KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

2D1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering, 6 poäng

Denna sida uppdateras inte längre. Här finns länk till aktuell kurssida.

Det här är en grundläggande kurs i numeriska metoder och programmering som ges för M1, T1 och P1 i period 3–4 våren 2006 och för B2, K2 och Bio2 i period 1–2 hösten 2005.


När man stöter på matematiska problem i praktiken är man oftast inte intresserad av det exakta analytiska svaret utan nöjer sig med att kunna göra en uppskattning. Den här kursen tar upp de vanligaste numeriska metoderna för att uppskatta lösningar till olika typer av problem. Några exempel:

  • Newton-Raphsons metod för ekvationslösning.
  • Runge-Kuttas metod för att skatta lösningen till en differentialekvation.
  • Minstakvadratmetoden och splines för kurvanpassning.
Beräkningarna görs på dator med hjälp av Matlab, och kursen inleds med programmeringsteknik – alltså läran om hur man skriver bra program.


Fortsättningskurser inom numerisk analys

För att ytterligare få fördjupning inom numerisk analys finns ett antal påbyggnadskurser att välja på.

Tillämpade numeriska metoder (2D1220) är en fortsättningskurs där man tar upp tekniskt-matematiska problem från olika tillämpningsområden. Kursens mål är att ge deltagarna kunskaper om användning, analys, och implementering av avancerade datororienterade numeriska metoder. Kursen ska också ge en grund för fortsatta studier i beräkningsteknik.

I kursen Numerisk behandling av differentialekvationer (2D1225) behandlas i mer detalj numeriska metoder för ordinära och partiella differentialekvationer. Även matematisk modellering samt matematiska egenskaper hos olika modeller studeras.

Det finns också ett antal metod- och tillämpningskurser inom numerisk analys.


Fortsättningskurser inom datalogi

Den som vill läsa fortsättningskurser i datalogi ska börja med att läsa en kurs med Java-programmering och datalogi, nämligen 2D13421 Tillämpad programmering ocg datalogi, 6 poäng.

Med den i grunden finns det sedan många kurser att välja på. Några populära kurser är:


 
Sidansvarig: Ninni Carlsund <ninni@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-11-21