningar. Tack för alla roliga, intressanta exempel!
  --- Bra med sammanfattning av dagens innehåll innan föreläsningen - innehållsförteckning till anteckningarna
  --- Kanske för MatLab-inriktat. Kursen heter trots allt inte "Numeriska metoder i MatLab, gk" även om MatLab är det verktyg vi använde för att lösa problemen i den här kursen. Teoretisk behandling av alla metoder var förutom dessa (mindre betydande) negativa inslag fullt acceptabel.
  --- Skönt att du går igenom ungefär det som står boken.
  --- Det stora problemet kan ha varit att kursen startade med ett för lätt upplägg, vilket gjorde att man lätt tappade intresset.
  --- Väldigt bra upplagt. Det jag tyckte bäst om var att föreläsningarna inriktades mest på att vi skulle förstå hur olika metoder fungerar, och inte så mycket hur själva hantverket att räkna går till. Det kan man ju själv läsa i boken, och boken är lättare att förstå om man fattar teorin bakom de olika metoderna. Om man bara skulle ha haft boken så skulle man därifrån kunna ha lärt sig olika metoder, men själva den teoretiska förståelsen är svårare att fatta enbart genom att läsa boken. Därför kompletterade de (föreläsningarna och boken) varandra mycket bra.
  --- När jag var där fattade jag vad som sas, även om jag inte hade läst något i förväg. Det är så jag vill ha det. (jag är lat)
  --- Man kan nästan alltid lära sig själv mycket snabbare än vad man lär sig på föreläsningarna. Om man var riktigt smart skulle man själv skumma kursen innan den började och sen gå på de föreläsningar man tycker är intressant, men det är de bästa föreläsningar jag har varit på hitills på kth.
  --- De få föreläsningar jag varit på har varit bra! Att jag inte gått på så många har berott på saker som inte har med KTH att göra. Jag önskar jag kunde gått på fler föreläsningar!
  --- Jag tyckte att alla föreläsningar var relativt roliga (även om jag har svårt att lära mig från föreläsningar). Framför allt var de inspirerande och omväxlande. Det enda negativa är att de första föreläsningarna om MatLab var lite väl elementära vilket gjorde att man tyckte att föreläsningarna var onödiga att gå på.


 11. Vilken assistent har du varit hos mest under salsövningarna?

  1. 20% (17 st) Marco i sal D31
  2. 20% (17 st) Andreas i sal D34
  3. 49% (41 st) Gerd i sal D41


 12. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 33% (28 st) Mer än 80%.
  2. 11% (9 st) 60-80%.
  3. 11% (9 st) 40-60%.
  4. 11% (9 st) 20-40%.
  5. 33% (28 st) Mindre än 20%.


 13. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Förklaras övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 18% (15 st) Mycket bra.
  2. 33% (28 st) Bra.
  3. 13% (11 st) Acceptabelt.
  4. 6% (5 st) Mindre bra.
  5. 6% (5 st) Dåligt.
  6. 21% (18 st) Har inte deltagit.

