Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för I2+CL2, tips till Lab4


-----

Krav på den skriftliga rapporten

Lab4-rapporten skall vara sådan att att den som läser er rapport skall förstå vad uppgiften var, vilken metod ni valde för att lösa det, hur ni gjorde faktiskt gjorde och vad resultatet blev. Läsaren är tänkt att vara en numme-kunnig person som inte är insatt i labbarna, tex en teknolog i åk2 eller högre på KTH men på ett annat program. Den behöver inte vara skriven med Word eller i flera färger - en "emacs-utskrift" duger gott. Den skall dock vara välskriven och korrekturläst.

Fundera på vad ni vill skulle vilja veta av någon annan som löst en liknande uppgift.

Eftersom det ändå är en labb-redovsning krävs att Matlab-koden bifogas på något sätt. Även om ni inte tycker att den passar i er rapport måste ni alltså ändå bifoga den. Kalla den tex bilaga Z om ni egentligen skulle ha exkluderat den.

Felskattning

Någon exakt felskattning behövs inte i MKV-uppgifterna. Men ni måste förstås göra något sorts beslut om antal iterationer i Gauss-Newton osv. Svara med vad ni tycker är ett lämpligt antal siffror.

Felskattning ingår i uppgifterna 9-11 (diffekvationer) (och uppgift 2, ekvationssystem).

Givetvis behöver man inte svara med en felgräns bara för att man gjort en felskattning. Om de siffror jag vill svara med är säkra behövs ju ingen felgräns anges. Felgräns behövs ju bara om någon eller några av de siffror jag svarar med är osäkra. Läs mera om detta. Felskattningen är ju till för att avgöra vilka siffror som är säkra, inte för att göra oss användare osäkra.

Uppgift 4

Deluppgifterna är många men det är tänkt att varje deluppgift är ett steg på vägen mot programmet som fixar sista deluppgiften.

Deluppgift c: I 1.70-sekunders banan passerar krukan höjden en meter någonstans! Leta i banan efter var detta är. Du kommer troligen att hitta ett y-värde strax innan den passerar en meter och ett y-värde strax efter det den passerat en meter. Beräkna sedan det x-värde som motsvarar y=1.

Deluppgift d: Görs "lätt" med hjälp av programmen i deluppgift b och c. Deluppgift f: Görs "lätt" med hjälp av data redan uträknade i deluppgift d.

Uppgift 6-7

Notera att det bara är tredje ekvationen i systemet som skall multipliceras med 5, inte hela systemet. Om ALLA ekvationerna multipliceras med fem får man definitivt samma svar!

Uppgift 13

Glöm inte att rapportera nedlagd tid! (Om du glömt göra det för någon av de tidigare labbarna kan du lämna med det med lab4.)

Om extrauppgifter

Man kan om man vill göra delar (enskilda deluppgifter) av de frivilliga uppgifterna även om man inte gör hela. De ger då "+".

VG notera att man kan räkna med maximalt 4 bonuspoäng från labbarna till tentan. Men man lär sig något på varje uppgift...

^ Upp till Kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 april 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>