2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1

Resultat av kursutvärdering våren 2006


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 41% (9 st) Lätt.
  3. 55% (12 st) Rätt svår.
  4. 5% (1 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 95% (21 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 5% (1 st) Nej.

  Kommentarer:

  Det vore bättre om jag hade valt kursen direkt efter grundkursen!


 3. Vad tycker du om TILNUM-kompendiet?

  1. 73% (16 st) Mycket bra.
  2. 18% (4 st) Bra.
  3. 9% (2 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.

  Kommentarer om kompendiet:

  Lite kortfattad på sina ´ställen, men riktigt grym och tar upp allting man behöver veta. Kanske ett problemkompendium, med lösningar skulle vara ett bra komplement.
  ---
  Fler praktiska exempel, kanske av lite svårare art kunde göra det än bättre!
  ---
  Bra förklaring av både teori och tillämpning, lättförståelig.
  ---
  Ibland känns den alldeles för tunn i innehållet.
  ---
  Sammanfattar det viktiga i kursen mycket bra!
  ---
  Lättläst och bra!
  ---
  Det har varit mycket användbart särskilt med de givna exemplen. Om teorin utökades lite mer skulle det räcka långt som kursbok och allmänt uppslagsverk.


 4. Vad tycker du om Molers bok Numerical Computing with Matlab:?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 41% (9 st) Bra.
  3. 36% (8 st) Mindre bra.
  4. 9% (2 st) Dåligt.

  Kommentarer om NCM:

  Har inte läst så mycket mer än labbarna. Tycker det verkar för "inriktat" för att lägga någon kraft på det. Man vill ju hellre få bred kunskap.
  ---
  Fick inte så mycket hjälp av den om man tänker efter...
  ---
  Har inte haft användning för boken till annat än de uppgifter som var obligatoriska.
  ---
  Köpte den inte och har bara läst några sidor i den, därför kan jag inte uttala mig om hur bra den är.
  ---
  Väldigt lättläst!
  ---
  Läste ej så mycket i den.
  ---
  Har inte använt den alls nästan. Den är säkert bra men behövdes inte för att läsa kursen. Lite väl mycket fokus på hans egna små program i stället för att titta på Matlabs inbyggda saker.


 5. Hur mycket har du dessutom studerat Heaths bok Scientific Computing?

  1. 5% (1 st) Ganska mycket.
  2. 23% (5 st) Inte så mycket.
  3. 73% (16 st) Inte alls.

  Kommentarer om Heath:

  Tycker kanske att man ska "lura" eleverna att det är kurslitteratur och inte ett tillval. Då lär man mer, och det är ju det man vill. Men budgeten är såpass stram att man inte köper om man inte "måste"...
  ---
  Jag freshade upp min kunskap om matrisberäknungar med hjälp av det!
  ---
  Jag råkade ha Heaths bok (en tidigare upplaga) från en annan kurs, annars skulle jag nog inte köpt den. (Dyrt med så många böcker på en kurs, ju.) Den är bra men ibland lite svårläst.


 6. Hur mycket har du besökt kurssidan på webben?

  1. 91% (20 st) Rätt ofta.
  2. 9% (2 st) Rätt sällan.
  3. 0% (0 st) Har aldrig tittat där.

  Kommentarer om kurssidan:

  Besökt den 2 dagar i veckan. Mycket mycket bra med "Nyheter". Så man kan gå in på en sida och bara kolla om något är ändrat, så man inte behöver läsa om hela sidan!!!
  ---
  En av de mest organiserade kurshemsidorna jag har träffat på!
  ---
  Sidan funkar bra.
  ---
  Enkel och väldigt behändig.
  ---
  Bra strukturerad, funkar fint, bra med föreläsningssammanfattningar och bokningssystemet funkar ju.


 7. Vad tycker du om föreläsningarna?

  1. 41% (9 st) Mycket bra.
  2. 32% (7 st) Bra.
  3. 5% (1 st) Mindre bra.
  4. 5% (1 st) Dåligt.
  5. 18% (4 st) Har inte deltagit.

  Kommentarer:

  Bra på de få jag har varit på. Kursen har krockat med mina "obligatoriska" kurser på linjén.
  ---
  Det gick väldigt snabbt emellanåt, då mycket av det som sagts på föreläsningarna inte hunnit smälta.
  ---
  Jag hade inte möjlighet att gå på alla föreläsningarna men de jag gick på var bra.
  ---
  Lite för mycket härledningar och liknande. Vore trevligt med fler diskussioner kring hur metoderna används istället.
  ---
  Bra, men kunde bara närvara på ett fåtal.
  ---
  Bra struktur, lätta att följa, intressanta, och bra jobb med att skriva med vänster hand...


 8. Vad tyckte du om de båda första laborationerna?

  1. 18% (4 st) Mycket bra.
  2. 77% (17 st) Bra.
  3. 5% (1 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåliga.

