Nada

Kursanalys för 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I, våren 2001

Kursdata

Kursledare: Gerd Eriksson.
Kursen genomfördes under perioderna 3 och 4 läsåret 00/01 (jan-maj 2001) med 21 lektionspass (42 h), nio schemalagda laborationspass (18 h) och därutöver en hel del eget arbete hemma och i datorsal med laborationer och projekt. Ingen uppdelning i föreläsningar och övningar gjordes eftersom kursledaren ensam svarade för all undervisning.
Kurspoängen är lika fördelad på laborationer (2p) och tentamen (2p). Den sista av de tre laborationerna utgörs av projektarbete.

Studieprestationer: 46 teknologer och en doktorand registrerade sig på 2D1220 och har varit aktiva kursdeltagare. Ytterligare tre valde kursen men hoppade av så tidigt att de inte har kursregistrerats. Fördelning från de olika KTH-programmen: 20 T, 18 M, 4 D, 1 F, 1 K samt 2 utbytesstudenter.
I år har var det endast nio kvinnliga studerande på kursen.

         STATISTIK för laborationer och tentamen
         =======================================
LABORATIONER
          Ant G  % av reg.(47 st)   
  Lab1       45     96       
  Lab2       44     94       
  Lab3 (projekt)  47    100      

TENTAMEN (ett tentamenstillfälle):
 Datum   Tot  U   G  betyg 3 betyg 4 betyg 5 
 010602   44   5  39    19    10   10

Examinationsgraden är 80 % och prestationsgraden 88 % efter första examinationstillfället.

Mål

Enligt studiehandboken: "Kursens mål är att ge deltagarna praktisk och viss teoretisk insikt om numeriska metoder för lösning av problem från olika tillämpningsområden, för att eleverna ska kunna formulera och använda numeriska metoder vid datorlösning av tekniskt-matematiska problem."

Förändringar inför denna kursomgång

De planerade förändringarna i förra årets kursanalys har genomförts:

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestod av M.T.Heath: Scientific Computing samt följande skrifter av Gerd Eriksson:
Kompendium i tillämpade numeriska metoder med tilläggshäfte, Blandade problem till Tilnum1 samt några kapitel ur Numeriska algoritmer med Matlab (för num.met gk2).

Det är bara hälften som studerat kursboken av Heath men den får ganska gott omdöme av de övriga. Tilnum-kompendiet är omtyckt och många anser att det räcker som kurslitteratur (det håller jag som kursledare inte med om, eftersom kompendiet är tunt och mer är avsett som föreläsningsanteckningar).

Elev- och lärarsynpunkter

Kursenkäten på webben besvarades av 22 kursdeltagare, alltså knappt hälften. Kursen har som helhet mottagits positivt. Den har ansetts medelsvår, intressant och nyttig eftersom den tar upp praktiska tillämpningar i så stor omfattning. De flesta har haft tillräckliga förkunskaper. Närvaron på lektionerna har varit god trots många kollisioner med andra kurser. Labbarna 1 och 2 fungerade bra, men mest uppskattades även i år projektlabben som redovisas med rapport och föredrag i seminarieform. Samtliga 47 deltagare blev helt klara med projektarbetet och redovisningen av projektet redan före ordinarie tentan!
Man var mycket nöjd med lärartillgängligheten utanför lektionstid. Kursens poängtal, 4p, är lagom anser 2/3 av enkätsvaren.
Den plan som jag lagt upp för lektionerna höll bra i praktiken. För mig som kursledare var det nyttigt att direkt efter föreläsningen tänka igenom den igen för att skriva sammanfattningen på webbsidan.

Tentan i Tilnum1 innehåller dels redogörande uppgifter dels algoritmbeskrivningar för några tillämpningsproblem. Examinationsformen kan diskuteras; eventuellt kan tentan tas bort och ersättas av några laborationsuppgifter med något helt individuellt inslag.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 juni 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>