2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1

Resultat av kursutvärdering våren 2003


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 5% (1 st) Mycket lätt.
  2. 5% (1 st) Lätt.
  3. 67% (14 st) Medel.
  4. 24% (5 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 95% (20 st) Ja.
  2. 5% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.

  --- Känns som kursen främst riktar sig till studenter från D,E och T. Känns som att kursmoment/förkunskaper från andra program förbises.
  --- I början var man trögstartad då det var några år sedan man gick grundkursen. Efter hand lossnade det, mycket tack vare den goda handledningen på kursens hemsida
  --- Förkunskaperna har varit tillräckliga, men man känner verkligen att man ligger långt efter de andra linjerna när man är från M.
  --- Fick fräscha upp nummen lite


 3. Vad tycker du om det gröna TILNUM-kompendiet?

  1. 48% (10 st) Mycket bra.
  2. 43% (9 st) Bra.
  3. 5% (1 st) Hyfsat.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  --- Täcker precis kursen!
  --- Mycket, mycket bra. Bra innehåll, bra skriven, bra språk, lagom nivå och bra exempel. Bra att det inte är för mycket text. Perfekt kurslitteratur tycker jag!
  --- Väl genomtänkta formuleringar och roliga exempel.
  --- Lättläst och informationsrikt.
  --- Bra förklaringar. Räcker dock inte att bara läsa kompendiet utan man måste komplettera ur Heath eller föreläsningar.
  --- Utsökt! Kompakt, välskrivet, lättförståeligt. Har läst vartenda ord.


 4. Hur mycket har du dessutom studerat boken Scientific Computing av Heath?

  1. 14% (3 st) Ganska mycket.
  2. 29% (6 st) Inte så mycket.
  3. 57% (12 st) Inte alls.

  --- Skulle kanske bara bra att ha, kan tänka mig att den är mer fullständig än kompendiet. Dock för dyr!
  --- Dyr!
  --- Har använt som referens och tycker att den är bra, särskilt nu efter två kurser med denna bok.
  --- Kändes aldrig som man behövde boken.
  --- Bra ibland om man vill läsa utförligare.
  --- Bra för lite fördjupning.
  --- Boken känns ibland lite överflödig då den gröna boken tar upp i stort sett allting som behövs.


 5. Hur mycket har du besökt kurssidan på webben?

  1. 62% (13 st) Rätt ofta.
  2. 38% (8 st) Bara då och då.
  3. 0% (0 st) Har aldrig tittat där.

  --- Bra sida, ofta uppdaterad och aktuell.
  --- Bra kurssida som hålls uppdaterad och där det går att hitta allt viktigt gällande kursen.
  --- Har det man förväntar sig.
  --- Den är bra. Den uppdateras snabbt när det sker ändringar vilket gör att man kan då dit och lita på vad som står.
  --- Det är svårt att göra det till en rutin att besöka hemsidan regelbundet.


 6. Vad tycker du om lektionerna pedagogiskt sett?

  1. 43% (9 st) Mycket bra.
  2. 43% (9 st) Bra.
  3. 5% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 10% (2 st) Har inte deltagit.

  --- Mycket grundliga genomgångar, kanske lite väl lågt tempo ibland.
  --- Det är bara att konstatera: Gerd är en stor tillgång för undervisningen.
  --- Bra föreläsningar, strukturerat. Äntligen en föreläsare som förstår vikten av att ha strukturerat upplägg på tavlan. Mycket enkelt att följa med av den anledningen.
  --- Alla lektionerna har varit jättebra för Gerd går igenom allt så ingående och det blir mycket mer intressant än t ex i grundkursen.
  --- Det är lätt att följa Gerds lektioner, dessutom känner man igen sig i Tilnum-kompendiet.
  --- Gerd är otroligt bra. Ett engegemang, kunskap och humör som är svårslaget. KTH:s bästa lärare. Även ett stort plus att man alltig kan gå till Gerd om man får problem. Känns inte som man stör utan det finns alltid tid att lära ut.


 7. Vad tyckte du om de båda första laborationerna?

  1. 33% (7 st) Mycket bra.
  2. 67% (14 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  --- Laborationerna ansluter till kursinnehållet mycket väl.
  --- Bra uppvärmning med lagom nivå, gav förståelse för hur man skriver sina matlabscript effktivt och snabbt med vektornotation.
  --- Man lärde sig det man hade gått igenom på lektionerna bra.
  --- Vi hade många problem på labb 2, men det var bara småfel som det tog tid och var jobbigt att hitta.
  --- De var bra, man fick inblickar och förståelse i relevanta delar.
  --- Underlättar inlärningen med labbar på inläst material
  --- Roliga och varierande problem. Det är här man verkligen lär sig något!
  --- Lärorika. Ändamålsenliga.


