Nada

2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2, 4 poäng

Från och med hösten 2006 finns 2D1240-kurserna här.

Numeriska beräkningar kommer in i alla tänkbara tekniska tillämpningar, och det gäller att veta hur man bäst ska angripa problemen och hur de ska få en effektiv och tillförlitlig lösning. Du får lära dig metoder för att lösa ekvationer och ekvationssystem, du får veta hur man på bästa sätt anpassar en kurva till givna punkter, hur man räknar ut värden av integraler och bestämmer numerisk lösning till differentialekvationer. Datorn är oumbärlig vid numeriskt arbete; Matlab är det datorverktyg som används i våra kurser i numeriska metoder.


Förteckning över samtliga kurser som Nada erbjuder i civilingenjörsutbildningen vid KTH.

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken för 2D1240.


Exempel på kursmoment och extentor

Här finns laborationerna (för D,E,F), teorifrågor samt extentor med lösningar.

Aktuella kursomgångar 2005/2006

Från och med hösten 2005 läser D2 kursen 2D1241 Numeriska metoder gk3.

Tidigare kursomgångar


Fortsättningskurser

Efter grundkursen har du möjlighet att bygga på de numeriska kunskaperna med någon av följande kurser:

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 augusti 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>