2D1220 Tillämpade numeriska metoder I

Resultat av kursutvärdering


  Tolv frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 10% (1 st) Mycket lätt.
  2. 20% (2 st) Lätt.
  3. 70% (7 st) Medel.
  4. 0% (0 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 30% (3 st) Ja, mycket.
  2. 70% (7 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 70% (7 st) Ja.
  2. 20% (2 st) Tveksam.
  3. 10% (1 st) Nej.

  Ev. kommentarer:

  Förkunsakperna var bra om man hade läst denna kurs direkt efter grundkursen.


 4. Vad tycker du om TILNUM1-kompendiet?

  1. 30% (3 st) Mycket bra.
  2. 50% (5 st) Bra.
  3. 20% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentarer om kompendiet:

  Bra med lite litteratur och hänvisningar till andra böcker för den som
  vill fördjupa sig.

  ---
  Bra med inte allt för mycket teori utan tyngdpunkt på hur man tillämpar det.
  ---
  Lite för lite teori
  ---
  Bra upplagt och läsvänligt med hänvisningar till NAM. Bra också att kompendiet följer kursens gång kronologiskt.


 5. Vad tycker du om materialet på webbsidan?

  1. 10% (1 st) Mycket bra.
  2. 50% (5 st) Bra.
  3. 20% (2 st) Hyfsat.
  4. 20% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har aldrig tittat där.

  Ev. kommentarer om kompendiet:

  Bra (nödvändigt tidsmässigt) med alla program på kurskatalogen.
  Föreligger emellertid en viss risk att man inte vinnlägger
  sig om att förstå den bakomliggande numeriska metoden.


 6. Vad tycker du om lektionerna pedagogiskt sett?

  1. 10% (1 st) Mycket bra.
  2. 70% (7 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 20% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):


 7. Vad tyckte du om de båda första laborationerna?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 80% (8 st) Bra.
  3. 20% (2 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  Ev. synpunkter på laboration 1 och 2:

  OK. Lagom arbetsbörda och varierade numeriska metoder.
  ---
  Kanske lite mycket färdig kod. Man tvingas inte sätta sig in i teorin för att klara av laborationerna.
  ---
  hann inte riktigt med redovisningar.


 8. Vad tycker du om projektuppgifterna med seminarieredovisning och rapport?

  1. 30% (3 st) Mycket bra.
  2. 50% (5 st) Bra.
  3. 20% (2 st) Så där.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. synpunkter:

  Bra med presentation. Det behöver vi öva på.
  ---
  Bra träning med rapport och seminarie!
  ---
  Lättare än jag trodde.
  Inte lika stor skillnad i svårighetsgrad från de två första labbarna som det var i grundkursen.


 9. Hur har lärartillgängligheten varit utanför salstid?

  1. 90% (9 st) Mycket bra.
  2. 10% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 10. Hur stor del av din totala studietid under period 3 och 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 60% (6 st) 15-30%.
  3. 10% (1 st) 30-50%.
  4. 20% (2 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 11. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 70% (7 st) Lagom med 4p.
  2. 30% (3 st) Borde vara 5p.
  3. 0% (0 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 12. Ytterligare kommentarer om TILNUM1-kursen:

  Rätt behaglig kurs att gå, delvis naturligtvis beroende på att
  den är utsträckt över två perioder. Inga svåra teoretiska begrepp.

  ---
  En nyttig kurs som man förr eller senare kommer att få användning av!
  ---
  Mycket bra med många praktiska exempel. Det borde en del andra kurser lära av.
  ---
  Fler räkneuppgifter inför tentamen.
  ---
  Jag tycker man har fått mycket mer kött på benen efter den här kursen
  mot vad man hade efter grundkursen. En nyttig kurs att läsa...

  ---
  Gärna fler uppgifter att lösa som lab eller som hemtal eller på lektionerna


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.