Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för V, ht 99


-----

Allmänt

Period: ht 1999

Kursledare: Beatrice Frock

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Joakim Möller
       Lars Ivansson

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Aktuella siffror för laborationer, oktober 2000:


Antal aktiva registrerade elever: 103

% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
LabA:  94  92%
LabB:  87  85%


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever: 113 (varav 103 aktiva)

Lab  Ant G  

1   100
2    90   
3    95
4    86
Tentamen 981218, 84 tentander (V)


Betyg: 5  4  3  u
    3  8 38 35

(Dessa siffror förbättras om man inte inkluderar äldre tentander)


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
Lab A:  90    87 %
Lab B:  86    84 %
Tentamen:   48 % 


Total poängproduktion: 67 % (4p x 103 aktiva elever)
-----

Kursanalys

Kursen gick mycket bra, och de flesta av eleverna är nöjda. I år beslöt elevernas kursnämnd att inte göra en egen enkät, men jag hade ett formellt möte med elev representanter från V2, där jag hörde att allting ansågs fungera bra. Jag lovade då att förbereda själv en elektronisk kursutvärderingsblankett i kursens hemsida, enligt elevrepresentanternas önskemål.
Inte så många elever har fyllt i den elektroniska blanketten. Nästa omgång kommer jag att återigen använda en pappersversion.
Egna kommentarer:
Närvaron på föreläsningar var mycket hög, nära 100%. De utdelade föreläsningsanteckningarna uppskattades.
Närvaron på salsövningar var också mycket hög, och alla tre grupper välbesökta. Antalet elever kanske motiverar fyra i stället för tre övningsgrupper, faktiskt.
Inga större problem på terminalövningar heller, dock irriterande att sökvägen till filer i Matlab på V-sektionens PC-system "tappas bort" ständigt. Teknologerna hade en del svårigheter med detta i början, men blev vana vid detta systemfel.
Laborationerna uppskattades innehållsmässigt.

/Beatrice


^ Upp till Numme V-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 oktober 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>