KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
 

     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     

 

   

2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmeringsteknik

Tenta

Tentan (moment TEN1) är på två poäng (av kursens totalt sex poäng).

 • Uppgifterna på tentan kan som mest ge 35 poäng.
 • Till tentapoängen läggs eventuella bonuspoäng. Bonuspoäng får man om man redovisar labbarna i tid, men dom räcker bara ett år (fram till nästa kursstart). Så här fördelar sig bonuspoängen:
  • 1 bp för första och andra labben tillsammans.
  • 1 bp för tredje labben.
  • 1 bp för fjärde labben.
  • 1 bp för femte labben.
 • 20 poäng krävs för betyg 3.
 • 30 poäng räcker för betyg 4.

På tentan ges endast betygen 3 och 4, men genom att göra projektets extrauppgift kan man höja sitt slutbetyg ett steg.

 


 
Sidansvarig: Linda Kann <linda@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-11-26