Nada

Kursanalys för 2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer I, våren 1997

Kursdata

Tid: period 3 och 4 läsåret 1996/97.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng, tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 4 (26/5-97), omtenta (21/8-97).
Föreläsningar: 28 timmar.
Laborationer: sex mindre labbar (i en- eller tvåmannagrupper) och en projektuppgift i 2-6 mannagrupper. De mindre redovisas skriftligt den större skriftligt och muntligt. 18 timmar schemalagd tid för datorlabbar, 4 timmar för projektredovisningar.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal registrerade elever: 24, varav 12 doktorander från K (11) och B (1).
Kurslitteratur: Föreläsningsanteckningar av Lennart Edsberg
Kopior av olika avsnitt från diverse textböcker

Avklarade moment 1997-08-24:

  Tentamen    15   63% av de 24 registrerade (2p)
  Lab+proj    15   63%            (2p)
  Prestationsgrad:   60%
  Examinationsgrad:   54%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Antalet labbar skars ner från 8 till 6. Tydligare formuleringar av vad som förväntas av elevernas muntliga redovisning samt den skriftliga rapporten. Föreläsningsanteckningarna förbättrades och referenser angavs.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Kursledarens kommentarer

Närvaron vid föreläsningarna var hög. Vid laborationstillfällena var ungefär hälften av eleverna regelbundet närvarande. De övriga eleverna gjorde sina laborationer på egna datorer. Lite drygt hälften av projekten utgjordes av uppgifter formulerade av kursledaren. Resten av projekten formulerades av eleverna själva. Några av dessa var mycket intressanta problemformuleringar.

Kursen har som helhet mottagits positivt. Den har ansetts som lätt/medelsvår, intressant och meningsfull. rätt tidskrävande.

Planerade ändringar till nästa omgång

En del avsnitt skirvs med tanke på att bli ett kompendium. Svårigheten att hitta en lämplig lärobok som täcker in 1) modellering, 2) matematik, 3) numeriska metoder samt 4) visualisering för differentialekvationsproblem har drivit fram detta beslut.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>