Nada

Kursanalys för numpm05, 2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering för M1, läsåret 04-05

Kursdata

Tid: period 3-4 läsåret 2004/2005 dvs januari 2005 - maj 2005.
Poängantal: 6, varav laborationer 4 poäng (labA, labB, labC och labD på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarie tenta i period 4 (2/5-05).
Föreläsningar: 34 timmar.
Övningar: 34 timmar.
Laborationer: tre med muntlig redovisning (labA, lab B och labC) och en av projektkaraktär (labD), 30 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Sten Andersson (Matlab) och Lennart Edsberg (Numme)
Antal övningsgrupper: 4
Övningslärare: Lennart Edsberg, Ninni Carlsund, Andreas Atle, Sten Andersson
Antal registrerade elever: 135
Antal aktiva elever: 131 (har gjort minst en laboration)
Kurslitteratur:
Matlab Programming for Engineers av Stephen Chapman.
Scientific Computing av Quarteroni, Seleri.

Avklarade moment 2005-06-15:

  Tentamen    83   63%            (2p)
  LabA (Matlab) 129   98%            (1p)
  LabB (Matlab) 125   95%            (1p)
  LabC (Numme) 120   92%            (1p)
  LabD (projekt)118   90%            (1p)
  Prestationsgrad: 84%  
  Examinationsgrad: 63%  
I årets betygssättning tillämpades ECTS-betyg, vilket bl a innebär att en student får komplettera om resultatet ligger nära under gk-gränsen. Av de 113 tenterande den 2/5-05 fick 17 möjlighet att komplettera, vilket utnyttjades av 16 studenter.

Genom att göra en extrauppgift kunde ett godkänt betyg (E,D,C,B) på tentamen höjas ett ECTS-steg. Detta erbjudande utnyttjades av 23 studenter.

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Detta är andra gången kursen ges. Numme och programmering blandades från kursens början.
En del laborationsmoment slopades och ersattes med laborationsförberedande handräkneuppgifter som redovisades vid datorlaborationen.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.
Vid en del föreläsningar gjordes datordemonstrationer i salen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen besvarades av 50 kursdeltagare. De som har svarat är genomgående i stort sett nöjda med kursen. 80% anser att kursen bidragit till deras kunskapsutveckling.
Kursen upplevdes som medel-ganska svår (74%) men intressant och nyttig. Föreläsningarna har varit välbesökta (64% har gått på fler än 80 % av föreläsningarna).
Läroboken i Matlab bedömdes som bra men den i Numme fick inga bra omdömen. Exempelsamlingen var ok.
Handledarhjälp vid terminalövningarna tycker de flesta fungerar acceptabelt.
Hela 76% tycker att laborationerna givit värdefull praktisk erfarenhet
Ungefär 83% tycker att kurspoängen 6p är lagom medan 17% anser att 8p eller mer vore rimligt.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Läroboken i Numeriska Metoder byts ut mot en nyskriven svensk lärobok.
Laborationerna utvecklas: en del datormoment tas bort och ersätts av handräkneuppgifter som redovisas. GUI-uppgiften (lab 3) ändras, ev. görs gui-delen frivillig.

Vid kursens början ges en tydligare beskrivning av kursmålen.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 september 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>