  --- Fick inte ut så mycket av övningarna.
  --- Tyckte inte om att se lösningarna i matlab-kod, svårt att följa kod som någon annan skrivit. I synnerhet när vi inte hade tid att titta på den någon längre tid.
  --- Jag tyckte inte att övningarna gav mig nåt. Det gick ofta till så att: 1. Problemet lästes upp. 2. Marco frågade hur gör vi här då? 3. Ingen svarade. 4. Marco lade på OH med Matlabkod. Det hjälper inte mig alls. Jag lär mig mer om jag skriver koden själv vid en dator.
  --- Lite mer intresse och engagemang från assistenten vore önskvärt. (Låtsas iaf att ni tycker att det är trevligt även om ni inte gör det). Att blanda text och kod hej vilt är lite svårt att greppa. Det vore en ide att kanske dela ut lösningar till talen och gå igenom dessa under övningen istället.
  --- OK, men bättre assar finns.
  --- Att lära ut Matlab-kod vid tavlan ger inte så mycket. Inget fel på lärare eller kommunikationen, bara på materialet. Borde vara mer ingående exempel, istället för snabba hopp mellan uppgifterna.
  --- Assen var kass.
  --- Mycket lättförståligt.
  --- Man vill inte se matlabkod som lösning.
  --- Jag var på en övning och kände mig inte motiverad att besöka fler. Anledningen var att man endast behandlade uppgifter från den misslyckade exempelsamlingen, som jag aldrig kom underfund med. Andreas pedagogiska egenskaper är helt acceptabla. Han gjorde sitt bästa med de usla övningsexemplen.
  --- Jag var alltid så trött på de lektionerna. Men ibland tyckte jag att förklaringen inte var tillräcklig. Allt var så självklart.
  --- Hade inte tid att gå på övningarna (eftersom jag jobbar samtidigt), men den enda jag gick på verkade bra. (vet inte ens vem assen var)
  --- För MATLAB-orienterade.
  --- Inget att klaga på.
  --- Varit hos Gerd och Marco. Tycker övningarna gick för snabbt.
  --- Man fattar, trots att det låter lite obegripligt ibland.
  --- Jag var bara på två övningar men de var bra... :)
  --- Har inte varit på alla övningar men de jag var på var mkt givande. Övningarna anpassades mkt efter våra önskemål.
  --- Kunde vara lite mer pedagogiska.


 14. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna?

  1. 36% (30 st) Alltid.
  2. 39% (33 st) Oftast.
  3. 5% (4 st) Sällan.
  4. 4% (3 st) Aldrig.

  --- Jag gick inte på dessa övningar så jag /kan/ följdakligen inte fått någon hjälp...
  --- Duktiga. När jag väl gick dit var de bra.
  --- Bra. Inget att klaga på alls.
  --- Problemet är att man kan få för mycket hjälp om man frågar Gerd. Jag vet folk som inte lär sig ämnet ordentligt för att de inte behöver tänka tillräckligt på datorövn. Alla ska ju trots allt klara kursens fodringar och det är inte bra om man kan få Gerd att göra dem åt en. Det borde visa sig på tentan att många inte klarar problem liknande de som de har redovisat på labbarna. Däremot är det bra mängd assar. Det går ganska fort att få hjälp. QM är bra!
  --- Jag har jobbat hemma
  --- Varierande "kvalitet" på handledarna. En var osäker och hade svårt att svara på frågor.
  --- Jag har endast frågat om hjälp två gånger. Dessa frågor handlade om labb 4 och det visade sig att jag redan kunde mer än assen som skulle hjälpa till.
  --- Ibland var det väldigt lång kö.
  --- Har inte deltagit vid datorövningarna.
  --- Jättemysiga.
  --- Superbra handledning, speciellt när Gerd eller Henrik är där!
  --- qm e kass.
  --- Vet inte, brukar inte gå på dem schemalagda datorövningarna.
  --- Jag var bara på en del av en datorövning, då jag fick svar på min fråga!
  --- Har inte gått på datorövningarna (alternativet borde finnas)
  --- Var aldrig där. Tyckte att jag klarade mig bra med att samarbeta med kurskamrater.
  --- Kunniga och vänliga, men inte lättillgängliga (lååång kö).
  --- Lab3/lab4 var det lite lång kö, assarna hade inte alltid riktigt koll, så man fick vänta på Gerd.
  --- Var inte där så ofta men när jag behövde hjälp fick jag det.
  --- Har inte frågat om hjälp mer en en eller två gånger under kursen.
  --- Jag fattar aldrig om jag behöver hjälp för än 2 dagar innan tentan.
  --- Jag har svårt att uttala mig, för jag var nästan aldrig på dem.
  --- Var ej på många handledda datorövningar, när jag var där fick man den hjälp man behövde. Men oftast räckte NAM som hjälpmedel.
  --- Det funkade utmärkt! Ibland kanske man fick nästan lite för mycket förklarat. Men det kanske är bra, man lär sig ju i alla fall på det även ifall man inte kommer på allt själv.
  --- Trevliga och kunniga. Ibland lite köer men bättre än genomsnitt.
  --- Kunniga, lätttillgängliga och vänliga, allt stämmer =). Någon gång hände det att vi ställde en sån simpel fråga så att handledaren helt enkelt inte förstod vad det var vi ville ha hjälp med... men det brukade lösa sig ändå till slut. Ett extra plus för att Gerd och Henrik alltid tog sig tid när vi kom springade till ert rum med panik i blicken.
  --- Engagerade och kunniga handledare. Bra.


