Nada

Allmän kursbeskrivning för Tillämpade numeriska metoder I

I grundkursen i numeriska metoder presenterades en hel del numeriska metoder som tillämpades i små beräkningsproblem med Matlab som datorverktyg. I den här påbyggnadskursen TILNUM1 studeras numerisk behandling av mer avancerade ingenjörsmässiga tillämpningsproblem. De tidigare kända metoderna kommer förstås till stor användning, men fler effektiva numeriska verktyg behövs och tas upp här. Kursen ska ge ett större numeriskt kunnande och förmåga att göra effektiva beräkningsalgoritmer i Matlab.

Centrala moment i kursen är linjär och ickelinjär modellanpassning, design av kurvor och rymdytor med hjälp av splines och bézierkurvor. Effektiva algoritmer för lösning av stora ekvationssystem ingår, liksom egenvärdesmetoder och singulärvärdesfaktorisering (mycket användbar teknik vid bl a datortomografi, bildkomprimering och beräkning av robotrörelser).
Ett annat viktigt moment är numerisk behandling av differentialekvationer, t ex randvärdesproblem med finitadifferensmetoder, och numeriska algoritmer för partiella differentialekvationer - det kan gälla potentialproblem, vågutbredningsproblem och värmeledningsproblem (du kan t ex få beräkna hur länge en rostbiff ska stå i ugnen för att bli lagom stekt). Frekvensanalys av samplade periodiska data med hjälp av diskret fouriertransform behandlas i kursen och en orientering om FFT (Fast Fourier Transform) ges.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 31 oktober 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>