Kurs numpt06 [NADA, KTH]

Nada

2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering för T1

^ Upp till allmänna kurssidan.

Kursen innehåller programmering i Matlab och grundläggande numeriska metoder, totalt 6 poäng. Under våren 2006 ges den för årskurs 1 i civilingenjörsprogrammet Farkostteknik.

Lärare

Katarina Gustavsson är kursansvarig och Staffan Romberger är ansvarig för programmeringsdelen av kursen.

Övningsassistenter är

  1. Jesper Carlsson
  2. Magnus Strömgren
  3. Per-Olov Åsén

Snartärdetslutinformation

Omtenta

Tentan

Kursutvärdering

Projektet

Tentan