Nada

2D1214, Numeriska metoder för S, 4 poäng


Det här är en grundläggande kurs i numeriska metoder som ges för S2 under höstterminen.

När man stöter på ett matematiskt problem i praktiken är man oftast inte intresserad av det exakta analytiska svaret utan nöjer sig med att kunna göra en uppskattning. Den här kursen tar upp de vanligaste numeriska metoderna för att uppskatta lösningar till olika typer av problem. Några exempel:

Beräkningarna görs på dator med hjälp av Matlab, och kursen innehåller fyra obligatoriska laborationer som utförs i Matlab.

Regnbågslinje

Tentamina 2D1214

Kursen Numme för S har sin ordinarie tentamen i december, med två omtentor under året: i påskomtentaperioden samt i augustitentaperioden.

Regnbågslinje

Extentor

Tentamen 04-12-18
Tentamen 04-12-18 Facit
Tentamen 05-04-02
Tentamen 05-04-02 Facit
Tentamen 05-12-17
Tentamen 05-12-17 Facit

Regnbågslinje

Aktuell kursomgång:

Höstterminen 05/06 , S2.

Regnbågslinje

Fortsättningskurser:

Efter grundkursen kan du läsa mer i någon av påbyggnadskurserna 2D1220 Tillämpade numeriska metoder I eller 2D1225 Numerisk behandling av differentialekvationer I.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 december 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>