2D1220 Tillämpade numeriska metoder I, vt04

Resultat av kursutvärdering våren -04


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 29% (5 st) Lätt.
  3. 71% (12 st) Rätt svår.
  4. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 94% (16 st) Ja.
  2. 6% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.

  --- Nu fattar man varför det är tvunget att traggla sig igenom det tunga i matten under åk 1 och 2.
  --- För att förstå alla trix måste man vara rätt bevandrad i den matematiska världen.


 3. Vad tycker du om det gröna TILNUM-kompendiet?

  1. 65% (11 st) Mycket bra.
  2. 24% (4 st) Bra.
  3. 12% (2 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.
  5. 0% (0 st) Har inte använt det.

  --- Det är rättframt och tydligt. Dock tycker jag att mer förklaringar i exempelkoderna skulle göra dem lättare att förstå.
  --- Ett av det bästa kap man kan göra i litteraturväg på KTH. Mycket bra genomarbetat och prisvärt.
  --- Ibland känns förklaringarna för korta. Men kod exemplena gör att man kan tillämpa metoderna, men förståelsen blir lite lidande.
  --- Lite kortfattat, men det är ju trots allt ett kompendium.
  --- Är lite "torrt". Bra med kodexempel, men det fattas bättre beskrivningar av metoderna.
  --- Väldigt välskriven och trevlig bok, som tar upp det viktigaste på ett överskådligt sätt.


 4. Hur mycket har du dessutom studerat boken Scientific Computing av Heath?

  1. 6% (1 st) Ganska mycket.
  2. 29% (5 st) Inte så mycket.
  3. 65% (11 st) Inte alls.

  --- Har läst i en tidigare upplaga av Heath (1997). Den nya verkar vara avsevärt bättre och framför allt mera överskådlig än min.
  --- Bra komplement till gröna.
  --- Svårläst p.g.a. kombinationen av tungt blankt papper och mjuka pärmar. Annars bra.
  --- Kompendiet har räckt fullständigt.


 5. Hur mycket har du besökt kurssidan på webben?

  1. 76% (13 st) Rätt ofta.
  2. 24% (4 st) Rätt sällan.
  3. 0% (0 st) Har aldrig tittat där.

  --- Bra och uppdaterad kurssida.
  --- Kanonbra måste behållas till nästa omgång.
  --- Mycket bra
  --- Det är väldigt bra, att det finns en sida med innehåll från föreläsningarna!
  --- Bra disponerad sida med senaste nytt i en ruta högst upp.


 6. Vad tycker du om lektionerna pedagogiskt sett?

  1. 35% (6 st) Mycket bra.
  2. 41% (7 st) Bra.
  3. 12% (2 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.
  5. 12% (2 st) Har inte deltagit.

  --- Föreläsningarna gör ofta bokens texter lättare att greppa, när de tar upp sakerna ur ett mer övergripande perspektiv.
  --- Ibland blandas genomgång av numeriska metoder med hur man implementerar dem i Matlab. Ofta är implementation enkel eller självklar medan de numeriska metoderna är svårare, varför mer krut bör läggas på de senare.
  --- Har egentligen inte någonting att klaga på, men man kan alltid förbättra sig (även jag).
  --- Bara varit på några få lektioner, de var ok.
  --- Skulle nog vilja se lite mer bevis.
  --- En del härledningar känns inte relevanta eftersom kursen är så tillämpad.
  --- Inte "mycket bra" därför att det ibland kan vara svårt att följa sina anteckningar från tavlan.
  --- Väldigt bra föreläsare som får föreläsningarna levande och roliga, fortsätt så här, Gerd!


 7. Vad tyckte du om de båda första laborationerna?

  1. 24% (4 st) Mycket bra.
  2. 76% (13 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåliga.

  --- Laborationerna är lärorika.
  --- Laborationerna är en mycket viktig del av kursen. Vissa saker i lydelserna som många
  har svårigheter med borde förtydligas. T ex. vid balkböjningen.

  --- Tack vare det gröna kompendiet har det varit möjligt, annars skulle det varit stört omöjligt då jag kört ensam.
  --- Lite väl många. Blir lätt att man kodar efer boken, och mister förståelsen.
  --- Lärorika som sjutton, Tyvärr så tar de kanske lite för lång tid.
  --- De täckte kursinnehållet bra och tog rimligt lång tid att göra. Labbarna kunde dock ha gåtts igenom lite grundligare på föreläsningarna, det fanns en massa funktioner som man inte förstod sig på.


