Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I (Tilnum1)

Senaste nytt


Kursprogram våren 2006

Lärare

Kursledare är Gerd Eriksson, gerd@nada.kth.se, rum 4419 Nada plan 4.
Handledare i datorsal är Gerd Eriksson och Anders Nordengrim.

Kurslitteratur

Datorinitiering, registrering och kursfiler

För att få tillgodoräkna kursen måste du vara kursvalsregistrerad (vid ditt kansli) på 2D1220.
Nadaregistrera dig med kommandot res checkin tilnum1-06
För tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt, skriv course join tilnum1-06
När du är klar med kursen ska du skriva course leave tilnum1-06
Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/tilnum1-06
Här finns kurskatalogens Matlabfiler tillgängliga.

Schema för kursen

 Föreläsningar:
  v3 on 18/1 13-15 E2, fr 20/1 13-15 E2    
  v4 må 23/1 13-15 E3, on 25/1 13-15 E3, to 26/1 8-10 E2
  v5 må 30/1 13-15 E3, on 1/2 13-15 E3, to 2/2 8-10 E3
  v6 må 6/2 13-15 E3, on 8/2 13-15 E3, to 9/2 8-10 E3
  v7 må 13/2 13-15 E3, on 15/2 13-15 E3, to 16/2 8-10 E3
  v8 må 20/2 13-15 E3, to 23/2 8-10 E3
  v9 må 27/2 13-15 E2, to 2/3 8-10 E3

 Labbpass i datasal röd, orange (Nada plan 4):
  v4-9 tisdagar 8-10
  v11 on 15/3 10-12, to 16/3 10-12 

Kursinnehåll

Gyllenesnittet-algoritmer. Minimeringsalgoritmer. Metoder för lösning av stora linjära ekvationssystem, matrisalgebra, egenvärden och egenvektorer.
Modellering med parametriska kurvor. Minstakvadratproblem. QR-faktorisering och singulärvärdesfaktorisering med tillämpningar.
Numerisk behandling av randvärdes- och egenvärdesproblem för ordinära differentialekvationer (ODE), finitadifferensmetoden och ansatsmetoder.
Periodiska förlopp, diskret fouriertransform DFT och FFT med tillämpningar.
Numeriska metoder för begynnelsevärdesproblem vid differentialekvationer, stabilitet, styva ODE-problem.
Partiella differentialekvationer (PDE), numerisk behandling av värmeledningsproblem, potentialproblem och vågutbredningsproblem.

Examination: laborationer och tentamen

Laboration 1 och laboration 2 gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs enskilt eller i par. De innehåller flera mindre uppgifter som kan redovisas successivt vid kursens schemalagda labbpass (tisdagar 8-10) eller vid några separata bokningstillfällen.
Tryck här för att hämta bokningslistor:
Vid datorövningarna används SimaManager för hjälpkö- och redovisningslista.

Laboration 3 är en individuell tillämpningsuppgift. Tillgängliga uppgifter finns i en projektsamling.
Redovisning sker dels med inlämnad rapport dels muntligt vid ett seminarium i slutet av mars. Godkända laborationer anses vara halva kursen och ger därför två kurspoäng av kursens totalt fyra poäng.
Läs hederskodex och var medveten om reglerna.

Tentamen. Kursen avslutas före påsk (v13-14) med enskild muntlig tentamen. Vid tentamen ställs frågor både på läskursen och laborationerna. Slutbetyget (U, 3, 4 eller 5) sätts efter genomgången tentamen; då tas även hänsyn till hur väl laborationerna utförts (speciellt lab3).

Wikipedia, Numerical analysis (finns i ofullständig svensk version: Wikipedia, Numerisk analys).
Här finns mängder av länkar kors och tvärs, ganska rörigt och av skiftande kvalitet men värt att pröva.

Kursutvärdering

Vid kursens slut görs en kursutvärdering. Här är årets enkät:

Här finns Kursanalys för Tilnum1-kursen vt05.

Påbyggnad

Som påbyggnad till 2D1220 finns på Nada följande kurser:
2D1255 Numerisk behandling av differentialekvationer II, 2D1260 Finita elementmetoden,
2D1257 Visualisering, 2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar,
2D1421 Bildbehandling och datorseende.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 maj 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>