 15. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 21% (18 st) Mindre än 10 tim.
  2. 32% (27 st) 10-15 tim.
  3. 23% (19 st) 15-20 tim.
  4. 12% (10 st) 20-25 tim.
  5. 8% (7 st) Mer än 25 tim.

  --- Lite mastig när man inte behärskade matlab så bra.
  --- En himla bra lotsning in i matlab (om man gör MÖ-uppgifterna)!
  --- Lockande att skriva av NAM istället för att tänka. Jag är en väldigt lat teknolog, som visste att jag skulle kunna lära mig sakerna till tentan, men inte orkade göra det under labben.
  --- Typsika instuderingsuppgifter som tog upp dom saker vi lärt oss på kursen.
  --- Cirkelanpassningen var rolig, den kändes mer användbar än de andra uppgifterna.
  --- Hade lite svårt med Matlab i början.
  --- Kommer inte riktigt ihåg hur lång tid som vi la ner...men det kan ha varit rätt många timmar då man inte riktigt visste hur matlab fungerade!
  --- För många tidskrävande labbar. Skulle velat ha färre men kanske svårare uppgift. Jag tror att jag skulle lärt mig mer och varit mer förberedd för tentan då.
  --- Med tanke på att jag aldrig använt MatLab före laboration 1 så tog det inte alltför lång tid att labba. Hade jag utfört samma lab idag hade det väl tagit trekvart.. Nu tog det minst 25-26 timmar. Uppgifterna var bra, men uppgift 4 var för omfattande och kan lätt brytas ned i två mindre uppgifter. I övrigt inget att klaga på. MÖ-uppgifterna var riktigt bra, fortsätt med dem!
  --- Bra att man fick göra MÖ-övningar innan, annars hade det varit svårare med lab 1.
  ---Roligt att få göra fina saker med bezierkurvor.
  --- Omfattande för att vara första lab på kursen -- och introduktion till matlab för de flesta...
  --- Bra!
  --- Svår.
  --- Lite rolig. Lärde mig ganska lite. Tyvärr skrev vi av mycket ur NAM utan att tänka. Kanske var dessa laborationer lite för enkla.
  --- Små fel av typen : istället för ; tog mkt onödig tid att hitta.
  --- Tog en stund att vänja sig vid laborationtypen.


 16. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 12% (10 st) Mindre än 10 tim.
  2. 44% (37 st) 10-15 tim.
  3. 18% (15 st) 15-20 tim.
  4. 17% (14 st) 20-25 tim.
  5. 6% (5 st) Mer än 25 tim.

  --- Lite mastig. Skulle nog gärna se dessa två labbar på tre tillfällen.
  --- Jag var lat och skrev av NAM istället för att tänka själv. Det blev alltså desto mer att lära sig till tentan... Själva laborationen var bra och täckte det man behövde kunna!
  --- Denna gick snabbare då man börjat få lite koll på MatLab.
  --- Samma som lab.1, dra ned på tiden!! Det är bara en fyra poängskurs!
  --- Lab 2 tog nästan lika lång tid, trots att jag vid det här laget behärskade MatLab ganska bra. Det kompenserades mer än väl av de många uppgifterna. 10 uppgifter är på tok för mycket, och ni kan gott skippa några uppgifter utan att det skadar.


 17. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 3 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 6% (5 st) Mindre än 10 tim.
  2. 15% (13 st) 10-15 tim.
  3. 24% (20 st) 15-20 tim.
  4. 30% (25 st) 20-25 tim.
  5. 23% (19 st) Mer än 25 tim.

