2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1, vt05

Resultat av kursutvärdering


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 48% (13 st) Lätt.
  3. 52% (14 st) Rätt svår.
  4. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 89% (24 st) Ja.
  2. 4% (1 st) Tveksam.
  3. 7% (2 st) Nej.

  --- Jag läste gkI och det är ganska stor skillnad mellan den kursen jag läste och den här. Sista labben använde man sig av FDM, men då fick man mycket tid på sig och det var en enkel uppgift. Jag tycker att gkI måste ställa högre krav, den här kursen är bra.
  --- Lite bättre koll på matlab hade varit bra, jag var ganska ringrostig i början.
  --- Hade jag läst denna kurs direkt efter 2D1240 (två år sedan jag läste den) hade nog kursen varit för enkel. Ganska mycket med splines mm som var repetition.
  --- Det man ska utföra i kursen är relativt lätt och kräver inga jätteförkunskaper, att verkligen sätta sig in i och förstå allt är klart svårare. Bra ände med en kurs med sådan bredd.
  --- Jag läser nummen som en av mina sista kurser. Har använt en del numme i de andra kurserna.
  --- Ja. Lite hade de rostat, men det gick ju bra att kolla i NAM och kompendiet.


 3. Vad tycker du om det gröna TILNUM-kompendiet?

  1. 59% (16 st) Mycket bra.
  2. 37% (10 st) Bra.
  3. 4% (1 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.

  --- Den är som en bibel, hur bra som helst.
  --- En sammanfattning av det viktigaste för att klara kursen men långt ifrån en komplett kursbok.
  --- Kanske lite för bra ibland. Efter varje avsnitt finns matlabkod som beskriver metoden i fråga, vilket ju är bra, men hade man inte koden är man tvungen att verkligen förstå texten, vilket skulle vara ännu bättre.
  --- Väldigt kompakt och bra, särskilt för labbarna. Många exempel.
  --- Det gav tillräckligt med information för att förstå det mesta i kursen. Ihop med föreläsningarna är det väldigt bra.
  --- Precis som NAM är den ganska kortfattad vilket gör den lätt att läsa. En kursbok som man har nytta av både under och efter kursen. Fungerar utmärkt som uppslagsbok efter kursen.
  --- En alldeles utmärkt bok för denna kurs!
  --- Jättebra kompendium! Stor hjälp under kursens gång, och även annars.


 4. Hur mycket har du dessutom studerat Heaths bok Scientific Computing?

  1. 11% (3 st) Ganska mycket.
  2. 26% (7 st) Inte så mycket.
  3. 63% (17 st) Inte alls.

  --- Heath går igenom teorin på ett bra sätt, men ibland kunde saknas viktiga detaljer för tillämpningen.
  --- Den förklarar en del, men jag tycker att det gröna kompendiumet är bättre.
  --- Heath har mera fungerat som uppslags bok, samt att jag dubbel kollat att jag inte missat något. Men TK täckte det som var nödvändigt.
  --- Bra, en smula kortfattat kanske, är det därför alla referenser finns? Man skulle kunna sondera efter en mer djuplodande bok eftersom kompendierna finns för baskunskaperna.
  --- Bra bok men som vanligt har man inte tid att läsa.
  --- Allt står ju i kompendiet och det är anpassat till kursen, vilket inte Heath är.
  --- Genom att läsa Heath så fick man en bra helhetsbild tycker jag. Dock var det väldigt mycket att läsa jämfört med kompendiet, man hann inte alltid med det helt enkelt.


 5. Vad tycker du om utdraget ur Molers bok Numerical Computing with Matlab:?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 59% (16 st) Bra.
  3. 19% (5 st) Mindre bra.
  4. 7% (2 st) Dåligt.

