2D1210 Numeriska metoder, grundkurs I för L

Resultat av kursutvärdering, HT97


  Ett antal frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Skriv några rader om kursen:

  Bra föreläsare (Ninni) och övningsledare(malin)
  Det enda negativa med kursen är att labbarna tagit så lång tid.

  ---
  Jag tycket att kursen har tagit alldeles för lång tid om man jämför med hur mycket poäng man får för kursen.
  Labbarna, som har tagit i snitt 35 timmar tycker jag är för mycket tid. Dessutom tycker jag när man har lagt ner så mycket tid på labbarna borde man eller skall man inte få avdrag för småfel. Bara man lämmnar in rimliga svar borde man få full pott.
  Sedan borde vi ha fler än sex schemalagda timmar i terminalsalarna på varje labb. Det är ju nästan helt omöjligt att få tag på en dator under dagtid när alla salar är bokade. Den allmänna handledningen måste kunna Numme! Ni skryer med att det finns fem timmar handledning om dagen, men de flesta kan bara programmering och ingen numme, vilket är dåligt när det är så lite schemalagt.

  ---
  Orimligt mycket nedlagd tid för allt för lite substans. Kursen borde vid nuvarande utformande av labbarna ge minst 1-2 högskolepoäng till. Jag tycker dessa hundpass på NADA kraftigt dragit ner entusiasmen för ämnet. Detta är synd.
  ---
  Föreläsningarna var dåliga, sluta med retoriska frågor(blir bara jobbigt att lyssna på). NADAS föreläsningar håller en låg nivå, pedagogiken är felriktad. Många och tråkiga frågor blir mycket jobbigt att lyssna PÅ. Satsa på fler övningar samt mer lärarledd tid vid terminalerna.
  Plus för bra assistenter, Sten Cello!
  Kanske byta föreläsare till någon av dessa?

  ---
  Ja, matte och programmering i ett. Kan det bli bättre!
  ---
  Labarna tog alldeles för lång tid. Stämde inte med rekommenderad tid.
  ---
  Ni kräver alldeles för mycket av oss för dessa ynka 4 poäng. Labbarna tar ju all ens tid och vi har denna period 2 andra ämnen också, vilka kommer helt i skymundan pga nummen. Det vore bättre att bara ha 2 kurser denna period. Det blir inte roligt bara pga av att man har en sådan tidspress
  ---
  Denna kurs är på tok för tidskrävande. Om det var en 10-poängskurs skulle jag förstå varför den var det, men så är ju inte fallet! Det är verkligen synd, för när man väl stupar i säng efter en lab-kväll på Nada, så hinner man varken läsa något annat ämne eller för bereda sig för föreläsningar.
  ---
  man fick en bild av kursen till slut
  ---
  Alldeles för tidskrävande laborationer. Helt oacceptabelt med tanke på hur få poäng som erhålls.
  Bra föreläsningsanteckningar som delats ut.

  ---
  Föreläsningarna har varit bra, men det är svårt att själv tillämpa innehållet när man sätter sig vid datorn. Saknas på något sätt en liten länk mellan det teoretiska och praktiska.
  Kanske går det lite för fort på övningarna ibland och en ide är att dela ut anteckningar på de problem som löses på övningarna så man slipper anteckna så mycket. Man vill gärna göra det för mycket av det har man ofta nytta av sen när man labbar.

  ---
  Kursen kräver alldeles för mycket arbete på fritid! Det är ont om datorer på dagtid, samt då finns inga handledare. För att få ut mer av den här kursen skulle jag önska att vi använt en datormiljö som jag tror att många kommer att arbeta i, i yrkeslivet, Excel!
  ---
  Labbarna tog alldeles för lång tid......
  Labbarna tog aldeles för lång tid....

  ---
  Den här kursen var den absolut jobbigaste kurs jag har läst. Jag anser att den är fullständigt fel upplagd.
  Det är väl numeriska metoder vi skall läsa och inte 4p programmering i Matlab.
  Nu har jag ju inte skrivit tentamen ännu men när jag sitter och jobbar med extentorna märker jag att dom inte alls återspeglar laborationerna man har gjort. Tentorna verkar mest innehålla sådana tal som man kan göra i Peter Pohls bok.
  Då kan man väl säga: Ja men lös dom då under kursens gång. Jag kan säga att det hinner man inte. Labbarna tar all tid som blir över efter schemalagd tid. Dvs fritiden.
  Dessa labbar gör så att man inte hinner koncentrera sig på de båda andra ämnena som vi läser parallellt. Dess två ämnen kommer helt i andra hand vilket är fruktansvärt fel.
  Systemet med bonuspoängen till tentan är också vridet till det sämre. Sitter man här på nada och sliter med dessa labbar borde man full bonus om man gör uppgifterna och lämnar in dom i tid. Detta populära system används av matteinstitutionen, så varför kan inte ni göra det.
  Skall kursen fortsätta i sitt nuvarande skick, vilket jag anser vara helt förkastligt, bör ni, med tanke på den tid man lägger ned, öka på studiepoängen till 6p.

