Nada


-----

Numeriska metoder och grundläggande programmering för P, vt 06


-----

Allmänt

Period: vt 2006

Kursledare: Beatrice Frock och Staffan Romberger

Tre övningsgrupper under period 3, två under period 4.
Assistenter: Beatrice Frock/ Staffan Romberger
       Malin Siklosi
       Anna-karin Järemo (period 3)

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder och grundläggande programmering, 2D1212.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever P1: 102

Antal aktiva registrerade elever P1: 94Elever P1:       |  
=========        |  
1D   90        |   
2D   88        |
3D   88        |
4N   87        |
5N   80        |
6S   88        |
6M   90        |
Extra 22        |   (avser den extra, betygshöjande uppgiften)

Tentamen 060502 (ordinarie tentamen)

Av årets registrerade elever från P:  84 % godkända

Siffrorna avser de som tenterade.


-----


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________
P-elever:

Lab1:  86    91.5 %
Lab2:  88    94 %
Lab3:  80    85 %
Lab4:  88    94 %

Klara med alla laborationer: 85%
Tentamen:     84%

Total poängproduktion: 89%  (6p x 94 aktiva elever)
______________________________________________________


-----

Kursanalys

Allmänt om kursen

Denna kurs hölls nu för tredje gången, med ett mycket bra tentamens- och laborationsresultat.

De aktiva studenterna (flertalet tillhörde faktiskt denna kategori) presterade bra, med hela 60% B och C (betyg 4) på ordinarie tentamen (86 P1-tentander). Andelen som fick tentamensbetyget B blev 45%. Endast 16% underkändes, och 2 elever kompletterade det underkända betyget FX till E. Många anmälde också intresse att utföra en extra, betygshöjande uppgift, vilket är enda sättet att erhålla betyget A, eller 5, i kursen 2D1212. Dock utförde inte alla anmälda denna extra uppgift, 24 elever slutredovisade och blev godkända för betygshöjning. Av dessa är majoriteten studenter som fick betyget B på tentan, och har alltså nu fått det högsta betyget A i kursen. Endast 6 personer höjde sitt lägre betyg ett steg i ECTS-skalan.

Vidare, vi bytte Numme kursbok i år till en ny text, på svenska. Eleverna tycker att boken är för dyr, och på sikt önskar jag faktiskt hitta någon lämpligare bok.

Enligt mina diskussioner med elever, plus information från den elektroniska kursutvärderingsblanketten, är eleverna allmänt nöjda med kursen, och anser att de har lärt sig mycket. Extra handledningstillfällena har uppskattats. Särskild omtyckt verkade dessutom vara min kurssammanfattning, som jag gjorde som repetition i slutet av kursen.

Jag vill gärna nämna att jag anser att de inbokade länkmötena fungerar mycket bra, och ger mig som lärare ett bra tillfälle till ökad kontakt med eleverna. Årskursrepresentanterna får ventilera sina (och andra elevers) synpunkter redan under kursens gång. Detta är värdefullare än kursenkäten, som besvaras ju inte av så många, och dessutom efter en avslutad kursomgång.

Kursenkäten

En person envisades med svaret "Jag vet inte vad som är skillnaden mellan Matlabdelen och programmeringsdelen" på varenda fråga, inklusive frågor om kurslitteratur, etc!
Ett urval av kommentarer följer:
Man fick lära sig väldigt mycket, vilket är bra, men kanske ändå för mycket för tiden.
Genom tydligare och mer intressanta föreläsningar med konkreta exempel där vi slipper skriva programkod för hand! Det skulle även vara bra att ha färre eller mindre tidskrävande laborationer.
Tycker att man hade alldeles för lite kunskaper för att kunna göra denna kurs, ett poäng på hösten var alldeles för lite.
Bättre övningsassar, bättre föreläsningar (kunde gärna visa med hjälp av dator och projektor i stället för stordia i Matlab-delen. Det skulle ge mycket bättre förståelse).
Bra med häften där alla anteckningar stod.
Numme-delen var bra.
Föreläsningarna var bitvis riktigt bra och det var bra med en genomgång av hela kursen på de sista föreläsningarna.
Engagerade lärare, det är alltid positivt!
Hur kan ni planera in tentan helgen efter valborg??? Kunde haft den fredagen före eller fredagen efter valborg det hade varit mycket bättre.
Bra men lite rörigt.
Korta ner på alla miljontals metoder och formler!!! Jag ser varför ni behöver alla metoder för. Dock ser jag inte varför det skulle behövas i en grundkurs i numeriska metoder. Håll er till en eller som högst 2 metoder per problem typ. Jag tycker det känns onödigt att behöva en helt ny metod för att förbättra felet med 1*10^-8 det e så löjligt litet fel för att ha en hel ny metod till den.
Följde inte med i kursen särskild mkt i början. När man hade pluggat till tentan blev det mesta dock klart och labbarna gick att förstå syftet med. Vet inte hur men får man eleverna att hänga med skulle dom med största' sannolikhet tycka att nummen är roligare än de idag tycker.

Föreslagna ändringar:

Tentamen kommer att hållas efter hela kursen, och inte längre utbruten. Tidigare gjordes projektet klart efter tentan, med rapportinlämning samt muntligt föredrag.

En stor förändring är att halva P1 samläser med halva T1 nästa läsår (resterande elever läser en Matte-integrerad kurs som alternativ). Detta medför att labbar schemaläggs hos CSC (Nada) i stället, i Unix terminalsalar, i stället för att köra Windows. En fördel är att CSC har organiserad kvällshandledning (allmänna handledare, ej kursspecifika) i salarna.

/Beatrice

^ Upp till NumProg P-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 juni 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>