  --- De senaste delarna ska jag ärligt säga har jag inte tittat särskilt mycke på. Men kring Labb 1 gjorde den stor nytta. TK täckte det mesta annars.
  --- Svårt att motivera sig att läsa häftet då ingen labredovisning krävdes på det.
  --- Problemet med utdragen har varit att tillhörande program ibland inte fungerat
  --- Som vanligt börjar jag läsa häftet försent, men det fanns många bra övningar jag aldrig gjorde.
  --- Förstod aldrig om de va ett måste o läsa det häftet, eller om de va extra material.
  --- Jag hade tyvärr inte tid att läsa utdraget, men det var säkert bra!
  --- Många roliga exempel, men ofta saknas uttömmande beskrivningar av teori. Passar bra som komplement till mer komplett kurtslitteratur.


 6. Hur mycket har du besökt kurssidan på webben?

  1. 81% (22 st) Rätt ofta.
  2. 19% (5 st) Rätt sällan.
  3. 0% (0 st) Har aldrig tittat där.

  --- Bra. Det som behövs finns där, väluppdaterad
  --- Bra hemsida
  --- Väldigt bra med en webbsida och även att informationen uppdateras ofta.
  --- Har endast använt kurshemsidan för bokning av redovisningar.
  --- Bra bokningssystem och information i allmänhet.
  --- Bra uppdaterat och skönt att kunna boka alla redovisningar och liknande på hemsidan. Bokningssystemet är bra.
  --- Kurssidan är bra!


 7. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 37% (10 st) Mycket bra.
  2. 41% (11 st) Bra.
  3. 7% (2 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.
  5. 15% (4 st) Har inte deltagit.

  --- Föreläsningarna är bra och ligger på lagom nivå.
  --- Bra som alltid. Väl strukturerad, att man kunde ha TK under föreläsningarna och endast göra små anteckningar var till stor hjälp.
  --- Bra men långsamt. Stora matriser ritas upp och massor av element skrivis ut. Det tar lång tid och känns lite överflödigt. Jag har bara gått på ca 4 föreläsningar.
  --- Grundliga och bra. Eftersom labbarna är en så stor del, skulle man nog kunna ta in mer teori på föreläsningarna på bekostnad av exempel i form av kod och resultat. De finns ju ändå i boken eller i kurskatalogen. Ta däremot inte bort förarbeten till problemlösning.
  --- Innan jag kom på att bästa sättet är att skriva kommentarer i boken så var det svårt att hinna anteckna oh-bilder blandade med tavla.
  --- Det skulle vara bra om de handskrivna OH-bilder som visas fanns tillgängliga på kurshemsidan.
  --- Att man presenterar en "agenda" i början är ju bra. Kanske skulle man kunna referera till den ännu mer under lektionens gång (alltid skriva en ny rubrik). Tycker nog att pedagogiken har varit bra och genomtänkt.
  --- Väldigt bra att föreläsningarna följer boken ganska väl, då behöver man inte anteckna lika mycket utan kan koncentrera sig mer på vad som sägs.
  --- Lugna och metodiska föreläsningar. Skulle gärna se lite mer allmänna uttryck och bevis.
  --- Ibland blir föreläsningarna något långsamma med en del upprepning, men mitt allmänna intryck är att det är trevliga föreläsningar med bra innehåll och bra presentation.
  --- Det enda som jag inte tyckte om var att det ej återknöts till "rubrikerna" (som angavs i början av föreläsningen). Hade varit (ännu) mer pedagogiskt att man under föreläsningens gång verkligen använt dem som rubriker.


 8. Vad tyckte du om de båda första laborationerna?

  1. 41% (11 st) Mycket bra.
  2. 56% (15 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Mindre bra.
  4. 4% (1 st) Dåliga.

