Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för V, ht 97


-----

Allmänt

Period: ht 1997

Kursledare: Beatrice Frock

Fyra övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Malin Andersson
       Krister Persson
       Lars Ivansson

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.
Antal registrerade elever: 136

Lab  Ant G  

1   124   
2   116   
3   117
4   114   
Tentamen 971220, 98 tentander


Betyg: 5  4  3  u
    2  14 30 52

(Dessa siffror förbättras om man inte inkluderar äldre tentander)


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
Lab A: 116    91 %
Lab B: 114    89 %
Tentamen:   36 % 


Total poängproduktion: 63 % (4p x 128 aktiva elever))Kursanalys

Eleverna har varit ambitiösa och har skrivit mycket positivt om kursen (v.g. se nedan). Allting har fungerat bra. Framtida förändringar: jag ska försöka skriva något långsammare på tavlan!
/Beatrice

Utdrag ur utvärderingsmötesprotokoll, 20/1-98

Allmänt: De flesta teknologerna har varit nöjda med kursen. Få har tyvärr använt sig av hemsidan där Beatrice har skrivit in allas lab. resultat, de som har använt sidan har varit nöjda med det.
Föreläsningar: En anmärkning om föreläsningarna är att Beatrice är allt för snabb att skriva på tavlan så att alla inte hinner med att skriva av. Hon är dock medveten om detta och ska tänka mer på det i fortsättningen. Hon kanske först kan berätta och sedan skriva, eller tvärt om så alla hinner i kapp. En annan anmärkning är att det görs för stora hopp, man antas hänga med i resonemanget. Ett önskemål är därför att alla mellansteg ska redovisas på tavlan, då vet alla bättre vad det är som händer.
Något som var bra var att Beatrice hann ta upp allt på föreläsningarna, och vi ansåg det bättre än att behöva läsa in vissa kapitel själva.
Föreläsningsanteckningarns uppskattas också utav de flesta...
Övningar: Alla övningsledare har över lag fått bra kritik och närvaron har varit hög.
Laborationer: Laborationerna är uppskattade även om de var lite väl omfattande. De gav mycket kunskapsmässigt men de var för stora för att hinna med att skriva dem som en ingenjörsmässig rapport, vi fick dock inga avdrag för det. Möjligheterna att få hjälp var också bra då terminalövningarna var försedda med många övningsassistenter.

^ Upp till Numme V-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>