Nada

Kursanalys för 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I, våren 1999

Kursdata

Kursledare: Gerd Eriksson.
Kursen genomfördes under perioderna 3 och 4 läsåret 1998/99 (jan - maj 1999) med 21 lektionspass (42 h), nio schemalagda laborationspass (18 h) och därutöver en hel del eget arbete hemma och i datorsal med laborationer och projekt.
Ingen uppdelning i föreläsningar och övningar gjordes eftersom Gerd ensam svarade för all undervisning i lektionssal (i sal D31 som är utmärkt för denna form av lektionsundervisning).
Kurspoängen är lika fördelad på laborationer (2p) och tentamen (2p). Den sista av de tre laborationerna utgörs av projektarbete.

Kurslitteraturen har bestått av följande kompendier skrivna av Gerd Eriksson:
Tillämpade numeriska metoder - kompendium för Tilnum1 och Blandade problem till Tilnum1 samt några kapitel ur Numeriska algoritmer med Matlab (för numme gk2).

Studieprestationer: 35 teknologer registrerade sig och har varit aktiva kursdeltagare (tio färre än förra året): sexton T-teknologer, fjorton M, två E, en D och en V och en fristående kursdeltagare. I år har åtta flickor följt kursen (förra året var det fem).

         STATISTIK för laborationer och tentamen
         =======================================
LABORATIONER
          Ant G  % av reg.(35 st)   
  Lab1       33     94       
  Lab2       32     91       
  Lab3 (projekt)  33     94      

TENTAMEN (ett tentamenstillfälle):
 Datum   Tot  U   G  betyg 3 betyg 4 betyg 5 
 990529   28   1  27    10    13    4

Examinationsgraden är 77 % och prestationsgraden 84 % efter första examinationstillfället.

Mål

Enligt studiehandboken: Kursens mål är att ge deltagarna praktisk och viss teoretisk insikt om numeriska metoder för lösning av problem från olika tillämpningsområden, för att eleverna ska kunna formulera och använda numeriska metoder vid datorlösning av tekniskt-matematiska problem.

Förändringar inför denna kursomgång

Av de planerade förändringarna i förra årets kursanalys har följande genomförts:

Elev- och lärarsynpunkter

Kursenkäten på WWW har hittills bara besvarats av tio kursdeltagare. Kursen har som helhet mottagits mycket positivt. Den har ansetts medelsvår, intressant och nyttig eftersom den tar upp praktiska tillämpningar i så stor omfattning. De flesta har haft tillräckliga förkunskaper. Kurskompendierna ansågs bra eller mycket bra.
Närvaron på lektionerna har varit god trots tidiga måndags- och onsdagsmorgnar (kl 8-10) och trots många kollisioner med andra kurser. Labbarna 1 och 2 fungerade bra, men mest uppskattades även i år projektlabben som redovisas med rapport och föredrag i seminarieform. Av de 35 aktiva var 34 helt klara med projektarbetet och redovisningen av projektet redan före ordinarie tentan!
Man var mycket nöjd med lärartillgängligheten utanför lektionstid. Enigheten är rätt stor att kursens poängtal, 4p, är lagom.
Den plan som jag lagt upp för lektionerna höll bra i praktiken. För mig som kursledare var det nyttigt att direkt efter föreläsningen tänka igenom den igen för att skriva sammanfattningen på webbsidan.
Tentan i Tilnum1 innehåller dels redogörande uppgifter dels algoritmbeskrivningar för några tillämpningsproblem. Examinationsformen kan diskuteras; eventuellt kan tentan tas bort och ersättas av några laborationsuppgifter med något helt individuellt inslag.

Det har varit inspirerande att hålla kursen i år: intresserade och trevliga studenter, fungerande datorer, inte överfulla datorsalar, ett intressant kursstoff med många tillämpningsområden. Positivt också att andelen flickor var så stort (8 av 35 i år mot 5 av 45 förra året).

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 juni 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>