Nada

2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering för M1

Kursen innehåller programmering i Matlab och grundläggande numeriska metoder, totalt 6 poäng.
Kursen läses av årskurs 1 i civilingenjörsprogrammet Maskinteknik.Årets kursanalys klar

resultatet av kursanalysen finns här

Aktuellt

Tentan från den 2/5 är nu rättad. Resultatet sätts upp på Nadas anslagstavla, Osquars Backe plan 3, på fredag 19/5 f.m.
Beklagar att resultatet dröjt; den senaste förseningen berodde på att Ladok-systemet gick ner.

Extra tillfälle att redovisa kvarvarande labbar erbjuds veckan 12-16/6. Redovisningen i M's eller någon av V's salar. Vilken? Medelas senare.
Börja med att anmäla dig här
Utnyttja detta tillfälle för att bli av med dina sista labbar!

Extra tentatillfälle (för betyg E) genom att gå upp på tentan i 2D1210 (nästan samma kurs som 2D1212)
den 24/5 10-13. E-mail till Lennart om du är intresserad.
Ordinarie omtenta är annars den 3/6 kl 10-13

Genom att göra en extrauppgift kan du höja ECTS-betyget ett steg uppåt.
För att få betyget A måste du göra extrauppgift.
Det går inte att höja från underkänt till godkänt genom att göra extrauppgiften.
Olika extrauppgifter finner du här.
Uppgiften i Comsol Multiphysics finns nu också med bland extrauppgifterna!
Obs! Comsol Multiphysics kan bara köras i Prosit. Programmet heter Comsol 3.2
Extrauppgiften görs och redovisas individuellt senast den 15/6-06. Om du vill göra extrauppgift,
skicka ett e-mail till edsberg@nada.kth.se och tala om vilken du valt!

Det som återstår av kursen nu är projektet, vilket presenterades på föreläsnigen den 4/5.
Det visade sig då att arbetsbelastningen hos många av kursdeltagarna var hög, alltför hög.
Många ansåg sig ej orka med att göra klart projektet till den 17/5 pga extra insatta tentor, andra inlämingsuppgifter m.m.
Det beslöts därför att de grupper som så ville kunde välja att lämna in rapporten och göra den muntliga redovisningen efter sommaren.
Särskilda tider kommer då att meddelas på kursens hemsida.
För de som väljer att slutföra muntlig redovisning och lämna in rapport senast den 17/5 gäller:
Handledningstider i datorsal: 5/5 kl 13-15, 10/5 kl 10-12, 17/5 kl 10-12.
Muntlig redovisning den 10/5 10-12, M33,M34,M35 och
17/5 10-12, M23, M24, M38. Anmälan för de som inte gjort det redan:
Gruppen anmäler sig i en pärm som finns i förrummet till Nadas expedition, Osquars Backe 2. Pärmen märkt: Muntlig redovisning, Projekt M1, vt-2006
Deluppgift 4 i projektet är inte entydigt formulerad. I ode45 måste både relativtolerans och absoluttolerans anges. Korrekt formulering finner du här.
Nästa tentatillfälle ges den 3/6 kl 10-13 i E31-E36, E51-E53

TENTAN den 2/5 kl 9-12 äger rum i salarna Q35-36, Q21-25 för M1
och i salarna L51-52 för äldre elever.
Tillåtet hjälpmedel: Nadas användarhandledning i Matlab
Tentan har du här och lösningar här

Extra övning inför tentan torsdag 27/4 kl 10-12 i sal E1 (ej M34-36)
OCH kl 13-15 i sal D1 (ej E2,E33,E53)
Sista dag för bonus Lab 5 framflyttad till 27/4 15-17

OBSERVERA att det går bra att redovisa kvarvarande labbar ända fram till 17/5 på schemalagda lab-tillfällen.
Därefter, om man har 1-2 kvar, går det bra att skicka e-mail till edsberg@nada.kth.se för att bestämma tid för redovisning.
Sista datum detta läsår är definitivt den 15/6-06.
------------------------------------------------------------------------
Extrahandledning Lab 5, 24/4 5-17 och 25/4 17-19
Redovisning Lab 5 den 26/4 kl 10-12