  --- De var bra, man lärde sig mycket, särskilt eftersom jag gick gkI och inte hade särskilt stor vana vid MATLAB.
  --- Mycket svårt att få tillräckligt med handledning!
  --- Laboration 2 hade kanske lite för mycket lätta uppgifter som mest var titta och se. Å andra sidan var de andra rätt mastiga... Skulle dock efterlysa en riktig uppgift i fouriertransform.
  --- Vissa av uppgifterna var kanske i lättaste laget, men det beror kanske på vilka förkunskaper man hade.
  --- vissa uppgifter var lite för mycket kopiera ett redan existerande program och byta siffror. då var lab 3 mycket mer intressant
  --- Laborationerna var bra och intressanta. Det kändes dock som det blev något brett och lösningarna var något snarlika det som fanns i häftet.
  --- undrar varför det inte fanns någon FFT uppgift
  --- Bra labbar som man lärde sig mycket av. Skulle gärna se en dellaboration som behandlar fouriertransform också. Det kan lätt bli så att man "tappar" den delen av kursen annars.
  --- Roliga laborationer som man lärde sig mycket av. Skulle önskat lite tydligare anvisning på Robotarmslabben. Den var fö bland de roligaste labbar jag gjort, man kände sig väldigt duktig när robotarmen ritade rätt och fint :)


 9. Vad tycker du om lab3-uppgiften med seminarieredovisning och rapport?

  1. 44% (12 st) Mycket bra.
  2. 48% (13 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Mindre bra.
  4. 7% (2 st) Dåligt.

  --- Jag hade gärna fått ut uppgifterna innan påsk, då jag hade planerat att sitta under påsken och göra arbetet. Nu har jag 3 andra kurser och en labbkurs, så jag hinner inte färdigt i tid. Tyvärr.
  --- Mycket svårt att få tillräckligt med handledning!
  --- Intressant och bra. Redovisningarna var riktigt kul! Uppgiften också bra och givande.
  --- Kul uppgift!
  --- Det var först på lab 3 jag hade varit i behov av handledning, och då var labtillfällena slut! Kanske lite fler/senare tillfällen.
  --- Bra med en individuell fördjupningsuppgift. Svårighetsgraden verkar nog variera lite, men det kanske är svårt att påverka.
  --- Återigen lärde man sig mycket av labbandet. Muntlig och skriftlig presentation är alltid bra att öva på.
  --- Själva labben lärde jag mig mycket på, men jag hade önskat lite mer handledning när det gäller rapporten och seminarieredovisningen, typ lite ramar att hålla sig till. Kanske skulle man omforma delar av lab 1 och lab 2 till en lab 4, som kunde fungera ungefär som lab 3 fast utan seminarieredovisning (ev utan rapport oxå).
  --- Lite mer instuktioner om vad som borde ingå i rapporten/redovisningen hade varit bra.


 10. Vad tycker du om att ha muntlig tenta?

  1. 26% (7 st) Mycket bra.
  2. 63% (17 st) Bra.
  3. 7% (2 st) Mindre bra.
  4. 4% (1 st) Dåligt.

