Nada

Kursanalys för M, Numeriska metoder, grundkurs I, för M2, läsåret 99-00

Kursdata

Tid: period 2-3 läsåret 1999/2000 dvs november 1999 - 2000.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 3 (11/3-00), omtenta (29/4-00).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 18 timmar.
Laborationer: tre vanliga (labA) och en av projektkaraktär (labB), 20 timmar schemalagd tid. LabA redovisas muntligt, projektet redovisas med rapport.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal övningsgrupper: 6
Övningslärare: Lennart Edsberg, Otilia Lillin, Ninni Carlsund, Henrik Stranlund, Fatemeh Pakdaman och Jelena Solovjova
Antal registrerade elever: 224 (17 av dom gjorde dock inget på kursen)
Kurslitteratur: KMGK av Bengt Lindberg m.fl..
Grunderna i numeriska metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 2000-08-25:

  Tentamen   178   86%
         (172 av 179 den 11/3, 3 av 5 den 29/4,3 av 4 den 24/8)
  LabA     197   95%            (1p)
  LabB     201   97%            (1p)
  Prestationsgrad: 91%  
  Examinationsgrad: 85%  

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Laborationerna gjordes ännu mer maskinämnesorienterade
Verksamheten med förberedelseuppgifter till laborationerna fortsatte men minskades något som svar på elevernas reaktion från föregående år. På 60% av övningarna ägnades ena timmen åt självverksamhet för eleverna. Den bestod i att arbeta med ett antal mindre uppgifter, förberedelseuppgifter av matematisk och numerisk karaktär avsedda att bättre förbereda inför laborationerna.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.
Under en föreläsningstimme gästföreläste Dr H-P Wallin från MWL om vibrationsproblem som förberedelse till labB. En uppskattad demonstration med svängande fjädrar genomfördes.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen

besvarades av 30 kursdeltagare.
Kursen upplevdes som medelsvår till ganska svår. De flesta tyckte att kursen var intressant och meningsfull. Läroboken bedömdes som hyfsad, KMGK som bra. De flesta eleverna kör på M's datorer, några få kör på egen PC.
Mer än 80% av föreläsningarna har besökts av 81% av eleverna. 90% tyckte att föreläsningarna var bra eller mycket bra.
Laborationsförberedelserna tyckte 75% av eleverna var bra eller mycket bra.
Handledarhjälp vid terminalövningarna tycker de flesta fungerar hyfsat eller bra, men en del tycker det tar tid att få hjälp. 95% tycker laborationerna var bra.

Laborationerna 1,3 och 4 tog för de flesta ca 10 timmar timmar. Laboration 2, den skriftliga, tog ca 40 timmar Projektlabben med rapport tog enligt de flesta "väldigt många timmar".
Labbarna ansågs överlag som lärorika och givande.
Ungefär 35% tycker att kurspoängen 4p är lagom medan 35% anser att 5 poäng vore mer rimligt.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Den skriftliga rapporten arbetas om så att den ej blir så tidskrävande. Nya varianter av probleminnehållet i denna lab arbetas fram. Samarbete med Inst för Maskinelement avseende några gemensamma labbar med både numeriskt och maskinspecifikt innehåll.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 september 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>