2D1220 Tillämpade numeriska metoder I (Tilnum1)

Resultat av kursutvärdering våren 1998


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 29% (5 st) Lätt.
  3. 71% (12 st) Medel.
  4. 0% (0 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 47% (8 st) Ja, mycket.
  2. 53% (9 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 88% (15 st) Ja.
  2. 6% (1 st) Tveksam.
  3. 6% (1 st) Nej.


 4. Vad tycker du om TILNUM1-kompendiet del1 och del2 ?

  1. 18% (3 st) Mycket bra.
  2. 59% (10 st) Bra.
  3. 18% (3 st) Hyfsat.
  4. 6% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Kommentarer:
  Jag tycker nog att en del avsnitt kan kompletteras med några exempel. Annars tycker jag att det är utmärkt som studiematerial, speciellt med tanke på priset. Kanske en extra bilaga med bra matlabkommandon och dess användningsområden skulle vara bra.
  ---
  Allt var relevant och det fanns inga tvetydigheter - konkret och bra förklarat!
  ---
  Mycket bra förutom de instoppade urklippen ur annan kurslitteratur. De kändes bara röriga och onödiga. Det hela skulle bli betydligt lättare att ta till sig utan dessa delar (man kunde ju iofs strunta i dom delarna).


 5. Vad tycker du om övrigt material (Blandade problem och gråa kompendiet)?

  1. 12% (2 st) Mycket bra.
  2. 76% (13 st) Bra.
  3. 12% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Kommentarer:
  Skulle gärna se lösningar till de uppgifter vi inte gått igenom på lektionerna - annars bra.


 6. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 24% (4 st) Mindre än 20%.
  2. 6% (1 st) 20-40%.
  3. 12% (2 st) 40-60%.
  4. 18% (3 st) 60-80%.
  5. 41% (7 st) Mer än 80%.


 7. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 35% (6 st) Mycket bra.
  2. 47% (8 st) Bra.
  3. 6% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 12% (2 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer:
  Det verkar som om många avsnitt hastas förbi.
  ---
  Bra upplagt på tavlan med genomgång av dagens innehåll. Men ett problem är när kod skall visas på overhead, så är texten svår att läsa om man sitter långt bak.
  ---
  Tyvärr har jag inte kunnat medverka på föreläsningarna men kursmaterialet var såpass bra att det gick att hänga med ändå.
  ---
  Gerd är väldigt pedagogisk. Jag gillar hennes systematiska sätt att förklara på.
  ---
  Lite mycket matlabkod i början vilket avskräckte mig...


 8. Vad tyckte du om de båda första laborationerna?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 65% (11 st) Bra.
  3. 29% (5 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  Synpunkter på laboration 1 och 2:
  Första labben innehöll det svåraste momentet i kursen - krävde mer arbete än projektet!!!
  ---
  Kräver mycket jobb i förhållande till poängen.
  ---
  Lite väl lätta, ivarje fall om man läst T's numme tidigare
  ---
  I laboration ett var uppgifterna reptition på grundkursen. Det tycker jag var onödigt. Annars var jag nöjd med svårighetsgraden på dessa bägge labbar.


 9. Vad tycker du om projektuppgifterna med seminarieredovisning och rapport?

  1. 6% (1 st) Mycket bra.
  2. 71% (12 st) Bra.
  3. 18% (3 st) Så där.
  4. 6% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Synpunkter:
  Det är mycket bra att öva muntlig framställning! Kanske skulle man kunna få lite mer feedback om vad man kan göra för att förbättra det muntliga.
  ---
  Det blir ganska tungt med rapport och seminarieredovisning så här i slutet på en period. I övrigt tycker jag att det är en utmärkt examinationsform som man lär sig mycket av.
  ---
  Projektuppgifterna var enkla. Det var bara att använda färdiga algoritmer för finna lösningen till problemen.
  ---
  Det blev lite långtråkigt under redovisningen med så likartade projekt. Det känndes lite överflödigt att skriva rapporten, dels för att uppgiften inte var särskilt omfattande, och dels för att man när man går i 3:an/4:an har skrivit så många rapporter. Det känndes mest som att man bara skulle slänga ihop något snabbt vilket fick till följd att rapporten blev ganska dålig.


 10. Hur har lärartillgängligheten varit under kursen utanför lektionstid?

  1. 82% (14 st) Mycket bra.
  2. 6% (1 st) Bra.
  3. 6% (1 st) Acceptabel.
  4. 6% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


 11. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen?

  1. 0% (0 st) En.
  2. 6% (1 st) Två.
  3. 41% (7 st) Tre.
  4. 53% (9 st) Fyra eller fler.


 12. Hur stor del av din totala studietid under period 3 och 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 24% (4 st) Mindre än 15%.
  2. 59% (10 st) 15-30%.
  3. 18% (3 st) 30-50%.
  4. 0% (0 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 13. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 76% (13 st) Lagom med 4p.
  2. 18% (3 st) Borde vara 5p.
  3. 0% (0 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 14. Ytterligare kommentarer om TILNUM1-kursen:

  Extremt bra att kursen verkligen är tillämpad, en del kurser tex Till optim. som också skall vara tillämpad, har väldigt många och tunga teoribitar i sig. Att denna kurs saknade detta, saknade inte jag.
  ---
  Kursens innehåll och uppläggning är mycket bra. Man känner att "det här kommer jag att ha praktisk användning av". Kompendiernas innehåll är pedagogiskt mycket bra med förklaringar som är lättlästa. Uppläggningen med varvat Matlabkod och text gör att man får se hur programmen byggs upp för att lösa ett problem. Den uppläggningen gör att man snabbt kommer in i problemlösningen och hur man skriver algoritmer i Matlab.
  ---
  Som alla kurser på NADA så tar dom ganska mycket tid tack vare alla labbar. Det är bra för det är när man sitter och tänker själv och provar som man lär sig. Så jag tycker att kursen skulle ökas till 5 eller 6 poäng men det ska vara mera och lite svårare labbar.
  ---
  Ett stort tack till Gerd, som alltid har ställt upp om det varit något problem. Det är vad jag kallar service. Det har varit ett nöje att ha Gerd som lärare.
  ---
  Det var många omfattande frågor på tentan. Hann inte skriva några tal fullständigt.Alltså tiden var lite jämfört med omfattningen.Jag fick ont i handen.
  ---
  Vore bra om huvudparten av föreläsningarna låg i period 3 så att man kunde börja med projekt/seminarie uppgiften lite tidigare.
  ---
  Över lag mycket bra. En kurs som det känns som om jag kommer ha användning av i arbetslivet. Applåd!!
  ---
  Väldigt givande !!!
  ---
  Det skall finnas möjlighet att kompletera till den större kursen. Det kan vara möjligt om labbarna i tilnum1 ingår i Tilnum2 kursen.
  ---
  Nyttig kurs. Jag kommer att rekommendera den till "yngre" studenter.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.