  ---
  Ninni var verkligen jättebra, både hjälpsam, snäll och duktig.
  ---
  För mycket Matlab
  ---
  Ett under att många tar sig genom kursen
  ---
  Skulle kunna göras mycket roligare
  ---
  Ninni skall ha en eloge för sitt engagemang
  ---
  Är alldeles för tidskrävande för så få poäng. Man borde inte lägga 2 kurser parallellt med denna (3 tot!)
  ---
  Ninni mkt duktig. Bra med läsliga anteckningar från förel.
  Mkt bra med räknestuga i tentaveckan. Kan man inte ha lite prydligare facit till extentorna?

  ---
  Kostar mer än det smakar
  ---
  Kul kurs, alltför tidskrävande labbar.
  ---
  Svår, tidsödande, men rolig efteråt.
  F4: Bättre ju längre perioden gick.

  ---
  Bra kurs som helhet
  ---
  Tar alldeles för mycket tid!!
  ---
  Orimligt tidskrävande


  FÖRELÄSNINGAR


 2. Hur många föreläsningar lyssnade Du på?

  1. 2% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 7% (3 st) 40-60%.
  4. 18% (8 st) 60-80%.
  5. 70% (31 st) Mer än 80%.


 3. Hur var undervisningstakten?

  1. 0% (0 st) Låg.
  2. 91% (40 st) Lagom.
  3. 7% (3 st) För hög.


 4. Hur lyckades föreläsaren väcka entusiasm för ämnet?

  1. 9% (4 st) Mycket bra.
  2. 43% (19 st) Bra!
  3. 36% (16 st) Bör förbättras.
  4. 7% (3 st) Inte alls bra, måste förbättras!


 5. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

  1. 16% (7 st) Mycket bra.
  2. 59% (26 st) Bra!
  3. 16% (7 st) Bör förbättras.
  4. 2% (1 st) Inte alls bra, måste förbättras!


 6. Hur var föreläsningarnas innehåll?

  1. 11% (5 st) Mycket bra.
  2. 61% (27 st) Bra!
  3. 20% (9 st) Bör förbättras.
  4. 0% (0 st) Inte alls bra, måste förbättras!


  ÖVNINGAR


 7. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 57% (25 st) Ninni.
  2. 16% (7 st) Malin.
  3. 14% (6 st) Sten.
  4. 7% (3 st) Krister (Cello).


 8. Hur var övningarnas innehåll?

  1. 16% (7 st) Mycket bra.
  2. 55% (24 st) Bra!
  3. 18% (8 st) Bör förbättras.
  4. 2% (1 st) Inte alls bra, måste förbättras!


 9. Hur var övningsassistenten ur pedagogisk och kunskapsmässig synpunkt?

  1. 32% (14 st) Mycket bra.
  2. 45% (20 st) Bra!
  3. 16% (7 st) Bör förbättras.
  4. 0% (0 st) Inte alls bra, måste förbättras!


 10. Hur var tempot på övningarna?

  1. 9% (4 st) Lågt.
  2. 73% (32 st) Lagom.
  3. 11% (5 st) För högt.


  LABORATIONER


 11. Hur var innehållet i laborationerna?

  1. 7% (3 st) Mycket bra.
  2. 34% (15 st) Bra!
  3. 48% (21 st) Bör förbättras.
  4. 9% (4 st) Inte alls bra, måste förbättras!


  Ev. kommentar:

  Labbarna har tagit aldeles för lång tid. Det intresse man hade för ämnet från början dog medans man satt på nada(framför allt under lab3), tillslut var man bara jätte less.
  Som det är nu kan man inte lägga mer tid på nummen än den man lägger på labbarna det är ändå svårt att hinna med att få in de andra ämnenas arbeten och hemuppgifter.
  Jag tillhör den grupp som tycker om att hinna med att läsa en del hemma även under periodens gång och inte bara under tentaveckorna.
  Tyvärr kan jag inte komma med några bra förslag till hur man kan förbättra labbarna mer än att kanske ta bort någon uppgift men det finns säkert bättre sätt att lösa problemet på.

