Nada

^ Upp till allmänna kurssidan.


Anvisningar till projektet (Lab7) kan du hitta här.
Projektet (Lab7) kan du hitta här.
Lab6 kan du hitta här.
EXTRA tider för sena redovisningar av "gamla" labbar, dvs lab 1-6, är tisdag 20/12 kl 10-12. Utnyttja dessa! Anmäl er på papperlista utanför Ninnis rum. (OBS! Ett pass per labb! Skall man redovisa två labbar måste man alltså boka 2 rutor!)
Muntlig redovisning av individuell (betygshöjande) extrauppgift kan ske
Fredag 16/12 kl 10-12
Tisdag 20/12 kl 13-14 och 16-17.
Bokning på papperlista utanför Ninnis rum.

2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering för BD2-Bio2-K2

Kursen innehåller programmering i Matlab och grundläggande numeriska metoder, totalt 6 poäng. Kursen läses av årskurs 2 i civilingenjörsprogrammen bioteknik, kemiteknik och materialteknik.

Schema

Kursen startar med första föreläsningen fredag 2 september kl 10-12 i sal M1. Kursen pågår sedan fram till vecka 49.

Lärare

Ninni Carlsund är kursansvarig och föreläsare.

Övningsassistenter är

  1. Ninni Carlsund (Epost: <ninni@nada.kth.se> )
  2. Anna-Karin Järemo (Epost: <f99-aja@nada.kth.se> ) / Peter Pohl (Epost: <pohl@nada.kth.se> )
  3. Jan Lindqvist (Epost: <jan.lindqvist@sbc.su.se> )

Kursens hemsida

Kursens hemsida på webben är www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1212/numpbk05

Mål med kursen

Kursen ska ge dig datorvana och viss färdighet att skriva välstrukturerade program för att du ska kunna använda datorer och programmering som naturliga verktyg i ingenjörsarbetet.

Du får kunskap om grundläggande datalogiska begrepp som förekommer i flertalet programmeringspråk samt förmåga att analysera, strukturera och lösa programmeringsuppgifter.

Kursens mål är också att ge kunskap om numeriska metoder för att lösa olika matematiska problem inom teknik och naturvetenskap. Du ska kunna identifiera olika typer av problem och veta vilka numeriska metoder som finns för att lösa dom. Du ska också känna till olika metoders egenskaper och begränsningar samt ha en uppfattning om resultaten är vettiga genom att veta vilka olika felkällor man har vid olika typer av approximation.

En stor del av kursen går ut på eget arbete med datorlaborationer för att ge vana vid att arbeta med MATLAB och att lösa olika typer av problem.

Kurslitteratur

Följande litteratur används i kursen:

Kursinnehåll

Programmeringsdelen:
Grundläggande datatekniska begrepp, programmeringsteknik och programmering i Matlab. Styrstrukturer, funktioner, datstrukturer, filhantering och grafiska användargränssnitt.

Numerikdelen:
Idéer och begrepp inom numerisk analys. Ekvationslösning. Approximation, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system, derivataskattning, numerisk intergration, numerisk lösning av differentialekvationer, begynnelse och randvärdesproblem, stabilitet och konvergens, algoritmer för att lösa stora linjära system, beräkning av egenvärden och egenvektorer.

Kursprogram och lokaler

Kursplan

Kurskatalog

Matlabfiler till kursen finns att hämta på http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1212/MATLABFILER/

Laborationer

I kursen ingår 6 obligatoriska datorlaborationer (se labhäfte, 3 kurspoäng) samt ett slutprojekt (1 kurspoäng). Godkänd laborationskurs ger fyra kurspoäng (av kursens totalt 6 poäng). Laborationerna görs i tvåmannagrupper i NADA:s datorsalar. För arbete utanför schemalagd tid är datorsalarna tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider.

Laborationerna ger bonuspoäng (bp) till tentan om de redovisas i tid (se nedan). Följande gäller för bonuspoäng och bonusdatum

Observera att redovisningen endast kan göras under terminalövningstid (på förbokade tider). Den skriftliga projektrapporten skall ha lagts postfack på NADA senast ovan angiven dag, kl 17.15.

Bonuspoängen gäller fram till (men inte till och med) nästa kursomgångs ordinarie tenta i november 2006.

Examination och betygsregler

En skriftlig tretimmarstentamen ges tisdagen 29 november 2005. Tentan omfattar huvudsakligen numerikdelen av kursen och består av ett antal mindre problem att lösa. Hjälpmedel på tentan är Användarhandledning för MATLAB.

Några tidigare tentor

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Det är viktigt för oss att få en uppfattning om hur kursen har fungerat ut studentsynpunkt. Detta för att kunna förbättra och utveckla kursen. En enkät kommer att finnas på denna webbsida som du kan fylla i vid kursens slut. Vi tar givetvis också gärna emot synpunkter redan under kursens gång.

Extramaterial till och tryckfel i Lab1

Ett tryckfel har hittats i Lab1 uppgift 4a. Argumentet har blivit 4 istället för 5. Rätta texten ska vara: Vid t=5 är THETA1(5)=132.4 och THETA2(5)=-140.0

För den som vill ha en mjukare start på labben finns också några inledande uppgifter.

^ Upp till allmänna kurssidan.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 januari 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>