  --- Ibland fungerar inte grupparbete som det ska. Svårt att hitta en partner med samma intresse (gällande kursen). Därför kan det kännas orättvist att betygsättas tillsammans på ex föredraget. Den ena parten kanske vill kämpa på och öva men den andra vägrar. Båda får samma poäng oavsett hur de presterar sinsemellan, det är lite trist.
  --- Uppgiften gick snabbt att lösa, rapporten tog mycket längre tid. Det kändes lite konstlat att skriva rapport på ett matematiskt problem, men det beror nog bara på att jag aldrig gjort det tidigare. (skam åt grundskolan)
  --- Bra, lagom omfattande.
  --- Tekannan är rolig, bra problem som kräver att man använder flera moment ur kursen! Bra att man får upp en rolig bild på skärmen som man lixom kan se när man gjort rätt.
  --- Jag har fått uppfattningen att olika uppgifter var mycket varierande i svårhetsgrad och därmed olika tidsödande. Detta känns lite orättvist då jag antar att de bedöms som om de vore likvärdiga. Detta gäller både lab 3 och 4.
  --- Tog på tok för lång tid.
  --- Roligaste uppgiften.
  --- Kul att få försöka knäcka en nöt.
  --- Rolig och mer som jag tycker lab 1 och 2 borde varit. (Fast inte samma svårighetsgrad på 1 2).
  --- Uppgiften tog mycket lång tid främst p.g.a. luddig uppgiftsformulering. Annars mycket stimulerande med ett problem som inbegriper såväl design som tung matematisk kodning. Uppgiften gav utlopp för kreativitet och jag tycker att den var toppen! Framförandet gick bra, men jag ser ingen nödvändighet i att hålla anföranden till de här labbarna. Måste man ha ngn sorts muntlig redovisning, så är det bättre att man talar direkt med en lab-asse (som för lab1 och 2).
  --- Roligt att man fick göra lite större uppgift.
  --- Intressant lab!
  --- Hade splinebilen, det var som att göra samma sak fyra gånger. Att göra egen bil tog bara onödig tid, vi behövde bara använda samma kod som på landskapet och ändra matrisen och plotarna.
  --- Mycket givande och roligt. Att ha labbar efter tentan är idealiskt. Då behåller jag lättare kunskaperna och tycker att det är roligare.
  --- Ganska roliga uppgifter med bra tillämpningar av det man lärt sig. Bra att man fick välja själv.


 18. Bedöm hur lång tid du lägger ner på laboration 4 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 5% (4 st) Mindre än 10 tim.
  2. 20% (17 st) 10-15 tim.
  3. 29% (24 st) 15-20 tim.
  4. 24% (20 st) 20-25 tim.
  5. 19% (16 st) Mer än 25 tim.

  --- Som följd av att jag och min partner bedöms ihop får jag nog en trea i betyg istället för en fyra jag kämpar för, tråkigt.
  --- En lite jobbig flerstegsuppgift men ganska rolig, då själva uppgiften gick hyfsat snabbt att lösa, men att fundera ut hur man skulle lösa den effektivt tog längre tid. Intressant att tänka ut "bästa algoritmen".
  --- Vindkastetuppgiften var ganska lätt, svårt att hålla ett roligt föredrag.
  --- Är inte 15 min lite i överkant för att presentera ett såpass lätt problem?
  --- Oproportienellt jobbig jämfört med de andra labbarna. Rapporten var krävande men givande.
  --- Den här laborationen var betydligt enklare, och tog inte så lång tid att lösa, vilket var en lättnad för att vi arbetade så mycket med lab 3. Rapporten var inte så svår att skriva; jag fick rätt klart för mig hur den skulle utformas utifrån de specifikationer som gavs.
  --- Det här med föredrag är en bra idé, fortsätt med det!
  --- Hade metallröret: Gick snabbt när man hittat på hur man skulle göra men ett exempel på lösning med derivata i änden i NAM skulle vara bra.


