2D1220 Tillämpade numeriska metoder I

Resultat av kursutvärdering


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 10% (3 st) Lätt.
  3. 66% (19 st) Medel.
  4. 21% (6 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 48% (14 st) Ja, mycket.
  2. 38% (11 st) Ja.
  3. 3% (1 st) Neutral.
  4. 7% (2 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 86% (25 st) Ja.
  2. 14% (4 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.

  ---Lagom tempo och bra med repetition av numme gk.
  ---En stor del av kursen gicks ju igenom i tvåan (på T).
  ---Pluggade tyvärr ganska lite i grundkursen.
  ---Det känns som om grundkursen (M) mest varit inriktad på felskattning.


 4. Vad tycker du om boken av Lindfield-Penny?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 3% (1 st) Bra.
  3. 21% (6 st) Hyfsad.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 10% (3 st) Dålig.
  6. 59% (17 st) Har inte använt den.


 5. Vad tycker du om TILNUM1-materialet och Blandade problem?

  1. 24% (7 st) Mycket bra.
  2. 55% (16 st) Bra.
  3. 17% (5 st) Hyfsat.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  --- Jobbigt med utdelade kopior. Sammanställ i kompendieform i stället.
  --- Bra, men man är alltid rädd att missa ngt när man inte får allt i en bunt
  --- Det som Gerd skrivit var lättfattat och intressant, de engelska delarna mindre bra.
  --- De delar som Gerd skrivit - bra, de kopierade delarna jobbigt!
  --- Mer förklaring om bezierkurvor, hur man gör på papper, gärna ett ex.
  --- Lite mer om diffekv. och fouriertransformer
  --- Gör gärna ett häfte av alltihop samt skapa ett register (bind gärna in den också).
  --- Hade varit bra med små övningsuppgifter att göra helt på papper för att komma igång.


 6. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 3% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 3% (1 st) 20-40%.
  3. 14% (4 st) 40-60%.
  4. 34% (10 st) 60-80%.
  5. 41% (12 st) Mer än 80%.


 7. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 45% (13 st) Mycket bra.
  2. 55% (16 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  --- Gerd framställer kursinnehållet på ett intressant sätt.
  --- Jag tycker det har varit otroligt bra. Jag gick nämligen en kurs (opt.i maskinteknik) förra våren där en del uppgifter liknade våra projekt uppgifter, bl a, skinkan, bromsskivan etc. Jag tyckte det var vanskligt och allt upplevdes oerhört tråkigt. En jämförelse är kanske dock orättvis eftersom man där tydligen själv skulle tänka ut och imrovisera fram lösningar, varför de lösningar vi hade inte alltid var bra. Denna nummekurs har lyckats få mig intresserad på nytt och känna att det här var roligt. Och det vill jag tacka för, för det är inte själva ämnets förtjänst utan en bra lärares med beundransvärd pedagogik. Tack!
  --- Bra med innehållsförteckningen i början av varje lektion (gör det gärna ännu mer strukturerat).
  --- Bra, eftersom det är svårt att lära ut ett sådant här ämne på ett bra pedagogiskt sätt).
  --- Har tyvärr inte kunnat närvara mer än på hälften pga lektionskrockar. Man får en helhetsbild på föreläsningarna!


 8. Vad tyckte du om de båda första laborationerna?

  1. 14% (4 st) Mycket bra.
  2. 66% (19 st) Bra.
  3. 17% (5 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  --- De speglade kursinnehållet på ett bra sätt.
  --- Ganska roliga problem
  --- Bra, men jag är bara rädd för att inte kunna sätta upp samma lösningar på nytt lika enkelt utan att kunna kopiera från övningsexemplerna i kursbiblioteket
  --- Lab1 borde inte börja med klädlinan då den är svårast. Annars har labbarna varit mycket bra och kul att man fått välja uppgifter.
  --- Vi använde oss mycket av att hämta program från kursbibl. och få det att fungera: Ganska liten tidsåtgång (bra), men ganska liten förståelse (dåligt, men självvalt).
  --- Kanske skulle första uppgiften på lab1 (klädlinan) kommit senare i kursen.
  --- Till skillnad från grundkursen användes ingen kopieringsmaskin när labbarna skulle göras, vilket betyder bra labbar och bra lärare.
  --- En aning för lätta.
  --- Svår förstauppgift i lab1.
  --- För svår uppgift att börja med i lab 1, då matlabkunskaperna var lite rostiga.
  --- Klädlinan var för svår för att vara första uppgift.