  Synpunkter på labbar och handledare:

  Lite för lika exemplen i boken.
  ---
  Kanske borde vara mindre invecklade labbar och flera.
  ---
  Bra labbar som omfattar kursen på ett bra sätt.
  ---
  Det hade varit bra om labtillfällena legat på lite olika plateser i schemat. Nu krockade de alltid med samma obligatoriska föreläsning. vlket gjorde det svårt att få hjälp.
  ---
  Handledarna har funnits tillhanda då dom behövts, det har dock hänt att man fått vänta en längre stund. Labbarna har tagit upp de allra flesta moment i kursen.
  ---
  De var rätt så lagom. Det krävdes en del jobb med dem men eftersom det var flera deluppgifter så kunde man komma framåt med någon av dem även om man körde fast på en annan. De tog lite tid att lösa men det var rimligt. Handledarna gjorde ett bra jobb med att hjälpa till.


 9. Vad tycker du om lab3-uppgiften med seminarieredovisning och rapport?

  1. 36% (8 st) Mycket bra.
  2. 64% (14 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.

  Synpunkter:

  Lite för mycket variation i arbetsinsats beroende på uppgift då jag har jämfört med andra. Deras program har ibland varit en tiondel av mitt.
  ---
  Lite för lite information om hur rapporten skulle se ut.
  ---
  Väl mycket jobb med både redovisning och rapport.
  ---
  Jag missade tyvärr alla labbtillfällen för lab3 vilket gjorde det mycket svårt att lösa.
  ---
  Lite kort tid för det tredje labben särskilt då man från början planerat att kursen skulle sträckt sig över två perioder!
  ---
  Skulle kunna vara bra att ha någon slags gradering på uppgifterna så man vet om man väljer en lätt eller svår uppgift. Det är svårt att få en uppfattning om hur svår en uppgift är genom att skumma igenom lablydelsen. Uppgiften var tidskrävande men givande och nu när det är klart tycker jag att det var kursens höjdpunkt.
  ---
  Det va ett viktigt moment i kursen, kanske så viktigt att det borde betygsättas och viktas mot betyget på tentan.
  ---
  Mycket givande!
  ---
  Intressant att titta på en lite större uppgift. Den tog lång tid att få ordning på men det gick till slut... Vi har ju inte så många kurser där det krävs muntlig och skriftlig redovisning men det är bra att få göra det ibland. Seminariet var trevligt.


 10. Vad tycker du om att ha muntlig tenta?

  1. 45% (10 st) Mycket bra.
  2. 27% (6 st) Bra.
  3. 18% (4 st) Mindre bra.
  4. 5% (1 st) Dåligt.

  Synpunkter:

  Jag tycker bättre om vanlig tenta.
  ---
  Eftersom det inte förekommer så ofta(min första munta) så borde man få ut lite exempelfrågor, eller få veta lite mera om vad man ska kunna.
  ---
  Vet inte vad alternativet skulle vara. Koda på papper är inget vidare.
  ---
  Jag är alltid för alternativa examinationsmetoder eftersom jag inte gillar salstenta. Muntan var bra. Det var svårt att välja mellan 3, 4 och 5 men jag tror jag valde rätt.
  ---
  En smart ide i en sån här kurs. Det ger examinatorn större insikt i hur stor kunskap en student besitter.
  ---
  Gerd fick ut det mesta ur en. Kändes tryggt och bekvämt.
  ---
  Lite ovant och svårt att förbereda sig inför men det var en sympatisk examinationsform.


 11. Hur stor del av din totala studietid under jan-mars har du ägnat åt kursen?

  1. 5% (1 st) Mindre än 15%.
  2. 36% (8 st) 15-30%.
  3. 32% (7 st) 30-50%.
  4. 27% (6 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 12. Ytterligare kommentarer om årets TILNUM1-kurs:

  Bra material, intressanta tillämpningar! Kunde eventuellt skippa de lättare uppgifterna som telefonen. Kul att veta hur det fungerar men vet inte vad en sådan uppgift tillför i kunskap. I vissa fall kunde en lite mer ingående härledning ges då uppgiften är av den svårare sorten. Så man inte bara får ett komplicerat uttryck att jobba med, utan förstår varför det ser ut som det gör. Tänker mest på en del villkor till några uppgifter. Men det kanske inte berör denna kurs iof. Annars mkt bra!
  ---
  Otroligt bra föreläsare, med enormt stort engagemang som smittat av sig intresse!
  ---
  Fler labtillfällen eller fler assistenter på de som finns. Det tog ibland väldigt lång tid innan man kunde få hjälp.
  ---
  En jätterolig kurs som jag tror uppskattas av många studenter. Tar dock en större del av studietiden då den sträcker sig över längre period.
  ---
  Rekommenderar den till alla som undrar vilka kurser dom ska läsa.
  ---
  En bra och trevlig kurs som man förhoppningsvis har nytta av senare. Lite trevligt med en kurs där man får bättre kontakt med föreläsaren än vad som är brukligt. Den har krävt en hel del arbete med labbarna men var inte direkt svår eftersom det alltid fanns hjälp att få om man körde fast, och kompendiet var bra. Bra jobbat Gerd!


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.