KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1212 / numpp06

2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering för P1

Prestationsstatistik-En kortfattad kursanalys och sammanställning av lab- och tentamensresultat.

Regnbågslinje

Senaste nytt

Här visas information om eventuella schemaändringar och annat som berör kursen.


Regnbågslinje Rättade projektrapporter finns nu att hämta i kursens "utlämningsfack" på CSC/Nada:s plan 2, i förrummet till expeditionen.


Regnbågslinje

Deluppgift 4 i projektet är inte entydigt formulerad. I ode45 måste både relativtolerans och absoluttolerans anges. Korrekt formulering finner du här.
Regnbågslinje

Tentan kommer att vara rättad inom 3 veckor och resultatet anslås på institutionens anslagstavla, Osquars Backe 2, plan 3 (intill sal E35).
Lösningar till tentan finns här.

Nästa tentatillfälle ges den 3/6 kl 10-13 i E31-E36, E51-E53
Regnbågslinje

KVARVARANDE LABBAR kan redovisas vid schemalagda datorövningar fram till 16/5.
Regnbågslinje

Projektrapporten ska lämnas in senast tisdag den 16/5.

Du kan lämna den i någon av Nadas brevinkast, Osquars Backe 2, plan 2 (utanför studentexpeditionen) eller plan 4. Du kan också lämna den i Beatrices postfack på plan 4, eller till Malin. Skriv på omslaget vilken linje du går, dvs P1 (och givetvis gruppdeltagarnas namn!).

Regnbågslinje

Ang muntlig redovisning av deluppgifter i projektet:
Regnbågslinje

Alla i gruppen (normalt 2 personer) ska närvara vid redovisningen och alla ska ge ett muntligt bidrag. Anmälningslistor med tider (9/5, 16/5) samt salar cirkuleras på föreläsningen den 4/5, och sedan placeras i en pärm som står i hyllan ovanför mittbordet, i förrummet till CSC/Nada:s expedition (plan 2).

Anteckna dig på en lista så snart som möjligt.

OH-blad för presentationen finns på samma ställe (plan 2); max 4 blad per grupp. Förbered er noga inom gruppen så att presentationen tar ca 10 minuter (men inte mer). Färgpennor för utlåning är också tillgängliga (max 2 per grupp, och pennorna ska sedan ställas tillbaka på plan 2, så att en annan grupp kan låna dem).

Den som vill göra en extra betygshöjande uppgift i projektet tar kontakt med kursledaren via e-mail, så skickas en beskrivning.
Godkänd betygshöjande uppgift ger ett steg högre betyg på ECTS-skalan.
Den utförda betygshöjande uppgiften har samma giltighetstid som bonuspoängen i kursen, dvs gäller som betygshöjning av godkänt betyg på ordinarie tentan, samt omtentor 2D1212 fram till nästa ordinarie tenta för samma linje (och gäller inte på denna tenta).

Regnbågslinje

Kursutvärdering

En elektronisk kursutvärderingsblankett kan nu klickas fram och bearbetas. Givetvis behöver du inte svara på alla frågorna. Konstruktiva kommentarer och synpunkter tas gärna emot.
Tryck här för att hämta kursenkäten:

Regnbågslinje

Tentamen tis den 060502 kl 9-12 i följande salar:
P1: Q31-34,
M1: Q35-36, Q21-25
T1: Q11-15
äldre elever + reservplatser: L51-52
Lycka till!! Regnbågslinje

Nu finns projektuppgiften med framsida länkade till denna hemsida (v.g. se nästan längst ned på sidan).
Regnbågslinje Eftersom det står två olika datum i kursmaterialet för sista redovisningen av lab 5, så gäller det senare datum, dvs sista bonusdagen är tor den 20/4 (första terminalövningen efter påskuppehållet).
Regnbågslinje

Extra labhjälp: vecka 13, 29/3, kl 15-17, samt vecka 14, 3/4, kl 15-17 och 4/4, kl 13-15, i M:s terminalsalar.
Även redovisning!
Regnbågslinje

Från och med vecka 11 kommer vi att ha 2 salsövningsgrupper i stället för 3. Grupp 3 (AnnaKarins grupp) fördelar sig över de övriga grupperna 1-2.
Terminalövningar berörs inte.
Vi behåller de största övningssalarna, enligt följande:
14/3, 21/3, 28/3, sal D31 + D34
17/3, 24/3, sal M34 + M35
29/3, sal E32 + E35
3/4, 24/4, sal Q23 + Q24
6/4, sal M32 + M33
7/4, sal Q13 + Q14
Regnbågslinje

Vid labbtillfället må 20 februari var de flesta labbhandledarna tvungna att gå ifrån kl. 15 trots att det fanns köer. Bonustiden för labb 2 utsträcks till må 27 februari. Handledarna får gå kl. 15 men de som hinner redovisa för handledare som kan stanna längre får också bonus.

Det finns tryckfel i labb2.

Nytt!! Extra labhjälp: vecka 7, 14/2, kl 15-17, samt vecka 9, 1/3, kl 15-17, i M:s terminalsalar.
Även redovisning!
Regnbågslinje

Regnbågslinje

Kursen ges läsåret 2005/2006 under vårterminen med Beatrice Frock som kursansvarig. Staffan Romberger är ansvarig för programmeringsdelen av kursen.

Kursen innehåller programmering i Matlab och grundläggande numeriska metoder, med obligatoriska laborationer, totalt 6 poäng.

Kursen läses av årskurs 1 i civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning.

Kursanmälan:

För att anmäla dig till kursen, tryck på länken "Kursanmälan" i menyn här till vänster.

Övningsledare:

  • Grupp 1: Staffan Romberger (srom@nada.kth.se), programmeringsdelen
    Beatrice Frock (beatrice@nada.kth.se), nummedelen av kursen
  • Grupp 2: Malin Siklosi (malins@nada.kth.se)
  • Grupp 3: AnnaKarin Järemo (f99-aja@nada.kth.se)

Kursbiblioteket

Matlabfiler till kursen

Spara de filer som du behöver. Nästan alla dessa filer finns även lagrade på servern under G:\kurser\nada\numme.

Filer ur kursboken PEng

Kursprogram med information om sista bonusdatum för laborationerna.

Läsanvisningar till Grundkurs i Numeriska Metoder (P. Pohl).

Kompletterande material om approximation.

Kompletterande material om lösning av ett system av icke-linjära ekvationer med Newtons metod.

Kompletterande material om störningsräkning.

Projektet, första sidan.

Projektet, uppgiftslydelsen.

Kurslitteratur

MATLAB Programming for Engineers
Matlabboken Stephen J. Chapman.
Brooks/Cole.
ISBN: 0534390560
355 kronor i kårbokhandeln.

Grundkurs i Numeriska Metoder
Nummeboken Peter Pohl.
Förlaget Liber.
Säljs i kårbokhandeln (ca. 340 Kr.).

Välkommen! / Beatrice och Staffan


 
Sidansvarig: Beatrice Frock <beatrice@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-06-20