  ---
  Angående Fö och övn, tycker jag att ni borde ha tatt upp lite med relevanta exempel som likna de vi får på laborationerna.
  ---
  Färre uppgifter vore önskvärt. Då skulle man ha mer tid till att sätta sig in i kurslitteraturen. Nu blev det mest hafsande.
  ---
  För tidskrävande, för de få poäng som erhålles för kursen. Mer poäng eller eller mindre labbar!
  ---
  Lab tre var alldeles för lång. Korta ned den lite till nästa år
  Annars så var allting bra.

  ---
  Lite ojämn arbetsmängdsfördelning mellan labbarna.
  Det är otroligt mycket jobb för lite poäng!!

  ---
  Tog för mycket tid!!!!
  ---
  Alldeles för långa.
  Fler lite roliga uppgifter,typ Möss i ladan.

  ---
  Alldeles för mycket och svårt
  ---
  För mycket uppgifter, ha en uppgift för varje del. Att köra med korv-stoppning lönar sig inte!
  Idee´n med labar är bra, men tids-fördelningen bör verkligen tänkas igenom!!

  ---
  Sten borde vara lite bättre förberedd. Han verkar noncha om han har gjort fel i en uppgift
  ---
  Alldeles för tidskrävande för så lite poäng.
  ---
  Tar alldeles för mycket tid.
  Varför använder vi Matlab? Hur många av oss kommer att använda Matlab i framtiden?

  ---
  Labbarna tog alldeles för lång tid......
  Det skulle ha räckt med tre labbar, bara man har med alla momenten.

  ---
  Jag vill ha:

  Fler övningar!
  Fler tillfällen med bokade terminalsalar!

  ---
  Mycket tidskrävande! Få hjälptimmar
  ---
  F3. Takten låg i början, lagom på slutet.
  F6. Förel, Inte bra i början, bra på slutet
  F19. Kursen inte intressant i början, intressant på slutet.

  ---
  Orimligt långa, ej i proportion till 4 poäng och antalet datorer
  ---
  Alldeles för många uppgifter på för kort tid
  ---
  Alldeles för mycket frågor - tidsproportionerna är helst snedvridna. 40-50 tim lab 3 är det vettigt?
  ---
  Labbarna tog ALLDELES för mkt tid
  ---
  Man lär sig Matlab, inte numme! Man behöver kunna ägna sig åt frågor av typ tentans första del - kanske en hemlabb med sådana frågot vore nå't! Då lär man sig grunderna bättre.
  ---
  Svåra att greppa
  ---
  Lite väl tidskrävande.
  ---
  För svårt att klara utan hjälp. Det finns enligt mig tre sätt att lösa nummelabbarna:
  1. Lös och fråga kontinuerligt, även om man skulle klara att lösa en del, frågar man för att det går fortare.
  Vissa assar hjälper gärna mer än tillräckligt.
  2. Planka och kopiera från alla andra.
  3. Lösa allt själv, försöka lösa även då det är svårt blir.
  Själv tycker jag att alternativ tre är bäst, då lär man sig mest och får tänka ut lösningarna själv.

  ---
  Evighetslånga labbar
  ---
  Det mesta i kursinnehållet/kursboken tas upp i laborationerna
  ---
  Lab 1 för lätt, sedan bara svårare!
  ---
  Labbarnas uppläggning kan man inte klaga på. Däremot på den otroliga tid de krävde
  ---
  Labbarna tog alldeles för lång tid. Bör förkortas.


 12. Hur var laborationshandledarnas insats?

  1. 11% (5 st) Mycket bra.
  2. 73% (32 st) Bra!
  3. 9% (4 st) Bör förbättras.
  4. 2% (1 st) Inte alls bra, måste förbättras!


 13. Användes laborationstiden vettigt?

  1. 52% (23 st) Ja.
  2. 36% (16 st) Nej.


  Ev. kommentar:

  fler timmar till laborationerna
  ---
  Fler schemalagda timmar till laborationerna.
  ---
  Man lessnar på att lägga ner upp till 40 timmar per lab och ändå bara få ett bonuspoäng, på grund av otydliga instruktioner vad gäller feltolkning!
  ---
  Mer handledning eftersom labbarna var så tidskrävande. Högre kompetens hos handledarna- endast Sten, Ninni och Cello var bra som handledare. Ett plus för Cello som tog sig tid att förklara och visa vid terminalen.
  ---
  För lite schemalagda labtid.
  Även svårt att få tag på datorer andra tider på dagen vilket försvårar ytterliggare.

