Nada


-----

Kursanalys för 2D1210 Numeriska metoder grundkurs I för L2, 4p


-----

Elevkommentarer

Den "mini-enkät" jag genomförde på en föreläsning i kursen tyckte att man ville ha mer inledande Matlab och fler Matlab-tips till labbarna. Att de utdelade föreläsnings-bladen var bra men att sidomarginalerna skulle vara större för att ge plats för egna anteckningar. Klarare direktiv om labb-redovisningarna.

L2-teknologerna genomförde helt själva den avslutande kursutvärderingsenkäten. Jag har sett sammanställningen av den. Ett visst antal personer tyckte att vissa assistenter "bör förbättra sig". Men utan att man som assistent/lärare får reda på vad eleven ogillade är det svårt! Som lärare vill jag gärna att åsikterna kommer direkt under kursens gång. Helst konkret kritik. Man tycker också att jag ställer för många onödiga frågor på föreläsningarna. Många elever säger att de inte vågar fråga på föreläsningarna så jag tänkte att det då skulle bli lättare men jag skall försöka ställa färre frågor!

Vi hade också ett kursutvärderingssamtal efter kursens slut. Direkt efterlyst: kontinuerlig inlärning! "Först i tentaveckan blev det roligt - när man läste och insåg att det är så här det hänger ihop". Vi diskuterade länge hur man skall göra för att få teknologerna att läsa på kontinuerligt under hela kursen. Tips önskas fortfarande!

Förhållandet mellan numme och Matlab diskuterades. En del vill ha mer Matlab-programmering på övningar och föreläsningar, andra vill ha mer allmänna numme-uppgifter. Men de flesta önskar fler uppgifter att lösa med papper och penna.

Labbarna ansågs jobbiga, framför allt därför att det var många nya saker i varje labbuppgift. Dock ville man inte ta bort någon uppgift utan hellre ha fler uppgifter så att varje uppgift blev lättare och därmed snabbare. Att labbredovisningen görs både muntligt och skriftligt uppskattas.

Kursdata

Studiestatistik

Av 106 registrerade på kursen LÅ 96/97 har 87 personer tenterat (ordinarie-tentamen och påsk-omtentamen inräknad). Av dessa 87 är 71 godkända. Av de 16 underkända har 4 tenterat 2 gånger. 19 personer har inte gått upp på någon tenta alls, (bara augusti-tentan kvar!). 92 personer är godkända på alla laborationerna.

Fler borde vara godkända på labbarna! Labbkursen är uppdelad i 4 labbar med vardera en muntlig och en skriftlig del, totalt 8 delmoment. Hela 9 personer saknar ett enda av dessa moment för att bli godkänd på labbkursen. Att varje labb är upppdelad i både skriftlig och muntlig del ger många delmoment. Men då det har uppskattats att varje labb har både en muntlig och en skriftlig del har jag behållit detta system.

Planerade ändringar till nästa år

Jag skall ställa färre frågor på föreläsningarna.

En inledande laboration för att repetera Unix-kommandon och lära ut grundläggande Matlab skall göras.

De utdelade föreläsnings-bladen skall få större marginaler.

Ledande och hjälpande uppgifter skall läggas in i labbarna för att göra dem lättare.

^ Upp till L2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 september 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>