 9. Vad tycker du om projektuppgifterna med seminarieredovisning och rapport?

  1. 34% (10 st) Mycket bra.
  2. 48% (14 st) Bra.
  3. 14% (4 st) Så där.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  --- Borde få betyg på projektet som i numme gk2. Det skulle sporra att lägga ned tid på att finslipa istället för att bara få godkänt.
  --- Redovisningen känndes lite "styltig", eftersom man pratar om saker som man kan hyggligt men förstår mindre hyggligt."Vi valde metod A för att den stod i kompendiet"
  --- Mycket bra med muntlig framställning, det behövs verkligen träning på sådant.
  --- Nyttigt att få redovisa problemlösning inför en grupp.
  --- Mer projekt och labbar, ingen tenta
  --- Lite för mycket med båda rapport och seminarieredovisning. Det hade räckt med en av dem.
  --- Hade räckt bra med bara seminarieredovisning.
  --- Kunde varit trevlig med kopior på andra gruppers projektlösningar, så att man kunde ha dessa att plugga på till tentan.


 10. Hur har lärartillgängligheten varit under kursen utanför lektionstid?

  1. 90% (26 st) Mycket bra.
  2. 3% (1 st) Bra.
  3. 7% (2 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


 11. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen?

  1. 3% (1 st) En.
  2. 21% (6 st) Två.
  3. 28% (8 st) Tre.
  4. 48% (14 st) Fyra eller fler.


 12. Hur stor del av din totala studietid under period 3 och 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 7% (2 st) Mindre än 15%.
  2. 55% (16 st) 15-30%.
  3. 31% (9 st) 30-50%.
  4. 7% (2 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 13. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 79% (23 st) Lagom med 4p.
  2. 21% (6 st) Borde vara 5p.
  3. 0% (0 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 14. Ytterligare kommentarer om TILNUM1-kursen:

  Borde vara möjligt att examinera kursen med labbar och projektuppgifter
  istället för tenta. Annars en mycket bra och givande kurs. Även bra administration som på alla NADAs kurser

  ---
  Strunta i tentan, satsa på labbar.
  ---
  Går det inte sätta ihop kursen på ett sådant sätt att man kan gå 4- och 6p. kursen samtidigt, men där 6p-läsarna får gå på mer övningar, fler labbar, större tenta? Så kan man själv sedan känna vilken man helst vill tenta.
  ---
  Tack för all hjälp det har varit suveränt att man har haft någon att fråga hela tiden. Tillsammans med Tilda kursen är den här kursen den som har haft bäst handledning och bäst service av de kurser som jag hittills har läst på KTH.
  ---
  Trevlig kurs. Synd med så få extentor. Väldigt lätt att få hjälp - man kände sig verkligen välkommen.
  ---
  Det är toppen att man kan komma och fråga på udda tid, bättre än bokad sal en gång i veckan.
  ---
  Mycket kul kurs, synd att grundkursen för M skrämmer bort så många.
  Mycket bra lärartillgänglighet. Byt bort Lindfield-Penny, den har man ingen användning för.

  ---
  En poäng för tentan och tre poäng för labbkursen.
  ---
  Rolig kurs som är bra upplagd.
  ---
  Strunta i tentan
  ---
  BRA kurs!
  ---
  Skippa tentan. Kör fler labbar istället.
  ---
  Strunta i tentan.
  ---
  Kursen är bra, till stor del för att man kan få lärarhjälp praktiskt taget när man vill.
  Det gör att man inte chansar eller skriver av kompisar, eftersom det är lika lätt att fråga läraren. Då får man dessutom allting klart för sig.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.