  ---
  Många timmar, men kunskapen fastnar stenhårt
  ---
  va, fattar ej frågan!
  Användes den vettigt av oss eller er???

  ---
  För mycket tid gick åt till att vänta på sin tur på hjälplistan.
  ---
  De flesta handledarna är mycket duktiga och pedagogiska, men undantaget är allmänhandledarna.Alla kan inte numme.Det MÅSTE finnas tillgänglig hjälp under utsatt tid.
  Dessutom för lite schemalagd lab-tid för så här omfattande labar.

  ---
  Alldeles för svåra och tiskrävande.
  ---
  Man hade inte riktigt kunskaperna för att kunna ta informationen man fick till labbarna. Svårt helt enkelt!
  ---
  Mer tid med hjälp.
  ---
  Behöver mer lab-tid, dvs bokade salar
  ---
  Inte med tanke på att kursen bara är 4 poäng samt att tillgången på datorer är liten
  ---
  Antingen mer schemalagd tid eller mer studiemedelspoäng!
  ---
  Ja och nej! Mycket sitta vid datorn och uggla.
  ---
  Man får väl skylla sig själv om man inte är förberedd.
  Men ge gärna eleverna tips om att de bör vara pålästa inför labben!

  ---
  För lite tid
  ---
  Man satt för det mesta och dunkade pannan blodig mot skärmen.
  ---
  Tråkigt att vänta i evigheter på hjälp
  ---
  Tog alldeles för mycket tid i datasal och alldeles för lite tid för förbredelser, inte kursens fel dock.
  Möjligen kan mer tid ägnas åt att räkna själv på övningstillfällena, då kan labbarna ta lite kortare tid i anspråk.

  ---
  För mycket tid ägnades åt laborationerna, man hann aldrig läsa på.
  ---
  För mycket tid gick åt till frustration.


  KURSLITTERATUR


 14. Hur var kurslitteraturen anpassad i förhållande till din kunskapsnivå?

  1. 2% (1 st) Mycket bra.
  2. 48% (21 st) Bra!
  3. 34% (15 st) Bör förbättras.
  4. 5% (2 st) Inte alls bra, måste förbättras!


 15. Hur speglar kurslitteraturen kursen?

  1. 5% (2 st) Mycket bra.
  2. 55% (24 st) Bra!
  3. 18% (8 st) Bör förbättras.
  4. 7% (3 st) Inte alls bra, måste förbättras!


  Vad var inte bra i kurslitteraturen?

  har ej läst så mycket, men mer exempel vore bättre.
  ---
  Det är synd att boken (den gröna) inte visar några matlab exempel. Om man letar i boken för att man inte förstår något särskillt ex någon sorts interpolation så blir man inte särskillt klarare av boken. Den förklarar inte så bra.
  ---
  Den kändes ibland lite diffus vad gäller praktisk tillämpning på labbar till exempel.
  ---
  Kompendierna var bra men kunde vara något mer omfattande samt bättre strukturerade.
  Boken var väl teoretisk, gärna MATLAB-lösningar till boken problem!

  ---
  Rörig
  ---
  Svårläst
  ---
  Svårt att förstå, ibland krångliga formuleringar
  ---
  Pohls bok förklarade inte vissa grundläggande begrepp, som faktiskt kan behöva repeteras.
  ---
  Det verkar som om kusren går ut på att lära sig matlba vilket jag inte anser bör vara målet med kursen.
  ---
  För enkla exempel i boken. Det är i och för sig bra, men det skulle kunna vara några lite svårare oxå!
  ---
  F15. Vet ej.
  ---
  Vill ha fler extentor
  ---
  För omfattande få exempel
  F16 Bengt borde gå skrivkurs, oläsliga svar.

  ---
  F16: Dock alldeles för otydligt skrivet och formulerat facit
  ---
  Ingen kommentar
  ---
  Pohls bok bör förbättras.
  för plottrigt mer verklighetsbetonat i Pohls bok
  F16: Men det skiljer för mycket mellan våran tenta och
  extentorna. Det är mer programmering och algoritmskrivning idag.

  ---
  F18: Svårt att veta vad Numme är innan man gått kursen.
  ---
  För svåra ord. Man kan uttrycka sig mer lättförståeligt.
  ---
  Inget facit i GNM eller U-delen i tentorna
  ---
  F16: Kan ni inte skriva ett läsligt facit?
  ---
  F18: Vad skall numme användas till?
  ---
  F16: Man borde få svar på ALLA extentafrågot, inklusive
  U-frågorna!!!

