Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för D2

-----

Senaste nytt

Omtentamen i augusti 2001: Torsdag 23 aug kl 14-19, salar L41-44.

Sammanställning av kursenkäten hösten 2000.
Kursanalys.

Regnbågslinje

Kursprogram hösten 2000

Kursansvarig och föreläsare är Gerd Eriksson (gerd@nada.kth.se).

Övningsledare: Marco Kupiainen (su97-mku@nada.kth.se) sal D31, Andreas Atle (atle@nada.kth.se) sal D34, Gerd Eriksson sal D41.

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

NAM och exempelsamlingen (40 kr vardera) samt kursbunten nedan (20 kr) kan köpas vid första föreläsningen i sal E1 och därefter på Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se).
(I Heath finns många tryckfel, en förteckning finns här.)

Kursbunt

Användarhandledningarna för GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för ettans datakurs har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt på Nadas datorer ska du ge kommandot course join numd00
Registrering på kursen gör du med kommandot res checkin numd00
(Obs, du måste vara kursregistrerad för att få gå 2D1240-kursen.)
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numd00

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numd00
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för D2-kursen finns i kursplanen. Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 1 (v36-42) med tolv föreläsningar, sex salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 1.
I period 2 är kursen schemalagd i de två första veckorna (v44-45) med två föreläsningar, tre datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i v45. Kursen avslutas i tredje veckan av period 2 (v46) med rapportskrivning och ytterligare föredragspass. Se även översiktsschema för 2D1240 Numeriska metoder gkII för D2.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

Redovisning av laboration 1 och 2: De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av Matlabprogram, utskrifter, kurvor och anteckningar. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast 27 september och två till för laboration 2 med sista redovisningsdag 18 oktober. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan och under läsårets omtentamenstillfällen (jan, april, aug 2001).

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Ett tjogtal problem finns att välja mellan för vardera labben. Den ena redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation (minirapport) innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. Den andra laborationsuppgiften redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. När du noterar dig för en tillåten kombination av laborationsuppgifter får du samtidigt veta vilken som ska föredras muntligt. Både rapporten och föredraget betygsätts och viktas ihop med tentamensbetyget till ett slutbetyg i kursen 2D1240.
Sista rapportinlämningstid är må 20 november (gäller både den större rapporten och minirapporten).
Föredraget på 12 - 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen av den muntliga föredragningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder.

Tentamen

Tentamen ligger redan efter period 1, lö 28 okt kl 8-13, sal D31-35, 41, E31-36, 51-53, och omfattar kursinnehållet t o m föreläsning 12 och övning 6. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-54 femma).
Tentamensresultatet anslås efter högst tre veckor på Nadas anslagstavla på plan 3.

Hederskodex.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Hur kursenkäten för D-kursen hösten 2000 var utformad kan du se här:

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 29 juni 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>