Nada


-----

Numeriska metoder och grundläggande programmering för P, vt 04


-----

Allmänt

Period: vt 2004

Kursledare: Beatrice Frock och Staffan Romberger

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock/ Staffan Romberger
       Elin Olsson
       Mikael Huss

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder och grundläggande programmering, 2D1212.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever P1: 100
Antal registrerade elever OPEN1: 38

Antal aktiva registrerade elever P1: 98
Antal aktiva registrerade elever OPEN1: 36


Elever P1:       |   Elever OPEN1:
=========        |   ===========
            |
Lab  Ant G       |   Lab  Ant G
            |
1D   95        |   
2D   96        |
3D   93        |
4N   93        |   4N   35
5N   92        |   5N   34
6S   86        |   6S   31
6M   91        |   6M   33
Extra 13        |   Extra  1  (avser den extra, betygshöjande uppgiften).

Tentamen 040503 (ordinarie tentamen)

Av årets registrerade elever från P:  81 % godkända
Av årets registrerade elever från OPEN: 50 % godkända

Siffrorna avser de som tenterade.


-----


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________
P-elever:

Lab1:  95    97 %
Lab2:  93    95 %
Lab3:  90    92 %
Lab4:  83    85 %

______________________________________________________
OPEN-elever:

Lab A: 33    92 %     
Lab B: 30    83 %

______________________________________________________-----

Kursanalys

Allmänt om kursen

Denna kurs hölls för allra första gången nu, för elever från P1 och från öppen ingång (OPEN1).
Planeringen inför kursen var mycket omfattande, och jag tycker att kursen blev oerhört lyckad.
Eleverna som följde kursen presterade ett bra resultat, och lärde sig mycket.
För första gången omfattade en grundkurs både Matlab-programmering och numeriska metoder, alltså kombinerade men med skilda föreläsare. Obligatoriska laborationer ingick såväl i Matlab-delen som i Numme-delen av kursen. Kursens tentamen behandlade Numme, dock med inslag av Matlab som programmerings-verktyg.

Kursenkäten

Den elektroniska kursenkäten har besvarats av totalt 30 personer. De allra flesta är nöjda med kursen.
Exempel på elevkommentarer:
Matlab-delen av kursen:
För hög nivå då de flesta är nybörjare. Svårt att hänga med. Hade varit bättre med undervisning framför datorn om detta är möjligt. Lättare att förstå genom att själv arbeta... En laptop kopplad till overhead skulle öka förståelsen.

Numme-delen av kursen:
Beatrice var mycket bra föreläsare ty hennes anteckningar var mycket bra. Beatrice gjorde mycket fina Matlab-programsanteckningar som jag hade mycket stor nytta av på labbarna.TACK! Ibland var dock tempot på föreläsningarna väldigt högt.
Lite för snabb ibland. Sammanfattningslektionerna har varit mycket bra och lärorika...
För lite praktiska exempel.
Rätt bra, även om man inte alltid hängde med på vad som hände, mycket bra sammanfattningen.
Det var ofta svårt att hinna anteckna både det som Beatrice med rasande fart skrev på tavlan och det hon sa samtidigt.
Ville väl men lyckades aldrig riktig förmedla vad man skulle ha formlerna till eller vad symbolerna betydde eller i stort sett någonting
Det var väldigt bra att få sammanfattningspapper till varje föreläsning. Gärna fler exempel på tavlan som är någorlunda lätta.

Om labbarna:
Jag hade inte klarat mig utan Beatrice anteckningar och/eller mina egna på labbarna. Jag hade nog klarat numme-delen bättre än programmeringsdelen.
Dom var jätte svåra! De tog dessutom tid!
Väldigt bra.
Svårt formulerade frågor. Vill ha tydligare frågor.

Om laborationshandledarnas insats:
Våra hjältar!

Positiva synpunkter om Numme delen av kursen:
Nej ingenting, men fina färger på overhead bilder...
Jätte bra. Jag har lärt mig mycket.
Sammanfattningarna! Läraren uppskattade frågor.
Det är kul med numme och matlab, roligt att lösa poroblem särskild när man förstod vad man höll på med och hur matlab fungerar!!

Slutsatser och föreslagna ändringar:

Följande kan förbättras:
Bättre koppling önskas mellan Matlab delen av kursen och den inledande perspektivkursen för P1.
Matlab delen upplevdes allmänt som ganska svår av eleverna. Bonusdatumet för redovisning av lab 1, lab 2 och lab 3 flyttades en vecka, då mer tid behövdes för att alla skulle hinna slutföra uppgifterna.
Detta bör beaktas vid nästa års planering.
Dock var föreläsningsanteckningarna i Matlab mycket bra, enligt eleverna!
Den nya läroboken som används i denna kurs är på engelska, och har fått en del kritik. Vi behåller dock denna eftersom vi bedömer den som en bra och modern bok, plus att en del brister kommer att åtgärdas i den nya upplagan som är på gång.

Positiva aspekter

Det kompletterande materialet i kursen var mycket omtyckt.
Närvaron var god, både på föreläsningar och övningar, samt på terminalövningar.
Numme delen upplevdes som lättare att följa av eleverna. Nästa år kommer vi att integrera Matlab och Numme i större utsträckning redan vid kursens början, och varva Matlb/ Numme föreläsningar.
Extra handledning som ordnades i M-salarna 2 gånger per vecka var mycket uppskattad.
De utdelade föreläsningsanteckningarna, och särskild de distribuerade Matlab-program, var omtyckta.
Tentan enligt eleverna speglade kursens innehåll mycket väl. Tentamens-resultatet var också glädjande, med >80 % godkända bland de som tenterade från P1 (50 % för OPEN1), med många som fick ett högre betyg.
14 elever har utnyttjat möjligheten att höja sitt betyg genom att utföra en extra uppgift. Betyg 5 kan endast fås på detta sätt.
De flesta elever tyckte att det var värdefullt för dem att skriva en rapport för projektuppgiften i kursen, samt att behöva även presentera sitt arbete muntligt inför en grupp.

Kommentar om öppen ingång

Dessa elever presterade ett sämre resultat än P1, samt hade ett mer intensivt och pressat schema, med en egen grupp och egen lärare.
Vi hoppas att schemat för öppen ingång kan glesas ut något nästa läsår.

/Beatrice

^ Upp till NumProg P-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>