Övningsuppgifter

Extramaterial

Uppgifter övning 2 med lösningar.
Uppgifter övning 5 med lösningar. Både uppgifter och lösningar.
Uppgifter och lösningar till övning 6. Programmen: craps.m, variableForvirring.m, tipspromenad.m, tips1.txt

Lämpliga övningsuppgifter per kapitel i kursboken

Stephen J. Chapman.
Brooks/Cole, Third Edition, 2005.
ISBN: 0534424171

Följande uppgifter är lämpliga som uppgifter på övningar och för självstudier. Övningsassistenterna bestämmer själva vad de vill göra på övningarna.

Listan kan förändras under kursens gång. Här finns lösningar till övningsuppgifterna i förra upplagan av kursboken. Många tal är de samma som i denna version, men numreringen stämmer inte. Dessutom är lösningarna här inte numrerade...