 19. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 24% (20 st) Laboration 1
  2. 25% (21 st) Laboration 2
  3. 38% (32 st) Laboration 3
  4. 32% (27 st) Laboration 4

  --- Jätteskoj att designa en tekanna.
  --- Roligast med laborationerna som man redovisar individuellt mellan grupp (2st) och lärare.
  --- Strömkretsen var en hit!
  --- Den mycket mjuka lotsningen in i matlab var guld värd.
  --- Vi teknologer behöver träna mer på muntlig framställning.
  --- Lab 3, 4 för att de "knöt ihop" kursen, man fick tillämpa de kunskaper man tentat, Lab1 pga MÖ-övningarna - behövdes! Bra intro till Matlab!
  --- 4:an innehöll diffekvationer som jag inte sysslat med förrut, så det var givande.
  --- Bra avvägt med två laborationer med typuppgifter på olika metoder och sedan två lite mer fria uppgifter i lab 3 och 4.
  --- Vid ettan och fyran fick man tänka mer själv än på de andra. På 1:an var man ju ny på det mesta, och på 4:an skulle alla metoder, resultat, felanalyser redovisas.
  --- Alla laborationer var givande. Lab 1 och 2 på så sätt att man fick lära sig matlab och de grundläggande numeriska metoderna. Lab 3 och 4 var givande då man fick avända de kunskaper man skaffat sig i lab 1 och 2. Lab3 och 4 var dessutom roliga och finurliga, dvs det var inte det gamla vanliga tråklabbandet. Roliga tillämpningar! Lite för omfattande då labbarna tog upp all ens tid. Man har ju trots allt fler kurser.
  --- Att laborera är mycket lärorikt, alla var bra, men det kräver sin tid.
  --- Väldigt nyttiga labbar om man ska lära sig ämnet, det är även roligare med labbar än att behöva sitta och läsa teori hela tiden
  --- Labbarna var en positiv överraskning! När jag började plugga till tentan efter 1 och 2 blev jag förvånad över hur mycket jag lärt mig :-D. Lab 3 och 4 var intressanta, men rapporten och föredraget tog för stor del av kursen att förbereda, iallafall för oss.
  --- Lab 1 är bra för att komma in i ämnet; den hjälpte mig vid tentan. Lab 4 var intressant.
  --- Kul uppgift iofs enkel, men roligt att redovisa. Helt klart är det redovisningen som lyfte labben.
  --- Laboration 2 var så bra utformad (bortsett från antalet uppgifter), att jag med fördel repeterade labben till tentan för att bättre minnas principerna för de metoder vi använde i labben. Det gick superbt.
  --- Känns som att alla laborationerna var nyttiga. Utan dem hade jag inte lärt mig mycket förrän dagarna innan tentan..
  --- Innehöll många olika "moment" som man fick lista ut vilka man skulle använda själv (krocken). ;)
  --- Om man tittar på labbarna som helhet så lärde man sig ganska mycket, hade man bara haft övn/F hade man inte lärt sig lika mycket.
  --- Jag tycker att de var lagom balanserade.
  --- Tycker alla var bra, 1 och 2 var bra övning när man lärde sig och 3 och 4 var lite bevis på att man kunde det man skulle.
  --- Innehöll många moment, inte så mycket betoning på diffekvatoner som tentan och andra uppgifter.
  --- Jag är interesserad av bildgenerering med hjälp av dator. Därför var det mest givande med olika former av kurvor och ytor (gjorde tekannan som lab 3). Tycker dock att B-splines kunnade finnas med i någon del av lab 1.
  --- Det var lite väl mycket "splines" på lab 1.
  --- Labbarna är lärorika, de tvingar mig att lära mig saker. Jag tenderar att skjuta upp mitt kunskapsintag till inför provet annars. Vilket inte är speciellt långsiktigt.
  --- Mer blandade uppgifter.
  --- Jag valde lyckligtvis Nalle-maja som lab 4. Det var ett bra drag. Den var mycket rolig att jobba med och innefattade flera olika moment. Fast det gäller kanske i regel att mer praktiska problem är roligare överhuvudtaget.
  --- Alla utom sista var givande, den hade man kunnat lära sig på mindre än tio minuter ur en bok.
  --- Havsytan var kul eftersom det var något man inte tänkt på tidigare. Man motiverades av att man verkligen ville veta svaret!
  --- Jag tycker nog bättre om de två första laborationerna som bestod av flera olika moment. Samt att redovisningssättet gjorde att om det var något man inte hade greppat riktigt innan så förstod man det efter redovisningen. Fast å andra sidan var laboration 3 och 4 roliga på så sätt att man fick se ett resultat av sitt arbete på ett helt annat sätt (roddbåten).
  --- Hade gjort lagom mycket innan för att förstå allt man gjorde ordentligt.