  ---
  GNM:
  Krångligt om antalet operationer som behövs för olika metoder.
  Knepigt till en början att få grepp om bandmatrismetoden.
  Kap 8 borde stått i början av boken istället (relativfel vs. absolutfel etc.)

  ---
  Hänger ej ihop med laborationerna


  EXTENTOR


 16. Hur tycker du att de utdelade gamla tentorna speglar kursens innehåll?

  1. 2% (1 st) Mycket bra.
  2. 39% (17 st) Bra.
  3. 23% (10 st) Mindre bra.
  4. 5% (2 st) Dåligt.
  5. 25% (11 st) Vet ej.


  DIVERSE


 17. Tycker du att kursen är lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 2% (1 st) Lätt.
  3. 25% (11 st) Medel.
  4. 36% (16 st) Ganska svår.
  5. 32% (14 st) Mycket svår.


 18. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 16% (7 st) Ja.
  2. 45% (20 st) Tveksam.
  3. 32% (14 st) Nej.


 19. Tycker du att kursen är intressant?

  1. 0% (0 st) Ja, mycket.
  2. 27% (12 st) Ja.
  3. 27% (12 st) Neutral.
  4. 25% (11 st) Inte särskilt.
  5. 16% (7 st) Nej.


 20. Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och datorvana. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 59% (26 st) Ja.
  2. 23% (10 st) Tveksam.
  3. 9% (4 st) Nej.


 21. Vad tycker du om kursboken Grunderna i numeriska metoder (GNM, gröna boken)?

  1. 7% (3 st) Mycket bra.
  2. 16% (7 st) Bra.
  3. 34% (15 st) Hyfsad.
  4. 30% (13 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dålig.
  6. 5% (2 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Se rutan ovan
  ---
  Den bore ta upp lite Matlab program i den.
  ---
  se ovan
  ---
  Har inte alls haft användning för den. Det känns som man bara skaffar sig den för att man ska ha den på tentan.
  ---
  Svårförståelig
  ---
  Drar sig från att läsa, pga att boken ser tråkig ut.
  Svårläst

  ---
  Se ovan. Dåligt att facit ej är tillgängligt.
  ---
  Krångliga beteckningar. Svårt att identifiera med eget problem.
  ---
  Dålig innehållsförteckning. Många saker står inte med men när man väl hittar nåt inne i boken kan man läsa hela sidor om det.
  ---
  För lite konkreta exempel.
  ---
  Se ovan!
  ---
  Har ej läst den.
  ---
  Hade den blå
  ---
  F20: Hade glömt algebran, det var 1 år sen ju!
  ---
  Opedagogisk
  ---
  Lite jobbig från början, men bra inför tentan.
  ---
  Luddig text. Finns bättre böcker?
  ---
  Bökigt att hänga med i exemplen (mycket syftande på tidigare exempel etc.)
  ---
  Lite matlab vore bra!


 22. Vad tycker du om kompendiet (KMGK, vita häftet)?

  1. 7% (3 st) Mycket bra.
  2. 34% (15 st) Bra.
  3. 20% (9 st) Hyfsat.
  4. 9% (4 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.
  6. 20% (9 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kompendiet:

  Kan vara mer omfattande med fler exempel.
  ---
  Jag hade användning för den när jag gjorde labbarna.
  Det var lite bra!

  ---
  Svår att hitta i. Det skulle vara bra med register.
  ---
  Bra med mycket exempel.
  ---
  Har ej läst det.
  ---
  Bättre än boken
  ---
  Svårförstått
  ---
  Har inte använt det så mycket
  ---
  Mycket bra som komplement till laborationerna.


 23. Vad tycker du om exempelsamlingen (EXS, gula häftet)?

  1. 2% (1 st) Mycket bra.
  2. 41% (18 st) Bra.
  3. 14% (6 st) Hyfsad.
  4. 5% (2 st) Mindre bra.
  5. 5% (2 st) Dålig.
  6. 27% (12 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om exempelsamlingen:

  Har inte hunnit börja räkna i det ännu så jag kan inte uttala mig
  Kommentaar till fråga 24. Det har tyvärr inte funnits tid till att läsa i förväg eller räkna ikapp. Tyvärr.

  ---
  Väldigt svåra uppgifter, men det är bra med lösningar.
  ---
  Har inte klarat att räkna några tal på egen hand.
  ---
  Bra när svaren står förklarade. Dock kunde en del svar vara obegripliga. Bra kunskapskälla till labbarna.
  ---
  Bra, men mycket Matlab.
  ---
  Bra
  ---
  F24: Sällan - när skulle jag få tid till det.
  ---
  Man hann tyvärr aldrig använda det. All tid gick åt till labbarna. Det finns inte en chans att hinna ägna mer tid åt ämnet än så. Vi hade ju 2 ämnen till, som redan blev lidande.


