Nada

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder gk1, för K2, våren 2000

Kursdata

Tid: period (3), 4 läsåret 1999/00 dvs februari - maj 2000.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 4 3/6-00), omtenta (24/8-00).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 18 timmar.
Laborationer: tre vanliga, Lab1, Lab2 och Lab4 (labA) och en av projektkaraktär, Lab3 (labB), 20 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal övningsgrupper: 4
Övningslärare: Peter Lundmark, Ralph Winkler, Otilia Lillin, Lennart Edsberg
Antal registrerade elever: 124, av dessa var 114 aktiva på kursen
Kurslitteratur: KMGK av Bengt Lindberg m.fl..
Grunderna i numeriska metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 2000-06-04:

  Tentamen    75   66% (t.o.m. sept-00)   (2p)   
  LabA     100   88%            (1p)
  LabB     103   90%            (1p)
  Prestationsgrad:   70% 
  Examinationsgrad:   61% 

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång


Laborationerna gjordes ännu mer kemiorienterade. Två olika labbar att välja på i den skriftliga labben (Lab3).
Förberedelseuppgifter till laborationerna fortsatte. 50% av övningstiden ägnades åt självverksamhet för eleverna. Den bestod i att arbeta med ett antal mindre uppgifter, s.k. förberedelseuppgifter av matematisk och numerisk karaktär avsedda att bättre förbereda inför laborationerna. Detta uppskattades av 70% av eleverna.
Kursuppläggning enl temat jämviktsproblem, dynamiska problem, anpassningsproblem. Detta var även den kronologiska ordningen vid kursgenomgången.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.
Under en föreläsningstimme gästföreläste prof Pehr Björnbom, Kemiteknik, om numeriska tillämpningar inom kemin.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen besvarades av 42 kursdeltagare.
Kursen upplevdes som medelsvår (76%). De flesta tyckte att kursen var intressant och meningsfull (60%). Läroboken bedömdes som hyfsad eller bättre (55%), KMGK som bra (60%). De flesta eleverna kör på Nadas datorer (71%), några kör på egen PC (12%).
Mer än 80% av föreläsningarna har besökts av 44% av eleverna, 25% har nöjt sig med 60-80%. Alla tyckte att föreläsningarna var bra.
Handledarhjälp vid terminalövningarna tycker de flesta fungerar hyfsat eller bra, men en del tycker det tar tid att få hjälp. 81% tycker laborationerna var bra.

Kursen har som helhet mottagits positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull, men rätt tidskrävande.
Laborationerna 1 tog för de flesta ca 15 timmar timmar, lab 2 och 4 ca 10 timmar var medan lab 3 tog i medel 45 timmar Projektlabben med rapport tog enligt de flesta "väldigt många timmar".
Labbarna ansågs överlag som lärorika och intressanta.
Ungefär 67% tycker att kurspoängen 4p är lagom medan 31% anser att 5 poäng vore mer rimligt.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Laborationsförberedelserna vidareutvecklas.
Nya projektuppgifter (kemianknutna) arbetas fram.
Försök att få in mer Matlab i början av kursen. Eleverna har ju Java med sig från Programmeringsteknikkursen och det är ju lite mer annorlunda än tidigare.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se,>
Senast ändrad 12 september 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>