  --- Nervöst dock, jag vet inte riktigt om man vågar gå upp på 5. Hade varit lite skönare om det fanns 2 alt. 3 eller högre betyg. Jag skulle nog skämmas att gå upp på 5:a och misslyckas. Då säkrar man nog med en 4:a. Jag har inte bokat ännu, men vi får se hur det känns efter labb 3.
  --- Svårt att förstå vad som krävs för olika betygen. Lab1 och 2 ska räknas in fast vägas lätt och sen lab3 "lite" mer. Och föredraget betygsätts inte.
  --- Har visserligen inte haft den än, men jag tycker överlag att det är en bra idé. Lite tveksam till att man måste sätta upp sig för olika betyg. Förstår att det är rationellt, men det är också svårt att veta själv på vilken nivå man ligger.
  --- Jag hade ingen aning om vad som väntade men nu efteråt tyckte jag att et var rätt skönt. man kunde säga att man inte var säker på något och få det förklarat för sig.
  --- Det var omöjligt att förstå vad som krävdes på muntan, vad som skulle komma. det kan man få en mycket bättre uppfattning på när man har skriftlig tenta.
  --- Det är bra, för man tvingar sig själv att plugga, för man vill ju inte göra bort sig på en munta.
  --- Eventuellt lite för kort tid, det blev mest ett stickprov. I och för sig räcker det kanske om man räknar in rapporten och laborationsredovisningarna också.
  --- Bokningen var lite knepig... Jag ville boka för fyra men det fanns inga tider.
  --- Alla alternativa examinationsmetoder är ett extra plus. Muntlig tentamen innebär mer nervositet men det är lättare att visa att man kan. Bra vägledning under muntan. Eftersom man lärde sig så mycket på tentan kändes det inte heller jobbigt att plugga till tentan.
  --- Men jag var verkligen nervös! Skulle gärna ha en lista med ungefärliga teorifrågor för att underlätta inlärningen. Lite jobbigt att munta när Henrik var i rummet, något jag inte förväntade mig att tycka.
  --- Jag var väldigt nervös innan tentan och har nog aldrig pluggat så mycket till en tenta förrut. För mig var detta jättebra- jag lärde mig både grundkursen (som jag aldrig förstod något av egentligen) och denna pågående kurs. Jag har verkligen börjat tycka om numeriska metoder efter denna kurs och tänker välja till säkert 16 ytterligare poäng inom detta område under fyran. För ett år sedan (efter precis avslutat grundkurs) sa jag att jag ALDRIG mer ens tänkte titta åt en bok i numeriska metoder. Det är roligt hur livet utvecklar sig och jag måste säga att denna kurs har gjort ett stort intryck på mig!! Det enda negativa med muntlig tenta är att man inte hade en aning om betygskriterierna. Jag förutsatte att jag var helt "värdelös", tänkte gå upp på en trea men blev övertalad av kurskamrater att gå upp på en fyra i varje fall. Så här i efterhand inser jag att jag borde ha gått upp på en femma, men det kanske är en lärdom i sig!


 11. Hur stor del av din totala studietid under vt05 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 11% (3 st) Mindre än 15%.
  2. 41% (11 st) 15-30%.
  3. 41% (11 st) 30-50%.
  4. 4% (1 st) 50-70%.
  5. 4% (1 st) Mer än 70%.


 12. Ytterligare kommentarer om årets TILNUM1-kurs:

  --- Bra kurs, jag har lärt mig mycket.
  --- Kursen var den vettigaste kursen jag läst under mina 3 år på KTH. Äntligen lite problemformuleringar som kändes som om jag kunde få även i den verkliga världen. Särskilt delen om SVD uppskattade jag i relation till hantering av brus. Allt från grundkurser i matte och numme liksom klarnade och knöts ihop på ngt sätt. Tyckte det var synd att jag hade så många fler ämnen vid sidan om, hade gärna lagt ner mer tid på kursen. Tack för en strålande kurs!
  --- Som sagt, svårt att få tillräckligt med handledning till labbarna, annars en intressant och givande kurs!
  --- Mycket kul och bra kurs!
  --- Tar för mycket tid, labbarna är väldigt jobbiga, (de är inte svåra när man förstått själva frågan). Labbarna måste anpassas mer till innehållet i boken, de gör det till en viss del men vissa saker och ting får man lista ut själv och detta tar för mycket tid. Min åsikt är: minska föreläsningarna och öka laborationstillfällen istället så att man slipper sitta och labba ensam, vilket kan ta en massa tid av den tid man lagt undan till annat.
  --- Lite tydligare betygskriterier innan man väljer betyg.
  --- Mycket lärorik och rolig kurs!
  --- Väldigt bra kurs, tyckte den gav en god överblick över de metoder som finns och hur de används.
  --- Rolig kurs! Skulle definitivt rekommendera andra att läsa den.
  --- Mycket nyttig kurs! Att kunna lösa diverse problem numeriskt är en bra och brett tillämpbar kunskap att ha med sig.
  --- En rolig kurs som jag tror att jag kommer att ha mycket nytta av. Kursen var lagom svår. Först tyckte jag att det verkade dåligt att ha muntan så tidigt, men det är faktiskt skönt att inte ha något i tentaperioden.
  --- Kalasbra jobbat!


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.