 20. I många kurser (t ex INDA) lämnar man in hemtal. Borde det finnas sådana i nummekursen?

  1. 6% (5 st) Ja absolut.
  2. 29% (24 st) Tveksam.
  3. 64% (54 st) Nej.


 21. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 31% (26 st) Mycket bra.
  2. 48% (40 st) Bra.
  3. 8% (7 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 12% (10 st) Tentade inte.


 22. Hur stor del av din totala studietid under period 1 ägnade du åt den här kursen?

  1. 2% (2 st) Mindre än 15%.
  2. 8% (7 st) 15-30%.
  3. 39% (33 st) 30-50%.
  4. 44% (37 st) 50-70%.
  5. 5% (4 st) Mer än 70%.


 23. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 27% (23 st) Lagom med 4p.
  2. 27% (23 st) Borde vara 5p.
  3. 43% (36 st) Borde vara 6p.
  4. 1% (1 st) 4p är för mycket.


 24. Något mer att tillägga om årets nummekurs?

  --- Känns som att detta är en givande kurs som man faktiskt får användning för. Det är inte alla kurser som har samma verklighetsanknytning.
  --- Gerd är ett otroligt stöd, känns jättebra att veta att man kan vända sig till henne eller Henrik för att få hjälp!
  --- Bra med sångavbrottet på föreläsningen!
  --- Det är ganska kort om tid för rapporten. Det blir lätt väldigt pressat. Det finns också klara problem med att jobba 2 & 2. Jag vill tex. ha 4 poäng på lab3 & 4 för att säkra 5a men min kompis nöjer sig med att vara med då han inte har klarat tentan än. Kan man verkligen avgöra vilket betyg vi ska få? Kan vi tex få olika på föredraget om en har lättare för att tala inför publik?Det borde kanske ses över.
  --- Kursen kunde möjligen minskas ngt så att den slutar efter period ett.
  --- Bästa kursen hittils i år.
  --- Kul kurs!
  --- Ett objektorienterat matematiskt programmeringsspråk borde användas istället för matlab.
  --- Allmänt känt är att NADA-kursers poäng är dyra stämmer bra. Kursen tar lite för mycket tid så annat blir lidande. Vad man ska göra åt detta vet jag inte men den borde vara värd flera poäng. Tex i period 2 har vi nu 4 kurser parallellt och alla avslutas före jul, inte så bra schemaplanering.
  --- Mycket arbetskrävande laborationer för endast två poäng, poängen måste spegla arbetsbördan.
  --- Det känns som det är mycket på gång på en gång. Det kanske hade varit bättre om jag hade fått mer tid till lab3 och 4. Å andra sidan så får man mer tid över efteråt till de andra kurserna.
  --- Den var intressant, men mycket omfattande. Kanske lab3 och lab4 ska kombineras i bara en lab och då skriver man rapport och håller föredrag för en och samma lab. Gerd är en föreläsare av sällsynt typ, både kunnig och trevlig.
  --- Kanske den bästa kursen jag hittills läst på KTH! Mycket jobb för få poäng! Det kanske sämsta med kursen är denna enkät. Enkäten var bra, men varför ska den vara anonym? Jag har aldrig förstått mig på anonyma "företeelser". Hade tänkt skriva mitt namn här, men eftersom jag lämnat nästan uteslutande positiva kommenterar känns det lite "smörigt" om jag skulle skriva namnet, med tanke på att enkäten är anonym.
  --- Jag röstade på Gerd som bästa lärare på kth.
  --- Jag tycker labbarna i numme motsvarar labbarna i INDA ganska precis! Bra kurs, lagom mycket att lära sig i lagom takt!
  --- Kursen är eg inte mer krävande än andra kurser, dock har den flera deadlines, därav det höga procenttalet. övriga kurser kommer få mera tid under kommande tentaveckor.
  --- Bra i allmänhet. Men det känns som att kursen är mer omfattande än en fyrapoängskurs!
  --- Väldigt mkt jobb för "bara" 4p.
  --- Har inte skrivit tentan än (försov mig), men det känns som jag har lärt mig mycket.
  --- Bra upplägg! Bra att kursen inte går så djupt in i felanalys och dyl, utan satsar på att ge en bra verktygslåda.
