Nada

Kursanalys för 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I, våren 2003

Kursdata

Kursledare: Gerd Eriksson.
Kursen genomfördes under perioderna 3 och 4 läsåret 02/03 (jan-maj 2003) med 20 lektionspass (40 h), tio schemalagda laborationspass (20 h) och därutöver naturligtvis en hel del eget arbete hemma och i datorsal. De två första laborationerna utförs i tvåmannagrupper medan den tredje är en individuell större tillämpningsuppgift som redovisas med seminarieföredrag och ingenjörsmässig rapport.

Studieprestationer: 43 teknologer registrerade sig på 2D1220 och har varit aktiva kursdeltagare. Ytterligare ett par valde kursen men hoppade av så tidigt att de inte har kursregistrerats.
Fördelning från de olika KTH-programmen: 11 D, 6 E, 4 F, 1 I, 9 M, 12 T.
I år var det tyvärr inte mer än sex kvinnliga studerande på kursen mot tio förra året.

         STATISTIK för laborationer och tentamen
         =======================================
LABORATIONER
          Ant G  % av reg.(43 st)   
  Lab1       42     98       
  Lab2       41     95       
  Lab3 (projekt)  39     91      

TENTAMENSSTATISTIK
 Datum        Tot  U   G  betyg 3 betyg 4 betyg 5 
 030519 (muntlig)   39   0  39    16    7   16

Examinationsgraden är 91 procent och prestationsgraden också 91 procent.

Mål

Enligt studiehandboken: "Kursens mål är att ge deltagarna praktisk och viss teoretisk insikt om numeriska metoder för lösning av problem från olika tillämpningsområden, för att eleverna ska kunna formulera och använda numeriska metoder vid datorlösning av tekniskt-matematiska problem."

Förändringar inför denna kursomgång

De planerade förändringarna i förra årets kursanalys har genomförts:

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestod av M.T.Heath: Scientific Computing samt följande skrifter av Gerd Eriksson:
Kompendium i tillämpade numeriska metoder, Blandade problem till Tilnum1 samt några kapitel ur Numeriska algoritmer med Matlab (för num.met gk2).
Det är mindre än hälften som studerat kursboken av Heath. Tilnumkompendiet är mycket uppskattat (se kommentarerna till kursenkäten fråga 3) och många anser att kompendiet räcker som kurslitteratur.

Elev- och lärarsynpunkter

Kursenkäten på webben besvarades av 21 kursdeltagare. Kursen har som helhet mottagits positivt. Den har ansetts medelsvår, intressant och nyttig eftersom den tar upp praktiska tillämpningar i så stor omfattning. De flesta har haft tillräckliga förkunskaper utom några av teknologerna från M som ansåg sig ha brister i bl a algebraförkunskaper.

Alla laborationerna har ansetts givande och har också fungerat bra ur lärarsynpunkt. Närvaron var dock låg på de schemalagda datorövningarna före påsklovet (här kan besparingar göras). Man var nöjd med lärartillgängligheten utanför lektionstid. Kursens poängtal, 4p, är lagom anser 3/4 av enkätsvaren.
Den plan som jag lagt upp för lektionerna höll bra i praktiken. För mig som kursledare var det nyttigt att inför varje föreläsning lägga upp ett kortfattat lektionsinnehåll på kursens webbsida. Hemsidan har besökts ganska flitigt och den får gott betyg (välskött och aktuell enligt enkäten).
Föreläsningarna har varit välbesökta trots många kollisioner med andra kurser. Ett dilemma är den varierande standarden på studenterna.

I år hade kursen för första gången ingen skriftlig tentamen. Godkänd laborationskurs och då framför allt väl godkänd individuell laboration 3 (föredrag och rapport) har gett betyget tre. För att få fyra eller femma krävs dessutom en individuell munta på cirka en halvtimme. Hittills har sju erhållit betyg 4 och sexton betyg 5.

Av den mycket positiva kursenkäten att döma ska vi fortsätta med kursen utan större ingrepp i kursinnehållet och behålla examinationen enligt årets modell.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 28 maj 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>