2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1

Resultat av kursutvärdering Tilnum1 2002


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 4% (1 st) Mycket lätt.
  2. 11% (3 st) Lätt.
  3. 43% (12 st) Medel.
  4. 36% (10 st) Ganska svår.
  5. 7% (2 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 82% (23 st) Ja.
  2. 14% (4 st) Tveksam.
  3. 4% (1 st) Nej.


 3. Vad tycker du om det gröna TILNUM-kompendiet?

  1. 36% (10 st) Mycket bra.
  2. 46% (13 st) Bra.
  3. 11% (3 st) Hyfsat.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 4% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  --- Överdrivet kompakta (och därmed svårlästa) kodexempel. Så gott som alla exempel är dessutom okommenterade och med variabelnamn som r,rr,R,ri, etc.
  --- Mycket välskriven. Kompakt. Skönt att ALLT som står i boken är viktigt, samt att allt som inte står i boken inte är viktigt.
  --- Till matlab-koderna i boken hade det varit bra med en förklarande text som beskriver vad som sker i koden.
  --- Allt står enkelt och bra förklarat. Bra med referenser!
  --- För lite förklaringar vad metoderna "egentligen" gör.
  --- Kompendiet er godt, da sproget er let forståeligt og der er en stor sammenhænge med forelæsningerne. Det kan måske forbedres ved at lave et afsnit med en oversigt over metoderne for løsning af ligningssystemer. Helt konkret kunne man lave et skema med to kolonner: lineære og ulineære metoder og tre rækker: underbestemte systemer (lineær: SVD, ulineær: ??), bestemte systemer (lineær: Gausseliminiation, ulineær: Newton-Raphson) og overbestemte systemer (lineær: mindstekvadrat (horizontal/vertikal afvigelse), SVD (ortogonal afvigelse) samt QR, ulineær: Gauss-Netwon (horizontal/vertikal afvigelse).
  --- Kunde vara lite tjockare?


 4. Hur mycket har du dessutom studerat boken Scientific Computing av Heath?

  1. 4% (1 st) Ganska mycket.
  2. 36% (10 st) Inte så mycket.
  3. 61% (17 st) Inte alls.

  --- Den är bra, men det är inte så ofta man kommer sig för att titta i den, eftersom allt man behöver veta står i Tilnum-kompendiet.
  --- Ibland lite svår att följa, lätt att ha som uppslagsbok då man redan har ett "hum".
  --- Boken är dålig. Mycket text och lite matte. Exemplena i boken är för få och för lätta.
  --- Använde boken i gk men var inte vidare imponerad så den fick ligga kvar på hyllan under denna kurs.
  --- När man har läst TILNUM-kompendiet så känns Heaths bok väldigt krånglig att läsa.
  --- Inte än, men tentan är ju inte förrän om en vecka :)
  --- Egentligen har jag inte studerat den alls, men jag öppnade den ett par gånger för att över huvud taget ha öppnat den.
  --- Læs alt!


 5. Hur mycket har du besökt kurssidan på webben?

  1. 43% (12 st) Rätt ofta.
  2. 57% (16 st) Bara då och då.
  3. 0% (0 st) Har aldrig tittat där.

  --- Välskött. Utmärkt att det gick att ladda ner all kod som finns i boken.
  --- Bra med senaste-nytt-rutan högst upp.
  --- Bra att kursfilerna lades upp! Lektionssammanfattningarna är bra då man vill förbereda sig eller missar.
  --- Bra
  --- Bra. All information står! Gör zip-fil med alla kursfiler så blir det bara en fil att ladda ner.
  --- Bra, saklig.
  --- Tak for god opdatering!