 8. Vad tycker du om lab3-uppgiften med seminarieredovisning och rapport?

  1. 29% (6 st) Mycket bra.
  2. 62% (13 st) Bra.
  3. 10% (2 st) Så där.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  --- Upplevde att uppgiftslydelsen berättade hur uppgiften skulle lösas alltför detaljerat.
  --- Ganska svår.
  --- Bra kursmoment. Nervöst med muntlig presentation men det är nog bra med sån träning. Nyttigt att göra en lite större uppgift helt på egen hand oxå. En nackdel är ju att man inte får lika mycket insikt i andra numme-PDE-behandling än det som användes i det egna problemet.
  --- Bra uppgift, lite större utmaning men ej olösbart. Kunde kanske vara lite mer omfattande.
  --- Rätt rolig uppgift, skulle dock vara roligare att vara två stycken som gjorde dem och då göra två projektuppgifter. Lär sig så mycket mer.
  --- Bra att göra en uppgift själv, när man suttit två och två. Dock kändes den lilla uppgiften man redovisade om stabilitet helt onödig.
  --- Kul uppgifter!
  --- Kul att lyssna på andras problem och lösningar. Nackdelen med att jobba individuellt är iofs att man i grupp kan lära sig mycket av varandra. Nu har man löst problemet själv och vet inte om det finns annorlunda eller bättre metoder att gå tillväga. Det skulle vara spännande att se hur andra elever löst samma uppgift.


 9. Vad tycker du om nyheten muntlig tenta för betyg 4 och 5 (och ingen alls för betyg 3)?

  1. 43% (9 st) Mycket bra.
  2. 48% (10 st) Bra.
  3. 5% (1 st) Acceptabelt.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  --- Eftersom jag läser den här kursen "extra" utöver mitt redan fullspäckade schema passar det mig utmärkt! Jag tar min trea och är nöjd, för nån tid för munta finns inte!
  --- Oseriöst utan tenta för betyg 3.
  --- Ingen tenta är alltid ett positivt besked på tidsbristens inofficilla tempel: KTH
  --- Låter studenten själv bestämma ambitionsnivå. Särskilt bra för de som läser många kurser under dessa perioder och vill satsa lite hårdare på sina inriktningskurser.
  --- Roligt med muntligt tentamen, men kanske skulle ha krävts för en 3:a också. Fast i vår klass är alla enormt trötta nu så...
  --- Det är svårt att föreställa sig riktigt hur det ska vara, men å andra sidan så måste någon gång vara den första. Speciellt kändes 20 minuter som kort tid att täcka kursinnehållet innan, och det visade det sig att det var.
  --- Det kändes bra. Man har redan räknat mycket i kursen, och en tenta hade känts onödig.
  --- Läskigt med munta då det var första gången.
  --- Det kändes lättare med en munta än en tenta. Som det blev nu bläddrade jag bara igenom kompendiet före muntan.
  --- Det skulle kunna vara lite längre tid. Det gick lite fort.
  --- Vore bättre med lite längre tid för varje tenta. Kändes stressigt och då endast en fråga ställdes tycker jag att det borde bli svårt att få någon uppfattning om vad eleven egentligen kan.
  --- Eventuellt kan jag tänka mig en avancerad labb för högre betyg.


 10. Hur stor del av din totala studietid under period 3 och 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 14% (3 st) Mindre än 15%.
  2. 38% (8 st) 15-30%.
  3. 43% (9 st) 30-50%.
  4. 0% (0 st) 50-70%.
  5. 5% (1 st) Mer än 70%.


 11. Kursen ger 4 poäng. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 76% (16 st) Lagom med 4p.
  2. 24% (5 st) Borde vara 5p.
  3. 0% (0 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 12. Ytterligare kommentarer om TILNUM1-kursen:

  --- En kul kurs med mycket jobb men väldigt lärorik.
  --- Som helhet en mycket bra kurs. Jag upplever att kursen har gett mycket för inte så stor ansträngning. Tycker också det är bra att kursen i första hand är, som det står i kursnamnet, tillämpad. Till sist, Gerd Eriksson är mycket bra som kursledare.
  --- Tyvärr har denna kurs förstörts lite för oss Systemare på Maskinteknik eftersom vi var tvungna att läsa fem ämnen separat i period 3, vilket gjorde att TILNUM1 alltid fick lägsta prioritet kändes det som. Tråkigt eftersom man inte kunde/hann inte engagera sig så mycket då. Mer flytande kunskap som har börjat satt sig nu.
  --- Bra, intressant och relevant.
  --- Kursen kändes klart tyngre än andra 4-poängs kurser. Laborationerna tog en hel del tid i anspråk. Det är tur att det är en så pass rolig och intressant kurs. Jag hade dock hoppats på mer om fouriertransformer eftersom det är en mycket viktig teknik. Det togs upp kort på sista föreläsningen och förekom varken i laboration eller munta. Hade jag fått bestämma hade jag lagt fourierkapitlet mellan kapitel 6 och 7 och haft med en fourieruppgift på lab 2.
  --- Bra kurs och bra upplagt.
  --- Bra och lärorik kurs!


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.