Nada


-----

Numeriska metoder och grundläggande programmering för P, vt 05


-----

Allmänt

Period: vt 2005

Kursledare: Beatrice Frock och Staffan Romberger

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock/ Staffan Romberger
       Elin Olsson
       Örjan Svensson

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder och grundläggande programmering, 2D1212.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever P1: 94

Antal aktiva registrerade elever P1: 91Elever P1:       |  
=========        |  
1D   88        |   
2D   85        |
3D   78        |
4N   75        |
5N   77        |
6S   72        |
6M   76        |
Extra 28        |   (avser den extra, betygshöjande uppgiften)

Tentamen 050502 (ordinarie tentamen)

Av årets registrerade elever från P:  70 % godkända

Siffrorna avser de som tenterade.


-----


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________
P-elever:

Lab1:  83    91 %
Lab2:  78    86 %
Lab3:  75    82 %
Lab4:  76    84 %

Klara med alla laborationer: 82%
Tentamen:     70%

Total poängproduktion: 80.5%  (6p x 91 aktiva elever)
______________________________________________________


-----

Kursanalys

Allmänt om kursen

Denna kurs hölls nu för andra gången. Resultatet är mycket lyckat för de elever som var aktiva under kursens gång.

Jag tyckte att ett för stort antal elever inte följde undervisningen aktivt. Enligt eleverna själva gällde detta flera kurser, och ryktet säger att många planerar att byta linje eller göra annat. Inte enbart Numme berördes, alltså, av denna inaktivitet.

De aktiva studenterna presterade bra, med 48% B och C (betyg 4) på tentamen. Fler än tidigare har anmält intresse att utföra en extra, betygshöjande uppgift (vilket är enda sättet att erhålla betyget A, eller 5, i kursen 2D1212).

Elever har uttryckt missnöje över det nya ECTS-betygssystemet. De hävdar att endast sifferbetygen syns vid kontroll på nätet, och tycker att betygshöjningen bör gälla sifferbetyget, och inte ECTS-betyget. Många tror dessutom att ECTS-systemet kommer att slopas senare, med återgång till sifferbetyg.

Eleverna är dock nöjda med själva kursen, och anser att de har lärt sig mycket.

Jag vill gärna nämna att jag anser att de inbokade länkmötena fungerar mycket bra, och ger mig som lärare ett bra tillfälle till ökad kontakt med eleverna. Årskursrepresentanterna får ventilera sina (och andra elevers) synpunkter redan under kursens gång. Detta är värdefullare än kursenkäten, som besvaras ju inte av så många, och dessutom efter en avslutad kursomgång.

Kursenkäten

Negativa kommentarer i kursenkäten berör mest laborationerna i Matlab-delen av kursen. Några tyckte även att Numme föreläsningar höll för högt tempo, men alla var enormt nöjda med Numme sammanfattnings-föreläsningarna i slutet av kursen (dvs repetition). Det högre tempot ibland var mitt sätt att få tid över till repetition inför tentamen, och repetitionen uppskattades högt, utan undantag.

Salsövningarna fick ett bra betyg av eleverna.

Vidare, flera negativa kommentarer gällde laborationshandledarnas insats, samt deras förberedelsenivå.
Enligt en ganska arg elev, fanns det en viss kvällshandledare (kille!) som hjälpte bara tjejer!
Dock uppskattades den extra inlagda kvällshandledningen, och utnyttjades flitigt. Visst bör handledarna uppträda professionellt, och hjälpa alla som väntar i hjälpkön, i sekvens. Jag har frågat andra elever, som tyckte inte alls att det var något problem, faktiskt, men denna missnöjda elev skrev två långa inlägg, med beskrivning av den felande handledaren, och hans åsikt måste vi ta hänsyn till. I fortsättningen kan jag påminna handledarna när jag ordnar möten med dem, att de inte får favorisera några på andras bekostnad.

Föreslagna ändringar:

Vi kommer att byta kursbok till en svenskspråkig text. Den nuvarande Numme boken upplevdes som svårläst, med alltför komplicerade Matlab-program.
Matlab-boken behåller vi dock, eftersom vi har inte hittat något bra alternativ.

Ett par schemalagda terminalövningar kan ersättas av extra kvällshandledning och/eller flera kvällshandledare.

En till förändring (som gäller även andra KTH kurser) är omläggning av tentamenstillfällena nästa läsår, med möjlighet till omtenta redan i juni.

/Beatrice

^ Upp till NumProg P-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 september 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>