  --- Alldeles för mycket jobb med den här kursen om man jämför med hur mycket den är värd. All stress och allt jobb har gjort att kursen känts betyngande och tråkig.
  --- Bravo!
  --- Mycket givande kurs!
  --- Bra Gerd, bara bra!
  --- En eloge till Gerd som är kunnig, trevlig, pedagogisk och rättar tentor hiskligt snabbt!
  --- Trevlig kurs! En av de bättre hittills! Se till att hålla fast vid de trevliga labuppgiftsformuleringarna.
  --- En trevlig kurs men mycket jobb för 4:a poäng jämfört med de andra kurserna vi läser.
  --- Rolig kurs.
  --- Tycker att tentan var rätt omfattande för att vara en 2p tenta. Poängen kankse borde fördelas om mellan labbar och tentan?
  --- Kursen är lite för MATLAB orienterad; nästan allt kretsar kring MATLAB. Gauss och Newton hade fått uppenbara problem. Kursen var väldigt krävande. Sällan har man fått jobba så hårt för 4p. Tentagenomgångens placering på dagordningen var synnerligen illa vald (mitt mellan två för oss studenter viktiga saker). Vi som av olika skäl kategoriskt håller oss undan tentagenomgångar o.dyl. satt gisslan; det hade varit ohövligt att resa sig upp och gå mitt under pågående genomgång. Placeringen av genomgången borde ligga antingen först eller sist på föreläsningspasset så att man kan hålla sig undan utan att störa de som vill höra. Kursen var rolig. Som student på KTH är man inte allt för bortskämd med tillämpad matematik; matematik där man kan se att någonting faktiskt händer. Vad gäller rättande av tentor, mini- och antiminirapporter var kursansvarige ett under av effektivitet. Även vad gäller tillgänglighet och vilja att hjälpa får densamme högsta betyg. På det hela taget är det kraftig övervikt för det positiva i kursen, även om det inte framgår med önskvärd tydlighet. Kursen borde dock vara värd mer än 4 poäng.
  --- Den roligaste kurs jag har läst hittills. (Tror jag i alla fall)
  --- Den var rolig, jag tycker om att labba, det fick jag göra. Synd att labbning är så tidskrävande.
  --- Jag vet inte om det bara var jag som missade inledningen, men jag kom lite snett in från början och hade svårt att hänga med. När saker började falla på plats efter tredje labben så var det plötsligt roligare. Mycket bra kurs och heder åt Gerd som sprider inspiration till eleverna med sitt engagemang.
  --- Bra kursledare/föreläsare (Gerd!!!)
  --- Bra kurs, mycket intressant och bra upplägg och pedagogik.
  --- Jag tycker det var en bra kurs. Av olika anledningar fick den tyvärr inte den tid som den borde fått, varför mitt resultat ändå blev ganska dåligt, helt mitt eget fel och kursen är bra som den är!
  --- Denna kurs är verkligen otroligt bra!!! Det enda man kan säga är att det är mycket mer att göra än på någon annan kurs jag gått (utom progp). Rättningen på tentan var otroligt snäll men jag tycker det är rätt med tanke på övrig ansträngning man lagt ner i förhållande till kursens längd. Min inställning till numerisk matematik har blivit mycket mera positiv efter denna kurs. Jag tyckte nämligen inte alls om det innan (förutfattade meningar från matematikgymnasiet). Jag tycker kanske att man ska säga tidigt att NAM definitivt räcker så att inte folk slänger ut pengar på mer kurslitteratur än nödvändigt. Tack för en jättebra kurs!!!
  --- Själva poängantalet är bra. Jag tycker nog att laborationerna tillsammans tog för lång tid, men jag vill inte öka kurspoängen utan kanske mera minska laborationerna till antalet eller till sin utformning. Vad jag försöker säga är att laborationerna har varit mkt mer arbete för 2 poäng än tentan.
  --- Gerd är en jättebra föreläsare.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.