Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för V, ht 98


-----

Allmänt

Period: ht 1998

Kursledare: Beatrice Frock

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Joakim Möller
       Lars Ivansson

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.
Antal registrerade elever: 113

Lab  Ant G  

1   102   
2    99   
3    95
4    91
Tentamen 981219, 95 tentander


Betyg: 5  4  3  u
    4  10 30 51

(Dessa siffror förbättras om man inte inkluderar äldre tentander)


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
Lab A:  99    98 %
Lab B:  91    90 %
Tentamen:   40 % 


Total poängproduktion: 67 % (4p x 101 aktiva elever))Kursanalys

Resultatet av V-elevernas egen kursenkät visar att de flesta verkar vara nöjda med kursen.

Utdrag ur utvärderingsmötesprotokoll, 25/2-99

Allmänt: De flesta tyckte att kursen hade uppfyllt uppställda mål och var ganska nöjda med kursen. Hemsidan var uppskattad och välbesökt...
Föreläsningar: De flesta var närvarande på föreläsningarna. De tyckte även att innehållet var bra, förutom att det gick lite för snabbt och var lite rörigt ibland. Även fler räkneexempel önskades...
Föreläsningsanteckningarna var uppskattade men kunde varit mer utförliga...
Övningar/ lektioner: Det var hög närvaro på lektionerna. Alla övningsledare har över lag fått bra kritik.
Datorlaborationer: Majoriteten av teknologerna tyckte att laborationerna var bra innehållsmässigt och gav mycket kunskapsmässigt. De var även svåra och tidskrävande...

/Beatrice


^ Upp till Numme V-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 april 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>