Nada

Numeriska metoder för S


Allmänt om kursen

Numeriska metoder är approximativa metoder för att lösa matematiska problem. I denna kurs behandlar vi de grundläggande numeriska metoderna som en civilingenjör bör kunna använda för att lösa teknisk- vetenskapliga problem. Laborationerna bygger på praktiska problem som är av intresse för S teknologer. MATLAB är det datorverktyg som används i våra grundkurser i numeriska metoder. Det är ett matematikprogram som är mycket väl lämpad för behandling av större tillämpningar.

Senaste nytt

Regnbågslinje

Här kommer att visas information om ev schemaändringar eller annat som berör kursen.

Tentamen

lör 17/12, kl 10-13.

Salar för 2D1214: Q11-15, Q21-25.
Salar för 2D1210: Q31-36.
Reservsalar: L41-43 (i första hand till 21D1210).

Omtentamen: lör 3/6, kl 10-13 (preliminärt datum, salar meddelas senare). Går även att tentera med 2D1210 den 24/5 (preliminärt datum), för högsta betyget D (=3).

Extra handledning

erbjuds nu i V:s datorsalar på tisdagar, kl 17-19, v.36-41 och v.44-49.
Extra handledning även på tors den 1/12, med en handledare kl 17-18, och därefter 4 handledare kl 18+ framåt.

Kursutvärderingsblankett

V.g. se längre ner på denna sida! En elektronisk kursutvärderingsblankett kan nu klickas fram och bearbetas. Givetvis behöver du inte svara på alla frågorna. Konstruktiva kommentarer och synpunkter tas gärna emot.
/Beatrice

Salsändring föreläsning

den 8/11, kl 10-12: vi är i sal B3, eftersom sal F2 har ännu inte färdigrenoverats!

Salsändringar

Vi har nu fått större salar till vissa salsövningar, enligt följande:
tor 29/9, kl 8-10, sal D34, L51, V34 (alltså inte alla i samma byggnad)
mån 3/10, kl 15-17, sal Q34, Q36, L52
mån 31/10, kl 10-12, sal E35, Q35, Q36
tis 8/11, kl 13-15, sal E52, Q35, Q36
tis 15/11, kl 13-15, 4 grupper idag: sal D34 (Beatrice), E32 (Henrik), E36 (Jan) samt D35 (Anders)
tis 29/11, kl 10-12, sal B2, B3, V3 (föreläsningssalar, finns inga stora övningssalar)

Tre terminalövningar flyttas

Följande tre terminalpass flyttas (efter förfrågan från en annan institution):

tors 10/11, kl 8-10, sal V26T, V29T (flyttas från kl 15-17)
tors 17/11, kl 8-10, sal Faggott + Maclean (L-byggnad, TÖ flyttas från kl 15-17)
tors 24/11, kl 16-18, sal V26T, V29T (flyttas en timme, från kl 15-17)

Nya K-tal: Lista över K-tal ur nya boken som räknas från och med övning 4.

Regnbågslinje

Prestationsstatistik-En sammanställning av lab- och tentamensresultat, kommer efter kursslutet!

Kursutvärdering

Registrering på kursen:

Kursanmälan. Alla som följer kursen måste registrera sig.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Beatrice Frock (beatrice@nada.kth.se) som sitter i rum 4420 på NADA, Osquars Backe 2 eller Lindstedtsvägen 3, plan 4. Telefon 790 6417.

Övningsledare :

Kursbiblioteket

Filer till kursen

Spara de filer som du behöver. Samma filer finns även lagrade på servern under G:\kurser\nada\numme (se laborationshäftet).

Aktuell information om kursen

Kursprogram med information om sista datum för laborationerna.

Läsanvisningar till nya boken för Numme för S.
Läsanvisningar, gamla boken.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 31 oktober 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>