 24. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 5% (2 st) Ofta.
  3. 16% (7 st) Ibland.
  4. 48% (21 st) Sällan.
  5. 30% (13 st) Aldrig.


 25. Vad tycker du om de kopior av OH-bilderna som delats ut vid föreläsningarna? (flera alternativ kan kryssas i)

  1. 75% (33 st) Bra, man slapp skriva så mycket egna anteckningar.
  2. 77% (34 st) Bra, man fick genomräknade exempel att titta på.
  3. 82% (36 st) Bra, man fick färdiga program att utgå från som mall till labbarna.
  4. 5% (2 st) Inte bra, färdiga program som man inte förstår, men som ger siffersvar.
  5. 5% (2 st) Inte bra, grötiga exempel med massor av siffror.
  6. 14% (6 st) Inte bra, man luras att inte läsa boken.
  7. 0% (0 st) Vet inte, inte tittat på dem.


  Ev. kommentar om de utdelade papperen:

  Bra, jag tycker att numme är ganska svårt och mig hjälpte det att jag kunde koncentrera mig på vad du
  sade i stället för att sitta och skriva ett par rader efter och inte kunna lyssna ordentligt. Nu kunde jag
  stoppa in komentarer där jag tyckte att det behövdes.

  ---
  De gav mig stor hjälp till labbarna.
  Det var lite bra!

  ---
  Lite mer förklaringar skulle vara bra.
  ---
  Mycket bra!
  Man slipper att skriva ihjäl sig, och hinner därför med att lyssna.

  ---
  Bra komplement till boken
  ---
  jättebra för man hänger med bättre på föreläsningarna
  ---
  Jättebra!
  ---
  Lte väl smått kanske, annars jättebra.
  ---
  Det är lättare att hänga med, man slipper koncentrera
  sig på att anteckna -> man kan vara mer uppmärksam!

  ---
  Fortsätt med dom.
  ---
  Bra! Särskilt sammanfattningen.
  ---
  För omfattande - mindre text tydligare
  ---
  Mycket bra!
  ---
  Kluddiga, samla koderna någon annanstans.
  ---
  Kan bli ännu bättre
  ---
  Stor nytta vid labb och tentaplugg
  ---
  Suveräna!!!
  ---
  Det var mycket bra anteckningar!
  ---
  Känns lite grötigt att titta på trots att jag hängde med på föreläsningarna, för mycket siffror som inte säger så mycket utan BRA och förklarande KOMMENTARER. Generellt sett bra grepp dock.


 26. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 2% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 5% (2 st) 40-60%.
  4. 7% (3 st) 60-80%.
  5. 84% (37 st) Mer än 80%.


 27. Om du har bytt grupp/övningsassistent, vem har du då bytt från och av vilken orsak?

  till malin, tycker inte att cello förklarar så man förstår.
  ---
  Malin bytte jag till för Sten behagade inte komma en gång. Andra gånger var han sen och dåligt förberedd.
  ---
  Bytt från Cello. Han hann aldrig gå igenom så många exempel som Ninni
  ---
  Sten. Lite opedagogisk. Lugnare tempo och bättre genomgång hos Malin.
  ---
  Cello till Ninni. Cello är stöddig, pratar fort. Lite översittare. Ninni=pedagog.
  ---
  Bytt från Cello till Ninni. Cello går för fort fram. Pratar så himla mkt att man inte orkar lyssna till 100% Så om man "slappnar av" i 2 sek är man liksom borta ur leken. Han e annars väldigt duktig. Han vet vad han gör, men han borde nog andas lite under lektionerna så man får tid att smälta även där.
  ---
  Nej
  ---
  -
  ---
  Inte bytt.


 28. Synpunkter på laboration 1 (Matlab-introduktion och ekvationslösning):

  ok
  ---
  Över huvudtaget så gäller samma sak på alla labbarna man lär sig enormt mycket på dom men om
  de tar för lång tid så struntar man tillslut i vad man gör bara det blir klart.

  ---
  Bra med lite introduktion. Man lärde sig Matlab funktioner , vilket var jätte bra.
  ---
  För lätt
  ---
  Bra
  ---
  Bra förklaring i del 1. Laben kandes väldigt lång, eftersom det var många uppgifter.
  ---
  Den enda laboration som gick att göra klar inom den beräknade tiden 20 timmar.
  ---
  Inte särskilt svår.
  ---
  Okey, den var ganska lätt men programmeringskunskaperna och matlabskunskaperna var körda i botten.
  Bättre häfte för matlab tack!