 8. Vad tycker du om lab3-uppgiften med seminarieredovisning och rapport?

  1. 29% (5 st) Mycket bra.
  2. 65% (11 st) Bra.
  3. 6% (1 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.

  --- Ett bra inslag i kursen, dock var inte alla så väldigt pedagogiska i sina presentationer.
  Litet otydligt om presentationen påverkar betyg. Det riskerar att bli så att de som presenterar
  sina uppgifter mer pratar till föreläsaren än med hela publiken.

  --- Skönt att få koncentrera sig på en uppgift. Förståelsen blir mycket bättre. Kändes som man hastade igenom de andra labbarna.
  --- Lab 3 va bra, seminarieredovisningen va dåligt, fick inget ut ur det, kunde lika bra ha skippat den delen helt.
  --- Framförallt bra upplägg. Det är roligt med en lite större uppgift på slutet där man kan testa sina kunskaper. Rapport och föredrag bidrar också till den "pedagogiska mångfalden".


 9. Vad tycker du om att ha muntlig tenta?

  1. 12% (2 st) Mycket bra.
  2. 71% (12 st) Bra.
  3. 12% (2 st) Mindre bra.
  4. 6% (1 st) Dåligt.

  --- Annars skulle man kanske kunna klara sig genom kursen utan att lära sig mycket om man
  bara har en duktig samarbetspartner. Dock litet oklart vilka krav som gäller för de olika betygen.
  Det vore bra om dessa krav stod i kursprogrammet.

  --- Bättre att göra flera labbar som lab3 med rapport och bli bedömnd efter dessa.
  --- Jag gillar muntlig tentor fast de är svårare att plugga för, fins inga x-tentor att tittat på.
  --- Man blir stessad, får svårt att tänka. Inte ett bra sätt att se vad en student kan och inte kan. Speciellt är det inte bra att man måste meddela i förväg om man vill satsa på ett högre betyg.
  --- Har inte gjort den än, men iden verkar bra.
  --- Jag föredrar skriftliga tentor, då man kan tänka efter lite mer innan man svarar. Det är lite mer nervöst att gå på en munta, men ändå är min rekommendation att behålla den.
  --- Skulle hellre göra en muntlig tenta utan att behöva boka in sig på betyg innan. Fördel för de som har mindre självkritik, mindre bra för de som blir nervösa och inte har bra "munläder".
  --- Det är lite lättare att visa vad man kan när man samtalar. Samtidigt blir det ju inte riktigt tättvist, alla får ju inte samma frågor. Att dela upp för olika betyg är också bra.


 10. Hur stor del av din totala studietid under period 3 och 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 6% (1 st) Mindre än 15%.
  2. 47% (8 st) 15-30%.
  3. 24% (4 st) 30-50%.
  4. 18% (3 st) 50-70%.
  5. 6% (1 st) Mer än 70%.


 11. Kursen ger 4 poäng. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 0% (0 st) 4p är för mycket.
  2. 76% (13 st) Lagom med 4p.
  3. 12% (2 st) Borde vara 5p.
  4. 12% (2 st) Borde vara 6p.


 12. Ytterligare kommentarer om TILNUM1-kursen:

  --- Jag tycker inte att kursen riktigt motsvarar mina förväntningar när det gäller innehåll. Jag tycker att det skulle vara önskvärt om kursen istället ökade kunskapen vad det gäller användandet av MATLABs inbyggda funktioner istället för att fokusera så mycket på att vi själva ska skapa kod som löser problemen. I en kurs som sägs vara tillämpad tycker jag att man ska fokusera på att kunna lösa praktiska problem på enklast möjliga vis för att göra MATLAB till ett kraftfullare verkyg för mig. Nu tycker jag att jag istället fått fördjupa mig i många metoder som jag kanske ändå skulle känna mig för osäker i handhavandet med för att verkligen använda när jag sitter med ett problem framför mig.
  --- En trevlig och nyttig kurs.
  --- Den kommer in på top 3 av de kurser som jag läst vid KTH (och då har tenterat mer än 35 kurser här). Keep up the good work!!
  --- Mycket intressant och rolig kurs. Speciellt sista labben gav en god förståelse för PDE (num.lösn.). Den matematiska förståelse har definitivt ökat! Kan starkt rekommendera kursen till andra.
  --- Det vore bra med lite fler övningsuppgifter med tillgängliga lösningar att öva på.
  --- Kommer gladeligen att rekommendera den till andra studenter!
  --- Mycket bra och trevlig kurs och med en mycket bra föreläsare.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.