Nada

Kursanalys för numpm04, 2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering för M1, läsåret 03-04

Kursdata

Tid: period 3-4 läsåret 2003/2004 dvs januari 2004 - maj 2004.
Poängantal: 6, varav laborationer 4 poäng (labA, labB, labC och labD på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarie tenta i period 4 (3/5-04).
Föreläsningar: 34 timmar.
Övningar: 34 timmar.
Laborationer: tre med muntlig redovisning (labA, lab B och labC) och en av projektkaraktär (labD), 30 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Sten Andersson (Matlab) och Lennart Edsberg (Numme)
Antal övningsgrupper: 4
Övningslärare: Elin Olsson/Lennart Edsberg, Jesper Fredriksson, Amir Filipovic, Christian Smith.
Antal registrerade elever: 138
Antal aktiva elever: 133 (har gjort minst en laboration) Kurslitteratur: Matlab Programming for Engineers av Stephen Chapman.
Scientific Computing av Quarteroni, Seleri.

Avklarade moment 2002-06-15:

  Tentamen    85   64%            (2p)
  LabA (Matlab) 133   97%            (1p)
  LabB (Matlab) 132   96%            (1p)
  LabC (Numme) 127   92%            (1p)
  LabD (projekt)120   87%            (1p)
  Prestationsgrad: 85%  
  Examinationsgrad: 63%  

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång


Detta är första gången kursen ges: programmeringsteknik med Matlab och Numme i samma kurs.

Faktiskt innehåll i kursen


Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.
Vid en del föreläsningar gjordes datordemonstrationer i salen.
Under en föreläsningstimme gästföreläste H-P Wallin från MWL om vibrationsproblem som förberedelse till labD. En av eleverna mycket uppskattad demonstration genomfördes.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen besvarades av 48 kursdeltagare. De som har svarat är är genomgående i stort sett nöjda med kursen.
Kursen upplevdes som ganska svår (52%) men intressant och nyttig. Föreläsningarna har varit välbesökta (58% har gått på fler än 80 % av föreläsningarna).
Läroboken i Matlab bedömdes som bra men den i Numme fick inga bra omdömen. Exempelsamlingen var ok.
Handledarhjälp vid terminalövningarna tycker de flesta fungerar acceptabelt.
Hela 70% tycker att laborationerna givit värdefull praktisk erfarenhet
Ungefär 83% tycker att kurspoängen 6p är lagom medan 17% anser att 8p eller mer vore rimligt.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång


Numerik och programmering ska blandas redan från kursens början.
Planeringen av det projekt som ges av matematik, mekanik och numme ska förbättras så att det inte blir arbetsanhopning i slutet av terminen.
Numme-läroboken behålls, trots kritik, men ska förses med utförligare läsanvisningar och kompletterande räkneexempel
Laborationer modifieras, så att texten blir ännu tydligare. Ev slopas några uppgifter och ersätts med handräkneuppgifter som ska visas upp vid redovisningen

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 7 oktober 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>