Nada

Kursanalys för numpm06, 2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering för M1, läsåret 05-06

Kursdata

Tid: period 3-4 läsåret 2005/2006 dvs januari 2006 - maj 2006.
Poängantal: 6, varav laborationer 4 poäng (labA, labB, labC och labD på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarie tenta i period 4 (2/5-06).
Föreläsningar: 34 timmar.
Övningar: 32 timmar.
Laborationer: tre med muntlig redovisning (labA, lab B och labC) och en av projektkaraktär (labD), 30 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Magnus Rosell (Matlab) och Lennart Edsberg (Numme)
Antal övningsgrupper: 4
Övningslärare: Magnus Rosell/Lennart Edsberg, Ninni Carlsund, Örjan Svensson
Antal registrerade elever: 152
Antal aktiva elever: 137 (har gjort minst en laboration)
Kurslitteratur:
Matlab Programming for Engineers av Stephen Chapman.
Grundkurs i Numeriska Metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 2006-06-15:

  Tentamen    89   65%            (2p)
  LabA (Matlab) 137  100%            (1p)
  LabB (Matlab) 123   90%            (1p)
  LabC (Numme) 115   84%            (1p)
  LabD (projekt)107   80%            (1p)
  Prestationsgrad: 82%  
  Examinationsgrad: 65%  
I årets betygssättning tillämpades ECTS-betyg, vilket bl a innebär att en student får komplettera om resultatet ligger nära under gk-gränsen. Av de tenterande fick 7 möjlighet att komplettera, vilket utnyttjades av alla 7.

Genom att göra en extrauppgift kunde ett godkänt betyg (E,D,C,B) på tentamen höjas ett ECTS-steg. Detta erbjudande utnyttjades av 25 studenter. En av uppgifterna var att pröva på ett väremledningsproblem med Comsol Multiphysics.

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Detta är tredje gången kursen ges. Numme och programmering blandades från kursens början. Alla programmeringslabbar var nykonstruerade.
I Numme-labbarna slopades en del laborationsmoment och ersattes med laborationsförberedande handräkneuppgifter som redovisades vid datorlaborationen.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.
Vid en del föreläsningar gjordes datordemonstrationer i salen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen besvarades av 37 kursdeltagare. De som har svarat är genomgående i stort sett nöjda med kursen. 80% anser att kursen bidragit till deras kunskapsutveckling.
Kursen upplevdes som medel-ganska svår (74%) men intressant och nyttig. Föreläsningarna har varit rätt välbesökta (66% har gått på fler än 70 % av föreläsningarna).
Läroboken i Matlab bedömdes som bra men den i Numme bedömdes som hyfsad. Exempelsamlingen var ok.
Handledarhjälp vid terminalövningarna tycker de flesta fungerar acceptabelt (71%).
Hela 76% tycker att laborationerna givit värdefull praktisk erfarenhet
Ungefär 75% tycker att kurspoängen 6p är lagom medan 25% anser att 8p eller mer vore rimligt.
Kursen upplevdes som jobbig detta år. En bidragande orsak var att eleverna läste fyra kurser parallellt under period 3.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Laborationerna utvecklas: en del datormoment tas bort och ersätts av användning av Comsol Multiphysics. Schemaläggningen av kursen förskjuts så att eleverna inte ska behöva studera fyra kurser samtidigt.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 12 september 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>