2D1220 Tillämpade numeriska metoder I

Resultat av kursutvärderingen för TILNUM1 våren 2000


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 14% (5 st) Lätt.
  3. 71% (25 st) Medel.
  4. 11% (4 st) Ganska svår.
  5. 3% (1 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 97% (34 st) Ja.
  2. 3% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.

  --- Genomgångarna på lektionerna har varit värdefulla, dessa tillsammans med boken har gjort att det varit möjligt att hänga med trots rostiga förkunskaper.
  --- Eftersom jag i första hand haft som avsikt att lära mig mer matlab har kursen passat bra, men mina numeriska förkunskaper är nog lite för dåliga.
  --- Nästan bara repetition från gk II, vilket var lite tråkigt.
  --- Förkunskaperna har varit tillräckliga, men övningarna skulle bli bättre om fler konkreta exempel visades och längre tid ägnades åt stoffet. Jag inser att detta kan vara svårt att genomföra men det är i alla fall en synpunkt. I övrigt var examinatorn väldigt hjälpsam och trevlig då man behövde hjälp.
  --- Grundkursen var ganska stor för 4 poäng, men man lärde sig ju en hel massa som man kunde ta till vara när man läste denna kurs.


 3. Vad tycker du om det gröna TILNUM-kompendiet?

  1. 29% (10 st) Mycket bra.
  2. 51% (18 st) Bra.
  3. 17% (6 st) Hyfsat.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  --- Bra att det står kortfattat om olika numeriska metoder.
  --- Lite mer utförligt och kompendiet skulle räcka som kurslitteratur!
  --- Allt står bra förklarat!
  --- Ibland är det lite för mycket formler som "smälls upp" utan bevis. För att acceptera en formel vill man gärna ha lite bakgrund och härledning.
  --- Bra och åskådliggörande exempel.
  --- Något kortfattade förklaringar ibland.
  --- Varför inte baka ihop de två små böckerna till en. Som det är nu känns det som det står lite i varje bok om samma sak.
  --- Bra som föreläsningsanteckningar, men ger ingen egentlig teoretisk bakgrund till flera av metoderna. För förståelse krävs att man köper en kompletterande kursbok.
  --- Det är lite kortfattat, man skulle vilja ha lite mer av förklaringar.
  --- Något kortfattat i vissa avsnitt.
  --- Mer utförliga förklaringar med bilder och konkreta exempel för de olika metoderna är absolut nödvändigt. Kompendiet känns bitvis som en formelsamling.
  --- Man får en bra översikt över metoderna och dess tillämpningar.
  --- Bra sammanfattat, vill man fördjupa sig kan man söka sig till annan litteratur.
  --- Somliga skulle utan tvekan kalla det en bok och trycka upp materialet i större skala. Jag har under hela min tid på teknis aldrig stött på ett mer lätttillgängligt material. MYCKET BRA!


 4. Vad tycker du om boken Scientific Computing av Heath?

  1. 3% (1 st) Mycket bra.
  2. 11% (4 st) Bra.
  3. 6% (2 st) Hyfsat.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 77% (27 st) Har inte använt det.

  --- Om Heath var avsedd för fördjupning är det en gåta! Mycket svag beskrivning av de numeriska metoderna och algoritmerna.
  --- Väldigt innehållsrik bok med konkreta exempel och förslag för tillämpningar.


 5. Vad tycker du om kurssidan på webben?

  1. 29% (10 st) Mycket bra.
  2. 66% (23 st) Bra.
  3. 3% (1 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har aldrig tittat där.

  --- Bra, det viktigaste står där och uppdateras ofta. Jättebra!
  --- Den färdiga programkoden som finns där är väldigt bra.


 6. Vad tycker du om lektionerna pedagogiskt sett?

  1. 54% (19 st) Mycket bra.
  2. 26% (9 st) Bra.
  3. 6% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 14% (5 st) Har inte deltagit.

  --- Det är svårt att sätta sig in i matlabkod som visas på OH.
  --- Mycket pedagogiskt upplagt.
  --- Ibland lite långsamma. Kanske lite mycket matlabkod-genomgång. Kursen borde handla lite mer om själva metoderna och inte hur de görs i matlab. Lektionerna har dock kännts väldigt bra förberedda!
  --- Strålande!
  --- Väl förberedd och tydlig.
  --- Lite för mycket genomgång av matlabkod.
  --- Känns välrepeterat och genomtänkt.
  --- Mycket bra struktur!
  --- Kunde vara mer pedagogiska, examinatorn tar för givet att vi kan saker som inte är helt självklara.
  --- Bra att gå igenom i början på lektionen om vad som komma skall.
  --- Bra tempo och bra upplägg.


