Nada

Kursanalys för 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I, våren 2004

Kursdata

Kursledare: Gerd Eriksson.
Handledare i datorsal: Max Bennedich.
Kursen genomfördes under perioderna 3 och 4 läsåret 03/04 (jan-maj 2004) med 18 lektionspass (36 h), nio schemalagda laborationspass (18 h) och därutöver naturligtvis en hel del eget arbete hemma och i datorsal. De två första laborationerna utfördes i tvåmannagrupper medan den tredje var en individuell större tillämpningsuppgift som redovisades med seminarieföredrag och ingenjörsmässig rapport.

Studieprestationer: 41 kursregistrerade sig på 2D1220 varav 39 har varit aktiva genom hela kursen.
Fördelning från de olika KTH-programmen: 15 D, 3 F, 2 K, 6 M, 13 T, 1 extrastud, 1 kemidoktorand .
I år var det tyvärr inte mer än fem kvinnliga studerande (6 förra året och 10 året innan).

         STATISTIK för laborationer och tentamen
         =======================================
LABORATIONER
          Ant G  % av reg.(41 st)   
  Lab1       41     100    
  Lab2       40     98       
  Lab3 (projekt)  39     95      

TENTAMENSSTATISTIK
 Datum       Tot   U   3   4   5 
 040528 (muntlig)  38   0  10  19   9

Examinationsgraden är 93 procent och prestationsgraden 94 procent.

Mål

Enligt studiehandboken: "Kursens mål är att ge deltagarna praktisk och viss teoretisk insikt om numeriska metoder för lösning av problem från olika tillämpningsområden, för att eleverna ska kunna formulera och använda numeriska metoder vid datorlösning av tekniskt-matematiska problem."

Förändringar inför denna kursomgång

De planerade förändringarna i förra årets kursanalys har genomförts:

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestod av M.T.Heath: Scientific Computing samt följande skrifter av Gerd Eriksson:
Kompendium i tillämpade numeriska metoder, Blandade problem till Tilnum1 samt några kapitel ur Numeriska algoritmer med Matlab (för num.met gk2).

Elev- och lärarsynpunkter

Kursenkäten på webben besvarades av 17 kursdeltagare. Kursen har som helhet mottagits positivt. Nästan alla anser sig ha haft tillräckliga förkunskaper.
Mindre än hälften har studerat kursboken av Heath. Tilnumkompendiet är mycket uppskattat och många anser att kompendiet räcker som kurslitteratur.
Alla laborationerna har ansetts givande och lärorika och har också fungerat bra ur lärarsynpunkt. Max Bennedich var kunnig och omtyckt handledare. På datorövningarna före påsklovet var närvaron rätt låg p g a schemakrockar med andra kurser. Men tydliga labbinstruktioner gjorde det möjligt att klara av labbarna vid hemmadatorn.

Att dra ner antalet föreläsningar från 20 till 18 var en fördel. Det gav anledning för kursledaren att tänka över kursinnehållet och öka tempot lite (önskemål från några studenter förra året). Föreläsningarna var välbesökta trots många kollisioner med andra kurser.
Kurssidan på webben besöktes flitigt och var "kanonbra" enligt enkäten.
Kursens poängtal, 4p, är lagom anser de flesta.

Examinationen har bestått av laborationsredovisning och muntlig tentamen. I år kunde studenten anmäla sig till visst betyg vid muntan och fick utmätt tid: 15 min för betyg tre, 25 min för betyg fyra, 40 min (inkl redovisning av extrauppgift) för betyg fem. Det fungerade riktigt bra. Den personliga kontakten man som kursledare får med studenterna är mycket givande, och vad skönt det är att slippa det trista rättandet av tentamensskrivningar.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>