  ---
  Vidrigt långa
  ---
  Bra inledande
  ---
  Bra. Lagom svår.
  ---
  Bra start
  ---
  Bra uppvärmning av de små grå efter ett långt sommarlov.


 29. Synpunkter på laboration 2 (Ekvationer, numeriska experiment och MKV):

  jobbig
  ---
  Ninni borde ha gått igenom felskattningen lite bättre, innan man började med laborationenrna.
  ---
  Lagom svår
  ---
  Ganska bra
  ---
  Tog på tok för lång tid och innehöll för mycket uppgifter!
  ---
  Bra men tidskrävande
  ---
  Har förträngt denna, minns den dock som lättare än
  3:an och 4:an.

  ---
  Vidrigt långa
  ---
  För kort tid
  ---
  Tog för lång tid, för många uppgifter.
  ---
  Alldeles för svår
  ---
  Bra


 30. Synpunkter på laboration 3 (Interpolation och integration):

  tog mycket lång tid
  ---
  Tog alldeles för lång tid.
  ---
  Alldeles för lång!
  ---
  Patetiskt tidskrävande, Mer handledning!!!!!!!!!!!
  ---
  Lååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååång
  ---
  Tog för mycket tid!!!!
  ---
  Alldeles får lång. L96 levde på NADA.
  ---
  Alldeles för tidskrävande
  ---
  För mycket och för långa uppgifter! Det är inte klokt att en lab som är värd 1/2 studiepoäng ska ta så mycket tid.
  ---
  Svår och tidskrävande.
  ---
  Den här var tuff! Många timmar fick vi slita.
  ---
  kanske lite mastig
  ---
  Vidrigt långa
  ---
  För kort tid
  ---
  Tog för lång tid, för många uppgifter.
  ---
  Alldeles för svår
  ---
  Bra


 31. Synpunkter på laboration 4 (Ickelinjära ekvationssytem och differentialekvationer):

  bra
  ---
  8an var väldigt svår
  ---
  Är inte riktigt klar, men jag tycker att en frivillig uppgift inte kan vara värd 0.5 poöng. Då är den inte så himla frivillig längre.
  ---
  Alldeles för lång!
  ---
  Lagom
  ---
  Helt OK. Lite lång, men betydligt bättre än lab3.
  ---
  Som lab3. Varför inte göra kortare mindre krångliga labar, så man får en chans att lära sig vad man håller på med istället för att bara stressa igenom allt för att hinna lämna in laben i tid?
  ---
  Delvis svår(7,9). Tidskrävande.
  ---
  Lite andrum efter 3:an... kändes lite onödig. Tog rätt mycket tid, men jag tror inte att jag lärde mig något nytt.
  ---
  Vidrigt långa
  ---
  För kort tid
  ---
  Lite bättre med tid, men inte tillräckligt.
  ---
  Svår
  ---
  För svår
  ---
  Bra


 32. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 5% (2 st) Laboration 1
  2. 14% (6 st) Laboration 2
  3. 14% (6 st) Laboration 3
  4. 11% (5 st) Laboration 4
  5. 36% (16 st) Nej.


  Någon enskild uppgift som var bra eller dålig? Varför?

  Kommer ej ihåg
  ---
  vid labb 3 4 började jag att fatta
  ---
  En del uppgifter var JÄTTESVÅRA
  ---
  Lab3 men tog för mycket tid.
  ---
  Bra haren och hunden


 33. Har du gjort labbarna på egen dator?

  1. 32% (14 st) Nej, har inte dator hemma.
  2. 32% (14 st) Nej, har dator men inte Matlab hemma.
  3. 23% (10 st) Nej, fast har Matlab hemma.
  4. 2% (1 st) Gjort liten del hemma.
  5. 0% (0 st) Gjort större delen hemma.


  Kommentar?

  Det är bra att vi har kursen på nada, även här kan man få vänta på datorer ca 40 minuter om man har otur men det blir förr eller senare datorer lediga till skillnad mot hur det är på L och V.
  Dessutom är datorerna snabbare här.

  ---
  vet inte hur man flyttar över programmen till skolan.
  ---
  Trist att sitta ensam hemma, om man nu skulle göra det.
  ---
  Ingen ide´att försöka, vet ej om mitt matlab fungerar lika som det i skolan, har ej haft tid att undersöka heller.
  ---
  Man är chanslös om man skall försöka lösa problemen i sin ensamhet.
  Man löser problemen kollektivt här på NADA.

