Nada

Kursanalys för 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I, våren 2005

Kursdata

Kursledare: Gerd Eriksson.
Handledare i datorsal: Fritiof Nilsson.
Kursen genomfördes under perioderna 3 och 4 läsåret 04/05 (jan-maj 2005) med 18 föreläsningar (36 h), nio schemalagda laborationspass (18 h) och därutöver naturligtvis en hel del eget arbete hemma och i datorsal. De två första laborationerna utfördes i tvåmannagrupper medan den tredje var en individuell större tillämpningsuppgift som redovisades med seminarieföredrag och ingenjörsmässig rapport.

Studieprestationer: 54 kursregistrerade sig på 2D1220 varav 53 har varit aktiva genom hela kursen.
Fördelning från de olika KTH-programmen: 28 F, 12 T, 6 D, 3 M, 1 E, 1 V, 1 S, 1 BioT, 1 K.
I år var andelen kvinnliga teknologer rekordartat stort, nämligen 30 procent (16 flickor mot 5 förra året och 6 året innan)!

         STATISTIK för laborationer och tentamen
         =======================================
LABORATIONER
          Ant G  % av reg.(54 st)   
  Lab1       54     100    
  Lab2       52     97       
  Lab3 (projekt)  48     89      

TENTAMENSSTATISTIK
 Datum       Tot   U   3   4   5 
 050518 (muntlig)  49   2  11  24  12
Totalt 47 godkända av 54  (87%)

Examinationsgraden är 87 procent och prestationsgraden 90 procent.

Mål

Enligt studiehandboken: "Kursens mål är att ge deltagarna praktisk och viss teoretisk insikt om numeriska metoder för lösning av problem från olika tillämpningsområden, för att eleverna ska kunna formulera och använda numeriska metoder vid datorlösning av tekniskt-matematiska problem."

Förändringar inför denna kursomgång

De planerade förändringarna i förra årets kursanalys har genomförts:

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestod av M.T.Heath: Scientific Computing samt följande skrifter (Gerd Eriksson):
Kompendium i tillämpade numeriska metoder, Blandade problem till Tilnum1
samt några kapitel ur Numeriska algoritmer med Matlab (för num.met gk2).
Jag ville pröva några kapitel ur Cleve Molers splitter nya bok Numerical Computing with Matlab och fick Molers tillåtelse att kopiera dessa avsnitt till min kurs.

Elev- och lärarsynpunkter

Kursenkäten på webben besvarades av 27 kursdeltagare. Kursen har som helhet mottagits positivt. Nästan alla anser sig ha haft tillräckliga förkunskaper (två svarade nej).
Mindre än hälften har studerat kursboken av Heath. Tilnumkompendiet är mycket uppskattat ("den är som en bibel, hur bra som helst"). Utdraget ur Molers bok ansågs vara ett bra komplement.
Alla laborationerna har ansetts givande och lärorika och har också fungerat bra ur lärarsynpunkt. I år var närvaron god vid de schemalagda tillfällena i datorsal (så var det inte förra året).

Föreläsningarna var välbesökta trots många kollisioner med andra kurser. De ansågs bra och i allmänhet ligga på lagom nivå.
Kurssidan på webben besöktes flitigt; "bra uppdatering, utmärkt bokningssystem".

Examinationen har bestått av laborationsredovisningar med föredrag och rapport på lab3 samt muntlig tentamen. I år liksom förra året kunde studenten anmäla sig till visst betyg vid muntan och fick utmätt tid: 15 min för betyg tre, 25 min för betyg fyra, 35 min (inkl redovisning av extrauppgift) för betyg fem. Det fungerade bra även i år. Den personliga kontakten man som kursledare får med studenterna är mycket givande, och det är skönt att slippa det trista rättandet av tentamensskrivningar.

Kursenkätens avslutande studentkommentarer är många av typen: "Lärorik och rolig kurs", "mycket nyttig kurs". Som kursledare håller jag med; det är mycket givande, utvecklande och stimulerande att hålla en kurs i tillämpade numeriska metoder för intresserade och positiva studenter.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 juni 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>