 6. Vad tycker du om lektionerna pedagogiskt sett?

  1. 32% (9 st) Mycket bra.
  2. 46% (13 st) Bra.
  3. 18% (5 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  --- Tid bör inte ägnas åt att fylla i enorma matriser. Andra svårare saker tål att upprepas.
  --- Det är en glädje att gå på Gerds lektioner. Tror dock att det skulle gå att krympa lektionstiden avsevärt. Gerd är möjligen för grundlig.
  --- Kan ibland vara lite väl mycket ifyllning av stora matriser, annars bra.
  --- Bra tempo och lätt att hänga med. Då allt står i kompendiet behöver man inte anteckna. Skriv gärna ner filnamnen på exempel som använts på sammanfattningarna!
  --- Lite väl grundlig. Du skulle kunna dra upp tempot lite.
  --- Om jag haft bättre grundkunskaper och inte läst fem kurser parallellt i period 3, så hade jag kunnat hänga med bättre och därmed förstått mer. Så egentligen var kanske pedagogiken bra, det var bara jag som inte hängde med.
  --- Lagom tempo, ibland lite mycket OH (främst på diffekvdelen, slutet av kursen) utan referenser var man kunde hitta dem och titta noggrannare. Klockan i salen gick före vilket gjorde att det verkade som Gerd kom för sent varje gång, ganska irriterande.
  --- Kan bli för grundläggande!
  --- Fornemt - dog som jeg tidligere har fortalt, så vil det måske gavne indlæringen hos flere en blot jeg, hvis du holder lidt "kunst pauser" her og der, så man har tid til at tænke efter - og evt. formulerer spørgsmål, når det er nødvendigt. Husk på, at vi er blot på vej til en dybere forståelse og skal strukturerer vores "indre landkort" for at holde rede på teorien og metodernes anvendelse. Det er godt at du gentager gang på gang de vigtige momenter, så det lidt efter lidt trænger "dybere ned".
  --- Du är bra Gerd!


 7. Vad tyckte du om de båda första laborationerna?

  1. 14% (4 st) Mycket bra.
  2. 71% (20 st) Bra.
  3. 7% (2 st) Hyfsade.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.

  --- Nyttiga, tvingar en att verkligen förstå varje uppgift. Går ej att hafsa sig igenom.
  --- Tar rätt mycket tid.
  --- På lab 2 kan man känna sig lite utelämnad, man vet inte var man ska börja.
  --- Kursens storlek bör anpassas bättre till de fyra poängen, eller förslagsvis ge oss åtta poäng för den i stället.
  --- Det var under labbarna man verkligen lärde sig något!
  --- Lite mycket "skriva av boken" på lab 1, lab 2 var mycket svårare. Jämna ut nivån till nästa år. Annars var dom lärorika och tvingade en att plugga i perioden, bra. Bra med bonuspoäng också! Ger motivation att göra uppgifterna i tid.
  --- Kanske lite väl omfattande.
  --- För mycket "klipp & klistra" från färdiga exempel - vore bättre med uppgifter som var mer skilda från de färdiga exemplen.
  --- Det har været et fint sammenhæng mellem forelæsningerne og indholdet i laborationerne. Det er godt, at der er mange momenter i laborationerne, så næste alle metoder berøres på en eller anden måde gennen løsning af lab 1 og 2.
  --- Svåra och långa laborationer. Väldigt givande när man ser tillbaks på dom dock.


 8. Vad tycker du om projektuppgifterna med seminarieredovisning och rapport?

  1. 29% (8 st) Mycket bra.
  2. 46% (13 st) Bra.
  3. 11% (3 st) Så där.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 4% (1 st) Dåligt.

  --- Projektuppgifter är aldrig speciellt bra, alltid några som får göra merparten av jobbet och några som inte gör mycket alls. Jag förstår inte poängen!? Bättre vore anpassningsbara uppgifter med ökad svårighet/jobb för större grupper
  --- Trodde de skulle vara svårare. Borde inte vara projekt utan vanliga labbar istället?!
  --- Det vore bra om man fick uppgifterna tidigare (gärna innan påsklovet), alternativt hade seminarium och rapport-deadline senare. Som det är nu kändes det som lite för kort tid.
  --- Lättare än väntat. Det gick betydligt snabbare att göra projektet än att göra lab1.
  --- Intressant med "verklighetsanknytna" uppgifter. Projektuppgifterna borde vara betygsgrundade!
  --- Uppgiften var alldeles för liten och enkel (P8). Ha en mer omfattande uppgift så man verkligen får använda numeriska metoder på ett mer verklighetsanpassat sätt.
  --- Redovisning behöver man alltid öva på och rapport är bra för då tvingas man att tänka igenom allt lite extra för att kunna formulera sig rätt.
  --- Bra och lärorika uppgifter. Kul med olika teman. Kanske var svårighertsgraden något varierande, men sådant är alltid svårt att göra något åt.
  --- Man kanske kan ha projekt som inte innehåller PDE.
  --- Grymt kul att höra vad alla andra hade att säga. Intressanta projekt!
  --- Onödigt att göra nya projektgrupper. Ha samma grupper som innan med samma uppgifter. Projektuppgifterna var inte svårare än labbarna så det finns inget skäl att göra nya grupper. De flesta valde samma grupper iaf.