  ---
  I skolan kan man få hjälp
  ---
  F34: Två kurser parallellt. På tok för många. Denna kurs skulle vara roligare och mer givande om man tex BARA läste den 1 period så att det fanns tid att sätta sig in i vad man håller på med.
  ---
  Alltför tidskrävande laboration
  ---
  Minns ej de olika labbarna och vad de innehöll.
  ---
  Hurså? Varför undrar ni detta; man kan ju förbereda sig INFÖR labbarna på annat sätt. Att utföra labbarna i sig ska inte behöva ta sån fruktansvärt lång tid bara man är VÄL förberedd.
  ---
  Laborationerna borde ALLTID ge bonuspoäng, bara de kommit in i tid!
  ---
  Skulle aldrig klara att göra dem hemma.


 34. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen?

  1. 0% (0 st) En.
  2. 75% (33 st) Två.
  3. 14% (6 st) Tre.
  4. 2% (1 st) Fyra eller fler.


 35. Hur stor del av din totala studietid har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 9% (4 st) 15-30%.
  3. 18% (8 st) 30-50%.
  4. 34% (15 st) 50-70%.
  5. 32% (14 st) Mer än 70%.


 36. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 2% (1 st) Lagom med 4p.
  2. 16% (7 st) Borde vara 5p.
  3. 70% (31 st) Borde vara 6p.
  4. 2% (1 st) 4p är för mycket.


 37. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Det är lite tråkigt att lämna in en så här pass negativ kursutvärdering. Jag tycker i alla fall att Ninni har varit bra som både föreläsare och övningshandledare. Det är labbarnas längd (tidsåtgång) som gör mig negativ.
  Ha en trevlig jul

  ---
  Angående att kursen är på fyra poöng. Efter som man lägger ner en vecka på varje laboration borde man få fyra poöng för den och två för tentan.
  ---
  Få kärnfulla laborationsuppgifter vore lysande. Det hade varit till stor hjälp om det hade varit lite tydligare instruktioner på uppgiftsbladet.
  Visst kan det vara svårt och klurigt, men det behöver inte vara omständligt och otydligt!!!

  ---
  Antingen skall arbetsbördan sänkas eller poängen höjas.
  Assarna (Sten i det här fallet) borde förbereda sig bättre.
  Gick på Malins övning en gång och det var som himmel och jord (=stor skillnad).

  ---
  Angående kurs poäng: Det är svårt att jämföra eftersom vi har en kurs som heter Intro till lantmäteri som ger 4p och man kan inte jämföra arbetsinsatsen. Labbarna tar mycket tid, men man lär sig mycket.
  ---
  Kommentar till fråga 24: Det fanns ingen tid för att läsa iförväg, inte i efterhand heller.
  Ninni är otroligt duktig lärare.Hennes energi lyser lång väg, även alla SENA kvällar.

  ---
  Många långa kvällar på Nada...
  ---
  Borde få 10 poäng!!!!
  ---
  Väldigt synd att kursen tar så mycket tid, de andra ämnena plus räkne-delen på denna kurs har jag fått försumma helt, efter skoltid för att hinna med dessa labar.
  ---
  mer poäng tack vare att den atr så pass mycket tid
  ---
  Jag tycker att kursen borde vara på 9 p. En poäng för varje lab och 5 poäng för tentan.
  ---
  Jag tycker att det kan vara mer teori på fröeläsningarna. Det har varit lite mycket räkna, räkna, räkna. Det tar så lång tid att man inte hinner gå igenom hur teorin bakom beräkningarna fungerar.
  ---
  Helt sjukt med bara 2p för tentan som är lika jobbig som diffint (=5px2)
  ---
  Borde vara 6p med tanke på all tid i terminalsalarna. Jag är imponerad över de som lyckas intressera sig för ämnet
  ---
  Vore bättre med labbar med lite färre uppgifter, typtal, så att man inte blev så stressad för att hinna färdigt med labben. Roligare om man haft mer tid på sig och färre uppgifter som man hann sätta sig in i.
  ---
  Minst
  ---
  Alldeles för svåra labbar - får som följd att många bara kopierar och inte lär sig något.
  ---
  Lite musik på NADA vore trevligt...
  ---
  Lite för mycket upprepning föreläsning/övning.
  ---
  Tar mycket mer tid och är mycket mer krävande än andra 4p-kurser.
  ---
  Intressant kurs
  ---
  Laborationer och tenta hörde ej ihop, öka likheterna.


ninni@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.