Nada


-----

Numeriska metoder för S, ht 05


-----

Allmänt

Period: ht 2005

Kursledare: Beatrice Frock

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Henrik Holst
       Jan Lindqvist

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder för S, 2D1214.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever: 158 (siffran inkluderar ett
fåtal elever från L och V samt äldre elever)

Antal aktiva registrerade elever: 148

Lab  Ant G  

1   148
2   142  
3   139
4   135

Tentamen 051217 (ordinarie tentamen)

Av årets registrerade elever från S (icke-blanka tentor): 116 tentander, 94 godkända (=81%), och 58% med högre betyg.
Betyg: A=5    B och C (=4)  D (=3)   F (=u)
    32= 28%  35= 30%    27 =23%   22=19%


-----


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________

Lab A: 140    95 %
Lab B: 130    88 %
Tentamen:    64 % 

Total poängproduktion: 78 % (4p x 116 aktiva elever)
______________________________________________________


-----


-----

Kursanalys

Sammanfattning

Denna kursomgång kännetecknas dels av ett alldeles LYSANDE TENTAMENS- och LABORATIONSRESULTAT (jag är mycket nöjd med kursen), och dels av diverse ovanliga problem som uppstod. Problemen löstes och, som sagt, gick kursen mycket bra.

Kursledarens tankar

Följande hände under kursens gång:
*antalet elever i kursen var mycket större än CSC/Nada hade planerat och fått information om
*en elev insjuknade och ambulans tillkallades kl 8.20 vid allra första föreläsningen. Kursen fick alltså en dramatisk början, och vi fortsatte föreläsningen kl 9.
*brandlarmet gick, och hela huvudbyggnaden evakuerades under en salsövning. Vi tappade en del tid.
*sjukdomsbenägna och glömska terminalövningsassistenter, som ofta uteblev helt. Gällde ett par personer, de flesta var mycket pålitliga och hjälpsamma.
*vi fick flytta några terminalövningstider för att lösa en annan institutions schemaproblem. Medförde att några terminalövningsassistenter uteblev, trots flera påminnelser från mig.
*ett grundläggande problem var att eleverna inte var uppdelade på något sätt i olika grupper, inte hellre i andra ämnen.
*dessutom tillät schemat alla elever att gå på alla labtider, och de favorita tiderna blev hårt överbelastade, med brist på datorplatser och assistenter som följd. Det var ju meningen att grupp 1-2 hade en tid (i 2 salar), och grupp 3-4 en annan labtid, varje vecka. Ingen spontan uppdelning uppstod, och här hjälpte ett par elever mig med att göra en gruppindelning. Sedan fungerade allt mycket bättre!
*jag bokade större salar för salsövningar. Den allra sista salsövningen hade vi således 3 föreläsningssalar, men alla elever hamnade hos mig (något feltänkt, alltså).

Slutsats

Mycket bra resultat, och enormt bra samarbete mellan mig och elever, som var förstående och hjälpte mig göra en gruppindelning. Mycket bra stämning, och välbesökta föreläsningar och övningar.

/Beatrice

^ Upp till Numme S-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 januari 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>