 7. Vad tyckte du om de båda första laborationerna?

  1. 17% (6 st) Mycket bra.
  2. 71% (25 st) Bra.
  3. 9% (3 st) Hyfsade.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  --- De tar mycket tid men man lär sig mycket.
  --- Lättförståeligt och roligt.
  --- Det var för lätt att skriva av Gerds program och göra små ändringar utan att egentligen förstå.
  --- Tyckte att de var mycket bra och lärorika.
  --- För en gångs skull var svårighetsgraden på NADAs labbar lagom.
  --- För lätt att göra labbarna utan att förstå dem genom att kopiera kod från nätet.
  --- Utmanade, man måste tänka till.
  --- Det är främst på laborationerna man lär sig något. Man ser vad metoderna kan användas till och ser att det faktiskt fungerar.


 8. Vad tycker du om projektuppgifterna med seminarieredovisning och rapport?

  1. 40% (14 st) Mycket bra.
  2. 57% (20 st) Bra.
  3. 3% (1 st) Så där.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  --- Bra med presentationsmoment.
  --- Det är jättebra att det finns tillfällen då man får öva sig på att tala inför publik. Det är alldeles för lite sånt på KTH. Toppen!
  --- Lite onödigt med fem hålrutor, tre hade räckt gått och väl.
  --- Det är bra att få öva muntlig presentationsteknik!
  --- Kändes nästan som en lugn avslutning jämfört med lab1 och 2.
  --- Nyttigt med muntlig redovisning.
  --- Med tanke på att man inte gör så många muntliga redovisningar så är det mycket bra.
  --- Uppgifterna var både roliga och kul att redovisa, men det var svårt att hinna med rapporten. Dessutom lite dålig information om hur omfattande rapporten skulle vara.


 9. Hur har lärartillgängligheten varit utanför salstid?

  1. 57% (20 st) Mycket bra.
  2. 34% (12 st) Bra.
  3. 9% (3 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 10. Hur stor del av din totala studietid under period 3 och 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 11% (4 st) Mindre än 15%.
  2. 37% (13 st) 15-30%.
  3. 43% (15 st) 30-50%.
  4. 9% (3 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 11. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 74% (26 st) Lagom med 4p.
  2. 23% (8 st) Borde vara 5p.
  3. 3% (1 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 12. Ytterligare kommentarer om TILNUM1-kursen:

  --- Labbarna och projektet har krävt mycket tid! Det brukar dock bli så att många kurser på 4p kräver mer än 160h arbetstid.
  --- Dumt att dela upp i I och II. Bättre att använda grundkurser på 4p och överkurser på 2p e d.
  --- För mig som läst gk2 var det lite för mycke upprepning i början.
  --- Bra kurs!
  --- Projektet med muntlig och skriftlig redovisning ligger lite dåligt precis innan tentorna. Det kan kanske läggas något tidigare.
  --- Som vanligt på Gerds kurser är föreläsningarna mycket bra. Det går också att fråga Gerd om man fått problem med någon uppgift vilket ger ett mycket stort plus. Saknar dock lite problem att lösa (a la problemboken till gk2).
  --- Rolig och nyttig kurs! Enda saken som är lite mindre bra med kursen verkar vara tentorna; jag tycker att man borde lära sig att använda metoderna, inte lära sig vad de heter. Det vore bättre om man fick ta med sig en bok och lösa lite svårare problem istället.
  --- Jämför man med universitetets 5 poängskurser borde den vara 10 poäng
  --- Bra genomtänkt kurs. Tilnumkompendiet innehåller allt man ska kunna, kort och koncist. Pedagogiskt upplägg på lektionerna. Tack för en trevlig kurs!
  --- Som vanlig KTH-kurs, mycket arbete för lite poäng.
  --- Bra kurs, med bra innehåll, och dessutom riktigt rolig!
  --- En oväntat rolig och lärorik kurs som gör att man vill läsa (eller jobba) mer med numeriska metoder. Bra jobbat!
  --- En bra och inspirerande lärare som inser vikten av att undervisa pedagogiskt, till skillnad från många andra kthlärare. Kursen blev faktiskt riktigt intressant.
  --- Det är skandal att det inte finns plats vid datorerna på Nada. Antalet personer som följer Nadas kurser har ökat många gånger de senaste åren men antalet datorer är konstant. Det är stort omöjligt att få en dator på Nada om man inte är på labtid. Hur ska man då hinna göra labbarna på 4h i veckan.
  --- En bra kurs som jag rekomenderar andra att läsa!
  --- Eftersom datorövningarna krockade med andra kurser var det bra att man kunde söka upp läraren vid andra tillfällen. Den hjälp man fick var bra.
  --- En av de roligaste kurserna jag läst på KTH!
  --- Tentan borde innehålla mer konkreta räkneexempel och inte så mycket "komma ihåg metoders namn och funktion". Annars tycker jag att tentan ligger på en lagom nivå.
  --- Som student är det alltid ett nöje att ha med NADA att göra. All administration fungerar lätt och smidigt, TA ÅT ER!


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.