 9. Hur har lärartillgängligheten varit utanför salstid?

  1. 57% (16 st) Mycket bra.
  2. 32% (9 st) Bra.
  3. 4% (1 st) Acceptabel.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 10. Hur stor del av din totala studietid under period 3 och 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 7% (2 st) Mindre än 15%.
  2. 50% (14 st) 15-30%.
  3. 21% (6 st) 30-50%.
  4. 11% (3 st) 50-70%.
  5. 11% (3 st) Mer än 70%.


 11. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 57% (16 st) Lagom med 4p.
  2. 25% (7 st) Borde vara 5p.
  3. 18% (5 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 12. Ytterligare kommentarer om TILNUM1-kursen:

  --- En givande kurs. Framförallt måste lärarens insats framhävas. Mycket pedagogisk!
  --- Bonuspoäng system är inte bra, NÄR man lär sig saker ska väl inte ha betydelse, bara ATT man lär sig. Som de är nu måste man ju jobba efter ett uppsatt schema som naturligtvis alltid krockar med andra kurser och dylikt. Bättre vore då om bonuspoängen motsvarade uppgifter på tentan så att man har en chans att väga upp missade bonuspoäng.
  --- Det är mycket jobb för fyra poäng, labbarna tar lång tid att göra. Kursen känns något mer "tillämpbar" för maskin/flyg/V&V än för en elektriker som jag. Dock lärorik och intressant kurs. Kanske borde stå på kursbeskrivningen att kursen framförallt är nyttig för dessa linjer?
  --- Den känns mycket användbar! Samarbeta gärna med andra kurser i problemuppgifterna.
  --- Låt kursen gå under en period istället för två. Mycket av materialet är repetition (för T:are iallafall) så det blir bara utdraget när kursen sträcker sig över 2 perioder. Eftersom jag jobbat mycket med Matlab var labbarna inga problem. Jag la ner mellan en halv och en dag per lab vilken inte är mycket. Det skulle vara kul och göra labbar som krävde mer tankeverksamhet.
  --- Gerd är en mycket trevlig personlighet, det är trevligt med en glad solstråle.
  --- 3p laborationer, 2p tenta vore bra. Tack för en bra och givande kurs!
  --- Bra kurs! Rolig och lärorik. Enda klagomålet är datorassistenten, hon var inte bra eftersom hon knappt lyssnade på frågorna och gav felaktiga råd.
  --- Sura (tidskrävande) 4p att ta, men det visste jag när jag valde kursen. Jag är nöjd med kursen.
  --- Jeg vil blot sige tak for et meget veltilrettelagt kursus som har været både spændende, lærerigt og har taget megen tid! Jeg har svaret at kurset bør være 6p eftersom det har krævet megen tid og absolut ikke er et trivielt kursus, hvis man gerne vil have lærdom med sig som faktisk kan anvendes ikke blot til at løse opgaverne i lab 1, 2 og projektet. Slutteligt vil jeg sige mange tak for et virkeligt godt kursus som jeg har nydt at tage - og specielt tak for din åbne måde at give hjælp - det er motiverende ;-)
  --- Borde vara ca 15 poäng minst för denna kurs. Har varit grymt kul när man ser tillbaks på den iaf. Mer "Glace au four" till Gerd :-)
  --- Fyra poäng är alldeles för lite i proportion mot nedlagda tiden. Labbarna tar längre tid än man kan tro. Mycket mer jobb än andra 4 poängare! Mycket bra kurs annars, känns som mycket tillämpbara kunskaper för alla inriktningar. Lektionerna var mycket lärorika och bra men Gerd skulle gärna ha kunnat minska ner antalet lektioner med 30% utan allt för stora konsekvenser. Minska alltså ner antalet lektioner och ge eleverna fler poäng!


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.