Nada


-----

Numeriska metoder för S, ht 04


-----

Allmänt

Period: ht 2004

Kursledare: Beatrice Frock

Fyra övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Jesper Carlsson
       Henrik Olsson
       Joakim Möller

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder för S, 2D1214.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever: 118 (siffran inkluderar ett
fåtal elever från andra linjer samt äldre elever)

Antal aktiva registrerade elever: 116

Lab  Ant G  

1   115
2   114  
3   116
4   114

Tentamen 041218 (ordinarie tentamen)

Av årets registrerade elever från S (icke-blanka tentor): 92 tentander, 47 godkända
Betyg: 5  4  3  u
    9  12 26 45


-----


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________

Lab A: 114    98 %
Lab B: 114    98 %
Tentamen:    41 % 

Total poängproduktion: 69.5 % (4p x 116 aktiva elever)
______________________________________________________


-----

Uppdaterade siffror, april 2005

Tentamen 050402: ytterligare 14 godkända S-elever (av totalt 33 tentander),
         varav en med betyg 4


-----

Kursanalys

Kursen Numeriska metoder för S hölls för allra första gången denna höst. Jag är nöjd med kursen, labresultatet blev mycket bra, och även tentamensresultatet var acceptabelt. Drygt hälften av tentanderna blev godkända (ett fåtal blanka skrivningar ej inräknade), och detta var ungefär som väntad. Däremot betygsfördelningen tyckte jag var oerhört bättre än förväntad, då hela 23% av tentanderna erhöll ett högre betyg, 4 eller 5. Andelen som fick betyg 5 var mycket hög, nästan 10 %.

Slutsatsen av denna statistik är nog att elever som hade förberett sig blev för det mesta godkända med ett högre betyg, medan de som inte hade läst ordentligt var underkända. I andra ord, antingen mycket väl godkänd eller klart underkänd. Gränsfallen nästan uteblev.

Tentan speglade alltså mycket väl hur mycket eleverna hade läst och varit aktiva vid kunskapsinhämtningen.

En kuriositet jag kan nämna här är att S-elever, utan undantag faktiskt, väljer inte att påbörja ett nytt tentatal på ett nytt papper, utan fortsätter direkt när ett tidigare avslutas. Jag har aldrig sett detta tidigare på andra linjer, utan i något enstaka fall. Här, däremot, gällde det alla! Rättningen försvårades lite av att tal påbörjades/ avslutades lite här och där på varje tentablad. Kan det hända att någon har uppmanat eleverna på S att vara sparsam med papper när de tenterar? Alla 95 icke-blanka tentor uppvisade ju detta mönster.

Föreläsningar och övningar var välbesökta. Något som eleverna uppskattade mycket var att jag ordnade extra kvällshandledning en kväll per vecka i V:s terminalsalar, mellan kl 17-19 (med övertid ibland). Detta för att hjälpa de med laborationerna när de fastnade, utanför schamalagda tider. Eventuellt hade det funnits behov av två sådana kvällar per vecka, men detta hade givetvis varit mer resurskrävande.

En del terminalövningar blev kaotiska, med långa hjälpköer, men jag anser att detta beror främst på att elever sparar labarbetet till sista eller näst-sista bonusdatumet, och alla måste redovisa allt allra sista dagen. Jag vill klargöra för eleverna ännu tidigare under kursens gång, i framtida kurser, att det krävs kontinuerlig arbete för att undvika ett sådant stressmoment. Däremot kunde vi klara av trycket, med extra assistenter till redovisningstillfällena.

Ett problem som jag skulle vilja undvika nästa år, var nära början av kursen, när jag upptäckte att eleverna skulle resa bort på studiebesök, halva årskursen åt gången. Detta sammanföll med ett slutredovisningsdatum för en lab. Jag löste problemet genom att flytta terminalövningar, men det hade varit bra om någon hade informerat mig ännu tidigare, eller om schemat hade tagit hänsyn till studieresor. Jag upptäckte faktiskt problemet av en slump, när jag hjälpte en grupp i terminalsalen.

Vidare, vad gäller kontakt med eleverna och deras synpunkter, så träffade jag de tre årskursrepresentanterna under informella former, men detta blev mer sällan mot slutet av kursen. Jag hade nog önskat mig ännu mer kontakt med representanterna, och eventuellt ett möte efter kursens slut.

Jag gjorde själv en elektronisk kursutvärdering i slutet av kursen, och här följer ett urval av olika elevkommentarer:
Frågan: hur var innehållet i laborationerna?
Alla var bra utom sista labben som var för svår.
För få handledare ev. för mkt folk i övningssalarna. Bra med extra handledning på torsdagar.
Frågan: Hur var laborationshandledarnas insats?
Man får bra hjälp, men assistenterna räcker inte till. Ibland får man vänta två timmar utan att få hjälp. Vissa assistenter hjälper en och samma person i en halvtimme medan andra bara får hjälp en minut!
Snällt av dem att stanna kvar längre då det behövdes.
Kommentarer om uppgifter:
Dessa övningar är mer mot vårt område, vilket gör det mer intressant.
Kändes verklighetsanknuten då det var något som alla visste vad det var på en gång, vilket gjorde det lättare att förstå.
Skriftliga inlämningar tar otroligt mkt mer tid att göra, inte bara för att de har varit svårare utan för att det tar sjukt lång tid att klippa och klistra in i dokumentet.
Negativa och positiva kommentarer om kursen:
Bättre föreläsare, bättre assistenter, fler assistenter på labbarna, bättre labbar så att man förstår dem, vad det står.
Beatrice är en bra föreläsare.
Bra med billig kurslitteratur.
Hoppas inte att tentan kommer vara svår.
Laborationerna har varit krävande men faktiskt ganska kul. Jag känner att jag lärt mig mycket då.

/Beatrice

^ Upp till Numme S-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 maj 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>