Nada

Kursanalys för 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I, våren 2006

Kursdata

Kursledare: Gerd Eriksson.
Handledare i datorsal: Anders Nordengrim.
Kursen genomfördes under läsåret 05/06 från 18 januari fram till påsklovets början 10 april 2006 med 18 föreläsningar (36 h), nio schemalagda laborationspass (18 h) och därutöver naturligtvis en hel del eget arbete hemma och i datorsal. De två första laborationerna utfördes i tvåmannagrupper medan den tredje var en individuell större tillämpningsuppgift som redovisades med seminarieföredrag och ingenjörsmässig rapport.

Studieprestationer: 48 kursregistrerade sig på 2D1220 varav 46 har varit aktiva genom hela kursen.
Fördelning från de olika KTH-programmen: 24 F, 8 D, 6 M, 3 Bio, 2 K, 1 L, 1 T, 1 ME samt 2 doktorander.
I år var antalet kvinnliga teknologer åtta, en nedgång från förra årets 16 flickor (men året innan var det bara fem).

         STATISTIK för laborationer och tentamen
         =======================================
LABORATIONER
          Ant G    % av reg.(48 st)   
  Lab1       46     96    
  Lab2       42     88       
  Lab3 (projekt)  43     90      

TENTAMENSSTATISTIK
 Datum       Tot   U   3   4   5 
 060407 (muntlig)  42   0  14  16  12
Totalt 42 godkända av 48  (88%)

Examinationsgraden är 88 procent och prestationsgraden 90 procent.

Mål

Enligt studiehandboken: "Kursens mål är att ge deltagarna praktisk och viss teoretisk insikt om numeriska metoder för lösning av problem från olika tillämpningsområden, för att eleverna ska kunna formulera och använda numeriska metoder vid datorlösning av tekniskt-matematiska problem."

Kurslitteratur

Cleve Moler:Numerical Computing with Matlab, med huvudvikt på moderna numeriska tillämpningar, mycket Matlab-orienterad.
Michael T Heaths mer teoretiskt inriktade bok Scientific Computing,
Gerd Eriksson: Kompendium i tillämpade numeriska metoder, skräddarsydd till kursen (men alltför kortfattad) samt Blandade problem till Tilnum1.

Elev- och lärarsynpunkter

Kursenkäten på webben besvarades av 22 kursdeltagare. Kursen har som helhet mottagits positivt. Nästan alla anser sig ha haft tillräckliga förkunskaper (ett enda nejsvar).
Tilnumkompendiet var mycket uppskattat. Molers bok fick mer blandat omdöme - hälften "bra", hälften "mindre bra". Som kursledare gillar jag Molers bok mycket och tycker att den passar bra i en kurs i just tillämpade numeriska metoder. Heaths bok får nog utgå i fortsättningen eftersom den i flera år fått lågt betyg.
Kurssidan på webben besöktes flitigt; "bra strukturerad", "en av de mest organiserade kurshemsidorna jag har träffat på!"
Alla laborationerna har ansetts givande och lärorika och har också fungerat bra ur lärarsynpunkt. Närvaron var god vid de schemalagda tillfällena i datorsal.

Föreläsningarna var rätt välbesökta trots många kollisioner med andra kurser (82-procentigt deltagande) och betyget "mycket bra" dominerade.

Examinationen har bestått av laborationsredovisningar med föredrag och rapport på lab3 samt muntlig tentamen. I år liksom förra året kunde studenten anmäla sig till visst betyg vid muntan och fick utmätt tid: 15 min för betyg tre, 25 min för betyg fyra, 35 min (inkl redovisning av extrauppgift) för betyg fem. Detta fungerade riktigt bra både ur teknologens synpunkt och kursledarens. Den personliga kontakten man får med studenterna är mycket givande, och det är skönt att slippa det trista rättandet av tentamensskrivningar.

Kursenkätens avslutande studentkommentarer är många av typen: "Bra och trevlig kurs", "Rekommenderar den till alla som undrar vilka kurser dom ska läsa."
Som kursledare håller jag med; det är mycket givande, utvecklande och stimulerande att hålla en kurs i tillämpade numeriska metoder för intresserade och positiva studenter.

Förändringar inför denna kursomgång

De planerade förändringarna har genomförts: Tilnumkompendiet kom ut i ny version lagom till kursstarten i januari. Molers bok rekommenderades som kursbok. Lab2-uppgiften om DFT och FFT modifierades och fick redovisningskrav.
Dessutom konstruerade jag en ny (25:e) projektuppgift som med lyckat resultat prövades som individuell tillämpningsuppgift av ett par kursdeltagare.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Heaths bok slopas som rekommenderad kurslitteratur; jag undersöker om någon nyutkommen bok kan vara god ersättare.
Viss modifiering av lab2 bör göras (t ex ansågs årets DFT-uppgift vara för enkel). Någon ny projektuppgift för lab3 skapas.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 maj 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>