LABORATION 5 FINNS NU UPPLAGD, SE NEDANSTÅENDE LÄNK

ÄVEN PROJEKTET FINNS ÅTKOMLIGT I LÄNK NEDAN

060404 Inför redovisning av Lab 4 onsdag 5/5 kl 15.00-17 (ca).
Listor med anmälan till max 15 min redovisning cirkulerar på övningen kl 13.15-15.
Assistenter blir kvar tills alla som vill redovisa ska kunna göra det.
Skriv in namn och personnummer (med kulspetspenna) i lab-protokollet efter deluppgift 4
Ägna tid före labben åt att fräscha upp minnet med vad uppgifterna handlar om och vad du har gjort.
Håll ordning på namnen på filerna till alla deluppgifter så att inte onödig tid går åt till att leta bland programmen.
De laborationsförberedande uppgifter ska kunna visas upp på papper.
060324 Extra handledning inför redovisning av Lab 4 erbjuds den 29/3 (onsdag) 13-15 och 15-17, 3/4 (måndag) 15-17 och 4/4 (tisdag) 13-15 i M's datorsalar.
060320 Första tillfälle för Nummelab 4 är måndag 20/3 13-15. Det går fortfarande bra att redovisa lab1-3 (men dom ger ingen bonus nu).
060227 OBS. Labben på fredag 3/3 är klockan 13-15. Då är det redovisning av lab 3.
060227 Kom ihåg extrahjälpspasset: 1/3, 15-17 i de vanliga datorsalarna.
060221 Framsida till labbarna, där assistenten kvitterar godkänd lab finns här.
060208 Extrahjälpspass: 14/2, 15-17 och 1/3, 15-17 i de vanliga datorsalarna.
060206 Laboration 2 har updaterats. Det finns en ny punkt under "Tips, trix och krav".
060126 Nu finns information om övningsuppgifter under "Extramaterial" nedan.
060125 Redan nu finns ett extrahjälpstillfälle inplanerat 1/2. Se kursplanen.
060123 Kursen har börjat!

Viktigt

Extramaterial

Föreläsningsanteckningar (Programmering): Föreläsning 1 och 2,
Föreläsning 3 och 4,
Föreläsning 4 forts,
Föreläsning 5,
Föreläsning 6
Övningar (Programmering): Uppgifter
Laborationslydelser (Programmering, Lab 1-3): Laboration 1 Laboration 2 Laboration 3
Föreläsningsanteckningar (Numme):
Numme-föreläsning 1
Numme-föreläsning 2
Numme-föreläsning 3
Numme-föreläsning 4
Numme-föreläsning 5
Numme-föreläsning 6
Numme-föreläsning 7
Laborationslydelser (Numme, Lab 4-5):
Laboration 4
Laboration 5

Projektet:
Projektuppgift 2006

Tenta
Exempel på hur en tenta kan se ut ser du här.
Lösning till denna (fiktiva) tenta har du här.
Ytterligare en tenta hittar du här
och motsvarande lösningar här

Repetition
Repetitionsuppgifter hittar du här

Lärare

Lennart Edsberg är kursansvarig och Magnus Rosell är ansvarig för programmeringsdelen av kursen.

Övningsassistenter är

  1. Magnus Rosell (programmeringsdelen)
  2. Lennart Edsberg (nummedelen)
  3. Ninni Carlsund
  4. Örjan Svensson

Handledare på Matlabövningar är förutom lärarna och övningsassistenterna

  1. Tommy Sundström, f99-tsu@nada.kth.se
  2. AnnaKarin Järemo, jaremo@kth.se
  3. Jan Lindqvist, jan.o.lindqvist@gmail.com
  4. Behrang Masoumi, bema02@kth.se
  5. Carina Edholm, carina@nada.kth.se
  6. Clyde Robson, d95-cro@nada.kth.se

Kurslitteratur

Följande litteratur används i kursen:
MATLAB Programming for Engineers
Den här boken berör programmeringsdelen av kursen.
Köp den gärna tillsammans med en kompis så blir det billigare!
Grundkurs i Numeriska Metoder
Det här är en bok om numeriska metoder.
Matlabboken Stephen J. Chapman.
Brooks/Cole, Third Edition, 2005.
ISBN: 0534424171
ca 320 kronor i kårbokhandeln.
Nummeboken Peter Pohl.
Liber 2005.
ISBN: 9147052929
300 kronor i kårbokhandeln.

Laborationer

I kursen ingår fem obligatoriska datorlaborationer (se labhäfte, 3 kurspoäng) samt ett slutprojekt (1 kurspoäng). Godkänd laborationskurs ger fyra kurspoäng (av kursens totalt 6 poäng). Laborationerna görs i tvåmannagrupper i M's datorsalar. För arbete utanför schemalagd tid är datorsalarna tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider.

Laborationerna ger bonuspoäng (bp) till tentan om de redovisas i tid (se nedan). Följande gäller för bonuspoäng och bonusdatum

Bonuspoängen gäller fram till (men inte till och med) nästa kursomgångs ordinarie tenta.

Examination och betygsregler

En skriftlig tretimmarstentamen ges måndagen 2 maj 2006. Tentan omfattar numerikdelen av kursen och består av ett antal mindre problem att lösa. Hjälpmedel på tentan är Användarhandledning för MATLAB.

Tentan är på två kurspoäng(av kursens totalt sex poäng). Uppgifterna på tentan ger maximalt 35 poäng. Till tentapoängen läggs eventuella bonuspoäng. För godkänd tentamen krävs minst 20 poäng, varvid ECTS-betygen D (min 20p), C (över 26p) , B (över 29p) ges.
Betyg D översätts till betyg 3. Betyg C och B översätts till betyg 4.
På tentamen ges inte betyget A (eller 5), men genom att göra projektets extrauppgift kan man höja sitt slutbetyg ett steg (men inte från underkänd (F eller FX) till godkänd).
Komplettering för den som får FX: inom 3 veckor efter tentamensresultat har anslagits har de som uppnått mellan 18p och 19.5p på tentan möjlighet att komplettera till det godkända betyget E (betyg 3).

Mål med kursen

Kursen ska ge dig datorvana och viss färdighet att skriva välstrukturerade program för att du ska kunna använda datorer och programmering som naturliga verktyg i ingenjörsarbetet. Du får kunskap om grundläggande datalogiska begrepp som förekommer i flertalet programmeringspråk samt förmåga att analysera, strukturera och lösa programmeringsuppgifter.
Kursens mål är också att ge kunskap om numeriska metoder för att lösa olika matematiska problem inom teknik och naturvetenskap. Du ska kunna identifiera olika typer av problem och veta vilka numeriska metoder som finns för att lösa dom. Du ska också känna till olika metoders egenskaper och begränsningar samt ha en uppfattning om resultaten är vettiga genom att veta vilka olika felkällor man har vid olika typer av approximation.
En stor del av kursen går ut på eget arbete med datorlaborationer för att ge vana vid att arbeta med MATLAB och att lösa olika typer av problem.

Kursinnehåll

Programmeringsdelen:
Grundläggande datatekniska begrepp, programmeringsteknik och programmering i Matlab. Styrstrukturer, funktioner, datstrukturer, filhantering och grafiska användargränssnitt.

Numerikdelen:
Idéer och begrepp inom numerisk analys. Ekvationslösning. Approximation, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system, derivataskattning, numerisk intergration, numerisk lösning av differentialekvationer, begynnelse och randvärdesproblem, stabilitet och konvergens, algoritmer för att lösa stora linjära system, beräkning av egenvärden och egenvektorer.

Kursens hemsida

Kursens hemsida på webben är www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1212/numpm06

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Det är viktigt för oss att få en uppfattning om hur kursen har fungerat ut studentsynpunkt. Detta för att kunna förbättra och utveckla kursen. En enkät kommer att finnas på denna webbsida som du kan fylla i vid kursens slut. Vi tar också gärna emot synpunkter under kursens gång.

Tryck här för att hämta kursenkäten:

^ Upp till allmänna kurssidan..


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 12 september 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>